بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد، تقویم را می‌تکاند خوب یا بد زرد یا سبز پخش و پلا می‌شود برگ‌هایش. عشق ای عشق! این تو هستی که تقـویم‌ها را هیچ راهی به اوقات نارنجی‌ات نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدَم نِميدانَد کِي آخَريْن بْار اسْت ... مَن چْيزي نِميگويَم ... تُو هَم چيْزي نَگُو ... بُگذار حِسي کِه بِيْنِ دَسْت هْايِ تُو ... تْا مَن جْاريسْت ... تْاريْخ و تَقويْم سَرَش نَشَوَد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هق‌هق نجیب آسمان  بغضی در من شكسته مانده است من احساس قشنگ دوست داشتنت را  با ابر تقسیم می‌كنم  تصویر سادگی!  من عاشق بارانم  عاشق سیاهی چشم‌های ساده‌ی تو ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هایم مـــال تــو.. بـه قیمت صـفر " تومن" همین که "تـــو" کنـــار "مـن" باشی ثروتمـندترین انسانـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو مدیونم همیشه مثل شب به صبح فردا مثل موج سرد و تنها به نگاه ناز دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنه کسی که تو رو دوست نداره مثل بغل کردن کاکتوس میمونه... هرچی محکم تر بغل کنی بیشتر اسیب میبینی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تمنا کردم که تو با من باشی تو به من گفتی: هرگز، هرگز! پاسخی سخت و درشت ومرا غصه این هرگز، کشت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوئیدنت که هیچ بوسیدنت که هیچ هر شب هزار بار در آغوشت حتی اگر ز شوق بمیرم ؛ باز ... گویای عاشقانه ی قلبم نیست ... این عشق چیست بی پدر و مادر ... ؟ دیوانه کرده هم تو و هم من را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر ادم های که وقتی میفهمند چقدر دوسشون داری بازم ادم میمونند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـّــه روز پـّشـّیـّمـّون مـّیـّشـّی وقـّتـّی دیـگـّه کـّسـّی نـّصـّفـّه شـّب، پـّــشـّت یـّک دنـّیـّا سـّـیـّـم... دلـّش واسـّه خـّنـّده هـّات نـّلـّرزه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی نزدیک بودم..کاش.... تا میتوانستم دستانت را بگیرم و بگویم بی من حق نداری جایی بروی...ولی افسوس که که نیستم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه ادم میگه:هیچکس منو دوست نداره ! منظورش از هیچکس یک نفر بیشتر نیست همون یک نفری که برای اون همه کسه...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توی خیابون پشت سر هم سیگار دود میکنم،همه یجوری نگام میکننو میگن: جوون حیف شدش ، ولی روزی که داشتم زار زار گریه میکردم ، یه نفرم با خودش نگفت: طفلی چی میکشه با غمش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها نمیدونید واسه عشق یکی مُردن یعنی چی ؟؟ مَنم نِمیدونم فقط اونایی که مُردن میدونن .. روحشون شاد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست ندارم .. اما دوست دارم در قلب تو تنها باشم... تنـــــــــــهای تنــــــــــــها.... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین جمله این است: اما من تو را دوست دارم... و دردناک ترین جمله این است: من تو را دوست دارم، اما...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد، تقویم را می‌تکاند خوب یا بد زرد یا سبز پخش و پلا می‌شود برگ‌هایش. عشق ای عشق! این تو هستی که تقـویم‌ها را هیچ راهی به اوقات نارنجی‌ات نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدَم نِميدانَد کِي آخَريْن بْار اسْت ... مَن چْيزي نِميگويَم ... تُو هَم چيْزي نَگُو ... بُگذار حِسي کِه بِيْنِ دَسْت هْايِ تُو ... تْا مَن جْاريسْت ... تْاريْخ و تَقويْم سَرَش نَشَوَد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هق‌هق نجیب آسمان  بغضی در من شكسته مانده است من احساس قشنگ دوست داشتنت را  با ابر تقسیم می‌كنم  تصویر سادگی!  من عاشق بارانم  عاشق سیاهی چشم‌های ساده‌ی تو ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هایم مـــال تــو.. بـه قیمت صـفر " تومن" همین که "تـــو" کنـــار "مـن" باشی ثروتمـندترین انسانـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو مدیونم همیشه مثل شب به صبح فردا مثل موج سرد و تنها به نگاه ناز دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنه کسی که تو رو دوست نداره مثل بغل کردن کاکتوس میمونه... هرچی محکم تر بغل کنی بیشتر اسیب میبینی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تمنا کردم که تو با من باشی تو به من گفتی: هرگز، هرگز! پاسخی سخت و درشت ومرا غصه این هرگز، کشت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوئیدنت که هیچ بوسیدنت که هیچ هر شب هزار بار در آغوشت حتی اگر ز شوق بمیرم ؛ باز ... گویای عاشقانه ی قلبم نیست ... این عشق چیست بی پدر و مادر ... ؟ دیوانه کرده هم تو و هم من را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر ادم های که وقتی میفهمند چقدر دوسشون داری بازم ادم میمونند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـّــه روز پـّشـّیـّمـّون مـّیـّشـّی وقـّتـّی دیـگـّه کـّسـّی نـّصـّفـّه شـّب، پـّــشـّت یـّک دنـّیـّا سـّـیـّـم... دلـّش واسـّه خـّنـّده هـّات نـّلـّرزه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی نزدیک بودم..کاش.... تا میتوانستم دستانت را بگیرم و بگویم بی من حق نداری جایی بروی...ولی افسوس که که نیستم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه ادم میگه:هیچکس منو دوست نداره ! منظورش از هیچکس یک نفر بیشتر نیست همون یک نفری که برای اون همه کسه...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی توی خیابون پشت سر هم سیگار دود میکنم،همه یجوری نگام میکننو میگن: جوون حیف شدش ، ولی روزی که داشتم زار زار گریه میکردم ، یه نفرم با خودش نگفت: طفلی چی میکشه با غمش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شماها نمیدونید واسه عشق یکی مُردن یعنی چی ؟؟ مَنم نِمیدونم فقط اونایی که مُردن میدونن .. روحشون شاد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی را دوست ندارم .. اما دوست دارم در قلب تو تنها باشم... تنـــــــــــهای تنــــــــــــها.... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین جمله این است: اما من تو را دوست دارم... و دردناک ترین جمله این است: من تو را دوست دارم، اما...