بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چشمم  گناه سیبی ست که تو چیدی و من گردن گرفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم لك زده براي يك عاشقانه ی آرام كه  مرا بنشاني بر روي پاهايت، بگذاري  گله كنم از همه اين كابوسهايي كه  چشم تو را دور ديده اند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتـــي بالاتر از اين نيست كه در دنيـــا كسي را بيابـــي كه جهـــان را مثل تـــو ببينـــد.... اينگونـــه مي فهميم كه ديوانـــه نبوده ايــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"فــکر تـو" کـه بـاشد!  خیـابـان بـه کـنار! اتـاق هـم قـدم  زدن دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عآشِقه‍ یه‍☝پـســر که‍ِـ میـشی از ـهَـمه ے دُخـدراے شَهـر بدِتـ میآد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسلی هستیم که با: Is typing… کلی خاطره داریم ! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا دلم فقط سنگینی نگاهت رو میخواد که زل بزنی بهم و من به روی خودم نیارم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردلم مگذار، ميسوزى... داغ خيلى چيزهابر دلم مانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا گرفته باشی !!!!  که شهری را به نماز آیات وا میدارم ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نخواستنت اروم بکش کنار ... غم انگیز است اگر تو را نخواهد... مسخره است اگر نفهمی .. احمقانه است اگر اصرار کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقـے نمـے کند !! بگویم و بدانـے ...! یا ... نگویم و بدانـے..! فاصله دورت نمی کند ...!!! در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ ...! جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.: دلــــــــــــــم.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻏـــــﺮﻕ ﺷــــﺪﻥ ﺗـــــــﺎﻭﺍﻥ ﻟـﺤﻈـــــﮧ ﺍﮮ ﺑـــــــﻮﺩ ﮐــــﮧ ﺑـــﮯﮔـــــــﺪﺍﺭ ﺑــــﮧ ﺁﺏ ﺯﺩﻡ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُهِم نـی اَصَــن دوسَم نَدآریـــ(: مُهِـم نی یِ نُقطِـه تَوَجُه ندآری بِهِمــ): فَقَط اینـو بِدون مَن بِـه اَندآزه دوتآییمـون دوسِت دآرم #(:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـنجشک هـا گـرسنـه انـد...  دیـد مـیزنند ایـوان خـانـه را...  بـاشد سـفره ای تـکانـده شـود...  دیـد مـی زنـم...  ایـوان چـشم هـایـت را...  شـایـد نـگاهی بـتـکـانـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن تو يعني اينكه ديگري تورا دارد،نميدانم نداشتنت سخت تر است؟؟؟يا تحمل اينكه ديگري تورا داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان همه ی مردهای دنیا فقط کافیست پای تو در میان باشد!! نمیدانی برای تو خانوم بودن چه کیفی دارد........!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چشمم  گناه سیبی ست که تو چیدی و من گردن گرفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم لك زده براي يك عاشقانه ی آرام كه  مرا بنشاني بر روي پاهايت، بگذاري  گله كنم از همه اين كابوسهايي كه  چشم تو را دور ديده اند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذتـــي بالاتر از اين نيست كه در دنيـــا كسي را بيابـــي كه جهـــان را مثل تـــو ببينـــد.... اينگونـــه مي فهميم كه ديوانـــه نبوده ايــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"فــکر تـو" کـه بـاشد!  خیـابـان بـه کـنار! اتـاق هـم قـدم  زدن دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عآشِقه‍ یه‍☝پـســر که‍ِـ میـشی از ـهَـمه ے دُخـدراے شَهـر بدِتـ میآد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسلی هستیم که با: Is typing… کلی خاطره داریم ! ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا دلم فقط سنگینی نگاهت رو میخواد که زل بزنی بهم و من به روی خودم نیارم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردلم مگذار، ميسوزى... داغ خيلى چيزهابر دلم مانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا گرفته باشی !!!!  که شهری را به نماز آیات وا میدارم ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نخواستنت اروم بکش کنار ... غم انگیز است اگر تو را نخواهد... مسخره است اگر نفهمی .. احمقانه است اگر اصرار کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقـے نمـے کند !! بگویم و بدانـے ...! یا ... نگویم و بدانـے..! فاصله دورت نمی کند ...!!! در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ ...! جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.: دلــــــــــــــم.....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻏـــــﺮﻕ ﺷــــﺪﻥ ﺗـــــــﺎﻭﺍﻥ ﻟـﺤﻈـــــﮧ ﺍﮮ ﺑـــــــﻮﺩ ﮐــــﮧ ﺑـــﮯﮔـــــــﺪﺍﺭ ﺑــــﮧ ﺁﺏ ﺯﺩﻡ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُهِم نـی اَصَــن دوسَم نَدآریـــ(: مُهِـم نی یِ نُقطِـه تَوَجُه ندآری بِهِمــ): فَقَط اینـو بِدون مَن بِـه اَندآزه دوتآییمـون دوسِت دآرم #(:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـنجشک هـا گـرسنـه انـد...  دیـد مـیزنند ایـوان خـانـه را...  بـاشد سـفره ای تـکانـده شـود...  دیـد مـی زنـم...  ایـوان چـشم هـایـت را...  شـایـد نـگاهی بـتـکـانـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نداشتن تو يعني اينكه ديگري تورا دارد،نميدانم نداشتنت سخت تر است؟؟؟يا تحمل اينكه ديگري تورا داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان همه ی مردهای دنیا فقط کافیست پای تو در میان باشد!! نمیدانی برای تو خانوم بودن چه کیفی دارد........!!