بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اتاق من است... وقتی وارد شدی آنقدر کوچک می شود که دیگر جایی برای نشتن باقی نخواهد ماند مگر در آغوش من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه کار ضروری دارم واون دوست داشتن توئه... دیروز هم همین طور بود... فردا هم همین طوره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز داری به کسی که تورو فقظ فقط به خاطر خودت بخوادکه وقتی تو اوج تنهایی هستی با چشماش بهت بگه: <<<هستم تا هستی>>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" . . .؛ دلـــــــم تــــــــاب میخواهد . . .! و یک هــــُــلِ محــــکم . . ., کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین . ., هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختم خاکسترم رو باد برد افسوس که بهترین یارم منو از یاد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد اون روز كه هيچ كس احساسِ تنهايي نكنه. حتي خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه به نامت قسم خورده ام ولی از نگاهت دل آزرده ام و راضی شدی تو به این سادگی ببینی چنین خوار و پژمرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که دنیا را پر از غم دوست داری پس مطمئن هستم مرا هم دوست داری گفتی نمیخواهی ببارم عشق اما شعر غریبی را که گفتم دوست داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر آوار آخرین حرفت جا ماندم… لعنتی… نمیدانی خداحافظت چند ریشتر بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او فعل زندگیم بود افسوس ادبیاتش تعریفی نداشت نمیدانست ک جمله زندگیم بدون اون کامل نیست  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت مینویسم . . . درست شبیه کودکی نابینا . . . که هر روز برای ماهی ِ قرمز ِ مُرده اش غذا میریزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو .... بی معرفت... بی تابم نمیشوی بی قراری نمیکنم فراموشی مان مبارک …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها هرگز مادرشان را زشت نمی دانند ،سگ ها اصلا به صاحبان پارس نمی کنند،اسکیموها هم از سرمای آلاسکا بدشان نمی آید آنها را هم زیبا خواهند یافت، زیرا"حس زیبا دیدن" همان عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين قدم در عشق: *در مورد عشقت با هيچ كسي صحبت نكن*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جوری عاشقت میشه که حس میکنی هیچوقت از پیشت نمیره ... ولی وقتی که میشکنه جوری میره که حس میکنی هیچوقت عاشقت نبوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات هرچقدر *شیرین تر* باشند، بعدها از *تلخی* بیشتر گلویت را خواهند زد!!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اتاق من است... وقتی وارد شدی آنقدر کوچک می شود که دیگر جایی برای نشتن باقی نخواهد ماند مگر در آغوش من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز یه کار ضروری دارم واون دوست داشتن توئه... دیروز هم همین طور بود... فردا هم همین طوره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز داری به کسی که تورو فقظ فقط به خاطر خودت بخوادکه وقتی تو اوج تنهایی هستی با چشماش بهت بگه: <<<هستم تا هستی>>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم" . . .؛ دلـــــــم تــــــــاب میخواهد . . .! و یک هــــُــلِ محــــکم . . ., کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین . ., هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختم خاکسترم رو باد برد افسوس که بهترین یارم منو از یاد برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد اون روز كه هيچ كس احساسِ تنهايي نكنه. حتي خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه به نامت قسم خورده ام ولی از نگاهت دل آزرده ام و راضی شدی تو به این سادگی ببینی چنین خوار و پژمرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی که دنیا را پر از غم دوست داری پس مطمئن هستم مرا هم دوست داری گفتی نمیخواهی ببارم عشق اما شعر غریبی را که گفتم دوست داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر آوار آخرین حرفت جا ماندم… لعنتی… نمیدانی خداحافظت چند ریشتر بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او فعل زندگیم بود افسوس ادبیاتش تعریفی نداشت نمیدانست ک جمله زندگیم بدون اون کامل نیست  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت مینویسم . . . درست شبیه کودکی نابینا . . . که هر روز برای ماهی ِ قرمز ِ مُرده اش غذا میریزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو .... بی معرفت... بی تابم نمیشوی بی قراری نمیکنم فراموشی مان مبارک …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها هرگز مادرشان را زشت نمی دانند ،سگ ها اصلا به صاحبان پارس نمی کنند،اسکیموها هم از سرمای آلاسکا بدشان نمی آید آنها را هم زیبا خواهند یافت، زیرا"حس زیبا دیدن" همان عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولين قدم در عشق: *در مورد عشقت با هيچ كسي صحبت نكن*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جوری عاشقت میشه که حس میکنی هیچوقت از پیشت نمیره ... ولی وقتی که میشکنه جوری میره که حس میکنی هیچوقت عاشقت نبوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات هرچقدر *شیرین تر* باشند، بعدها از *تلخی* بیشتر گلویت را خواهند زد!!!!!!!!