بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـچ مـیدانی ؟ از وقــتی کــه رفــته ای .. از وقــتی کــه نیسـتی تــا شـب ها با یـک جـمـله ی " شـب بخـیر عـشقم"  خـوابـم را شیـرین و دلچــسب کـنی .. مــن بـه نـیت مـــرگ سـر بر روی بـالـش مـیگذارم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به شهر خوب تو مرا همیشه راه بود راه به تو رسیدنم همین پل نگاه بود مرا ببر به خواب خود که خسته ام از همه کس که خوابو بیداری من هردو شکنجه بودو بس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه به طرف مقابلت بگي دوستت دارم به شرطي كه تو هم دوستم داشته باشي اسمش عشق نيست؛معاملست عشق دوست داشتن بدون قيد و شرطه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شيرينو نميخوام كه دروغ باشه تو كارش عشق فرهادو ببينه ولي خسرو باشه يارش عشقو تو هوس نميخوام كه فقط يه لحظه باشه از پي عشق زليخا پشت يوسف پاره باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری... آغــاز دوســـــــت داشـــــــــتن است گرچه پایان راه نا پـیــــــــــــداست من به پایان نیندیشـــــــــــــــــم که همین دوســــت داشــتن زیباســـــــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــاشقــانـه هــایـم تــمـامـی نــدارنــد ! وقــتـی تـــــــــــو.. بــــــــــــــهـتـریـن "اتــــــفـاق"زنــدگـی ام هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بارکه به تو فکر می کنم یکی از دکمه هایم شل می شود انقراض آغوشم یک نسل به تاخیر می افتد دوستت دارم و خواستن تو جنینی ست در من که نه سقط می شود نه به دنیا می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من آیه هایی از آغوشت بخوان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی ســـــــوال ! بــا اجــازه ی عــشــقِ جـدیــدت، هــر شـــــب بـه خـوابِ مــــن مـــیـــای ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش خـــوابــــت کـــمـــی مــــــــَــرا مــی دیـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهـــایــی کـــه مـی بینمت، نفســـــم مــی گیـــــــــرد... و روزهــــایـــــی کـــــه نیستـــــی، دلـــــــــــــــــم... اما تـــــــــــــو بـــــاش...! تحمـــــل ٍ اولـــی آســان تـــر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــــــ ـادمان باشد ؛ در این گرانیـــــــ ـ احساسِ مان را خرج بـے احساسـےهاے کسـے نکنیم . . . .  که سرانجآمش ورشکستگیست . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن می نویسم و تـــــــو نـــمی خوانی ! امـــــــــــا مخــاطب که تـــو باشــی… مدیــــــونم اگر ننـــــــویسم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... اما کاش می ایستاد تا بهش بگم فیلم زندگی یه برداشت بیشتر نداره لطفا چشمات رو با احساس تر کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی گفتی ,کنم شبی دلشادت وز بند غمان خود کنم آزادت دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت وز گفته خود هیچ نیامد یادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهايم خاليست کف دستم اما ياس مي رويد اگر آب دهي زير آن سايه ياس خط دستم خواناست گرچه خود مي دانم کف دستم موجیست که ترا می خواند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـچ مـیدانی ؟ از وقــتی کــه رفــته ای .. از وقــتی کــه نیسـتی تــا شـب ها با یـک جـمـله ی " شـب بخـیر عـشقم"  خـوابـم را شیـرین و دلچــسب کـنی .. مــن بـه نـیت مـــرگ سـر بر روی بـالـش مـیگذارم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به شهر خوب تو مرا همیشه راه بود راه به تو رسیدنم همین پل نگاه بود مرا ببر به خواب خود که خسته ام از همه کس که خوابو بیداری من هردو شکنجه بودو بس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه به طرف مقابلت بگي دوستت دارم به شرطي كه تو هم دوستم داشته باشي اسمش عشق نيست؛معاملست عشق دوست داشتن بدون قيد و شرطه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق شيرينو نميخوام كه دروغ باشه تو كارش عشق فرهادو ببينه ولي خسرو باشه يارش عشقو تو هوس نميخوام كه فقط يه لحظه باشه از پي عشق زليخا پشت يوسف پاره باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری... آغــاز دوســـــــت داشـــــــــتن است گرچه پایان راه نا پـیــــــــــــداست من به پایان نیندیشـــــــــــــــــم که همین دوســــت داشــتن زیباســـــــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــاشقــانـه هــایـم تــمـامـی نــدارنــد ! وقــتـی تـــــــــــو.. بــــــــــــــهـتـریـن "اتــــــفـاق"زنــدگـی ام هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بارکه به تو فکر می کنم یکی از دکمه هایم شل می شود انقراض آغوشم یک نسل به تاخیر می افتد دوستت دارم و خواستن تو جنینی ست در من که نه سقط می شود نه به دنیا می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من آیه هایی از آغوشت بخوان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی ســـــــوال ! بــا اجــازه ی عــشــقِ جـدیــدت، هــر شـــــب بـه خـوابِ مــــن مـــیـــای ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش خـــوابــــت کـــمـــی مــــــــَــرا مــی دیـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهـــایــی کـــه مـی بینمت، نفســـــم مــی گیـــــــــرد... و روزهــــایـــــی کـــــه نیستـــــی، دلـــــــــــــــــم... اما تـــــــــــــو بـــــاش...! تحمـــــل ٍ اولـــی آســان تـــر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــــــ ـادمان باشد ؛ در این گرانیـــــــ ـ احساسِ مان را خرج بـے احساسـےهاے کسـے نکنیم . . . .  که سرانجآمش ورشکستگیست . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن می نویسم و تـــــــو نـــمی خوانی ! امـــــــــــا مخــاطب که تـــو باشــی… مدیــــــونم اگر ننـــــــویسم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفت... اما کاش می ایستاد تا بهش بگم فیلم زندگی یه برداشت بیشتر نداره لطفا چشمات رو با احساس تر کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی گفتی ,کنم شبی دلشادت وز بند غمان خود کنم آزادت دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت وز گفته خود هیچ نیامد یادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهايم خاليست کف دستم اما ياس مي رويد اگر آب دهي زير آن سايه ياس خط دستم خواناست گرچه خود مي دانم کف دستم موجیست که ترا می خواند