بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلى قشنگِه دو تا عاشِق باهَم زير بارون قَدم بزنَن ... اما از اون قشَنگ تَر دو تا عاشِق اند که جُدا از هم ميرن زير بارون ... بِه اميْد گرفتَن اوليْن قَطره ى بارون و آرزوي بِهَم رسيدَن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خندی...؟؟؟ می لرزد دلـــــم...! انگـــــار که قلبم روی گسل لب های تـــــوست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون نــگـاهـی کـه گـوشـه اش یـه قـطـره اشــک بـرق مـیـزنـه ...  بـه انـدازه تــمـومِ حــرفـایِ دنـیــا ســنــگــیــنــه ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید لک لک ها یک شب تو را برای پدر و مادرت آورده باشند! اما من یقین دارم ک خداوند با دستان خودش تو را به من هدیه داده است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب آدم مثل گِل می ماند! در طول زندگی شاید عده ای آن را به دست بگیرند اما فقط یک نفر میتواند آن را یک شاهکار عاشقانه بسازد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند در کدام مدار جغرافیایی گم شده باشم! کافی ست به سمت خانه شما برگردم چرا که خورشید هر روز از مشرق دستان تو طلوع می کند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه باد می آید این ابتدای ویرانیست آن روز هم که دستهای تو ویران شدند باد می آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار اکثر اوقات دیگران فکر کنند، حق با آن هاست؛ به جای محق بودن، مهربان بودن را انتخاب کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها دروغ نمی گن اگر چیزی می گویند صرفا ” احساسشان ” درهمان لحظه ست … نباید روش حساب کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجاهستی باش عاشقانه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تکاپوي دلت ياد دل من هم باش.ياد من نه!ياد خود کن که در آن جاداري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

»عشق همچون آتش است که پنهان نمیماند؛زیرا عاشق هر چه در عشق پوشی بکوشد باز نگاه دو دیده اش از سر ضمیر خبر میدهد.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را هرگز آرزو نخواهم کرد، هرگــــــــز … چون محال میشوی مثل همه آرزوهایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميكشم عكس قلبي تورا هم در وسط ان در خيالم فك ميكنم هستي كنارم در قلبم حس ميكنم كه تورو دارم چه احساس شيريني است تورو داشتن حتي در خيال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شرکت فرش مزاحمتون میشم، اجازه میدید دلم رو فرش زیر پاتون کنم تا هیچ جا جز دل من پا نزاری؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلى قشنگِه دو تا عاشِق باهَم زير بارون قَدم بزنَن ... اما از اون قشَنگ تَر دو تا عاشِق اند که جُدا از هم ميرن زير بارون ... بِه اميْد گرفتَن اوليْن قَطره ى بارون و آرزوي بِهَم رسيدَن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خندی...؟؟؟ می لرزد دلـــــم...! انگـــــار که قلبم روی گسل لب های تـــــوست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون نــگـاهـی کـه گـوشـه اش یـه قـطـره اشــک بـرق مـیـزنـه ...  بـه انـدازه تــمـومِ حــرفـایِ دنـیــا ســنــگــیــنــه ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید لک لک ها یک شب تو را برای پدر و مادرت آورده باشند! اما من یقین دارم ک خداوند با دستان خودش تو را به من هدیه داده است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب آدم مثل گِل می ماند! در طول زندگی شاید عده ای آن را به دست بگیرند اما فقط یک نفر میتواند آن را یک شاهکار عاشقانه بسازد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کند در کدام مدار جغرافیایی گم شده باشم! کافی ست به سمت خانه شما برگردم چرا که خورشید هر روز از مشرق دستان تو طلوع می کند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه باد می آید این ابتدای ویرانیست آن روز هم که دستهای تو ویران شدند باد می آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار اکثر اوقات دیگران فکر کنند، حق با آن هاست؛ به جای محق بودن، مهربان بودن را انتخاب کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها دروغ نمی گن اگر چیزی می گویند صرفا ” احساسشان ” درهمان لحظه ست … نباید روش حساب کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجاهستی باش عاشقانه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تکاپوي دلت ياد دل من هم باش.ياد من نه!ياد خود کن که در آن جاداري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

»عشق همچون آتش است که پنهان نمیماند؛زیرا عاشق هر چه در عشق پوشی بکوشد باز نگاه دو دیده اش از سر ضمیر خبر میدهد.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را هرگز آرزو نخواهم کرد، هرگــــــــز … چون محال میشوی مثل همه آرزوهایم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميكشم عكس قلبي تورا هم در وسط ان در خيالم فك ميكنم هستي كنارم در قلبم حس ميكنم كه تورو دارم چه احساس شيريني است تورو داشتن حتي در خيال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شرکت فرش مزاحمتون میشم، اجازه میدید دلم رو فرش زیر پاتون کنم تا هیچ جا جز دل من پا نزاری؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.