بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جهنم که نیستی... مگر مغولها یه قرن تمام حمله نکردند؟ مگر نگذشت؟ نبودن تو هم میگذره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسـمـون و مـاه نـقـره ش بـا یـه عـالـمـه سـتـاره / شـاهـدن کـه ایـن بـریـدن دیـگـه بـرگـشـتـی نـداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره در هوا می بینم امشب / زمین در زیر پا میبینم امشب خدایا مرگ ده تا جان سپارم/ که یار خود جدا می بینم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق “خـیـالـی” بـهـتـرازعـشـق واقـعـیـه، کـه خـیـال مـیـکـنـی”عــشــقــتــه”…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم!! او قسمت من نبود!! مال مردم بود!! قربان دلم كه مال مرد خور نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفاي دل ما رو فقط کیبرد میفهمه و آخرش با Backspace ختم میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــــلبــی داری بــه وســعت هــفــت دریـــا و بـــی نهـــایتـــی آسمــانهــا.... بـــــایــد منطـــقــی بـــاشم!! حــــق داری اگــــر دلـــت بـــرایــم تنـــگ نمــــی شـــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حرفی ندارم من... بدان که بغض توی رگ هایم است... که تقدیرم به تبعید غرورم... اشک چشم هایم است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بالاخره صبح... من... کابوس ها و پلک روی هم نگذاشتن های دیشب... و بی قراری های الان... و ذهنی درگیر... و باز هم 3نقطه های بی پایانِ من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرما یعنی ...  نفس های تو، دست های تو، آغوش تو ...! من به خورشید ایمان ندارم!!! و باز هم سه نقطه های بی پایانِ من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در یادت سیر میکنم غرق میشوم,,,,,,,,, کااااااااااش,,,,,,,,,, غواص جانم شوی با حضورت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی گوید بیا نمیــــگویــد بمـــــان نمیــگویـــد بـــرو حتی راحتـــم بگـــذار می آید حـــرف های عاشــقــانه میشــنود لبخنــد میزند و میرــود کــارهرشـــب اوســـت!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم  صدای نفسهایت... موسیقی متن تمام فیلم هایم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم اين بهار افسردني است / من که گفتم اين پرستو مردني است  من که گفتم اي دل بي بند و بار / عشق يعني رنج ، يعني انتظار  آه عجب کاري به دستم داد دل / هم شکست و هم شکستم داد دل .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری لذت بخش ترین قسمت یک رابطه عاشقانه است... چون در میابی که تا چه اندازه عاشقی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تنها دری که به رویم باز است در باکس سیگارم است....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جهنم که نیستی... مگر مغولها یه قرن تمام حمله نکردند؟ مگر نگذشت؟ نبودن تو هم میگذره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسـمـون و مـاه نـقـره ش بـا یـه عـالـمـه سـتـاره / شـاهـدن کـه ایـن بـریـدن دیـگـه بـرگـشـتـی نـداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره در هوا می بینم امشب / زمین در زیر پا میبینم امشب خدایا مرگ ده تا جان سپارم/ که یار خود جدا می بینم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق “خـیـالـی” بـهـتـرازعـشـق واقـعـیـه، کـه خـیـال مـیـکـنـی”عــشــقــتــه”…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم!! او قسمت من نبود!! مال مردم بود!! قربان دلم كه مال مرد خور نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفاي دل ما رو فقط کیبرد میفهمه و آخرش با Backspace ختم میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـــــلبــی داری بــه وســعت هــفــت دریـــا و بـــی نهـــایتـــی آسمــانهــا.... بـــــایــد منطـــقــی بـــاشم!! حــــق داری اگــــر دلـــت بـــرایــم تنـــگ نمــــی شـــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر حرفی ندارم من... بدان که بغض توی رگ هایم است... که تقدیرم به تبعید غرورم... اشک چشم هایم است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بالاخره صبح... من... کابوس ها و پلک روی هم نگذاشتن های دیشب... و بی قراری های الان... و ذهنی درگیر... و باز هم 3نقطه های بی پایانِ من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرما یعنی ...  نفس های تو، دست های تو، آغوش تو ...! من به خورشید ایمان ندارم!!! و باز هم سه نقطه های بی پایانِ من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در یادت سیر میکنم غرق میشوم,,,,,,,,, کااااااااااش,,,,,,,,,, غواص جانم شوی با حضورت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی گوید بیا نمیــــگویــد بمـــــان نمیــگویـــد بـــرو حتی راحتـــم بگـــذار می آید حـــرف های عاشــقــانه میشــنود لبخنــد میزند و میرــود کــارهرشـــب اوســـت!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کارگردان بودم  صدای نفسهایت... موسیقی متن تمام فیلم هایم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم اين بهار افسردني است / من که گفتم اين پرستو مردني است  من که گفتم اي دل بي بند و بار / عشق يعني رنج ، يعني انتظار  آه عجب کاري به دستم داد دل / هم شکست و هم شکستم داد دل .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری لذت بخش ترین قسمت یک رابطه عاشقانه است... چون در میابی که تا چه اندازه عاشقی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها تنها دری که به رویم باز است در باکس سیگارم است....