بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاس خیلی شلوغ بود همه سروصدا میکردن من یه گوشه نشسته بودم آرام همه حتی معلما فکرمیکردن شاگرد مودب و آرام کلاس هستم اما هیچ وقت نفهمیدن که دلم ............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــم .. با مشت دیگران کـَـکش هم نمیگزد...امـــــــــــــــــــــــ ــــــــا .. اخمـــ تو .. خردش میکند .... چه رسد به ..... قهر و نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو درکدام ثانیه می آیی... بگوساعتهارا... در همان لحظه نگاه دارم... میخواهم... سیرتماشایت کنم... و باز هم ۳نقطه های بی پایانِ من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران بگیرد.... کاش باران بگیرید و شیشه بخار کند.... ....و من همه دلتنگی هایم را رویش "ها" کنم.... ...و با گوشه آستینم همه را یکباره پاک کنم و ....خلاص...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمره بی کسی هامو کنار غصه میزارم هم اغوش دلم میشم شبیه اشک میبارم صدام گیر دلت میشه شبی که غصه گیر مشیم بجون جفتمون اون شب از زندگی سیر میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه درگیرت نباشم نفس...وقتی فندک یادگاریت سیگاری ام کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصدك هاي خوش خبر را بي خيال! من،به قارقار بي رحمانه ي يك كلاغ هم دلخوشم! كلاغي كه خبر آورد ديدنت را... حتي با "او"!!! "آرام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه قلب خاكي اش راسنگفرش قدمهاي نازت ميكند...
"منم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیـای مـجـازی شـلـوغ تـریـن سـرزمـیـن تـنـهـایـی اسـت بـا هـمـه کـس هـسـتـی و بـا هـیـچ کـس نـیـسـتـی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها میکروبی است که از راه چشم و قلب وارد میشود و مغز را منهدم میکند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نامردترین نامرد دنیا هم اگر باشم که هستم تورا به اندازه ی نامردی تمام نامردها دوستت دارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی تنت بوی گله بوی گلای اطلسی مثل شکوفه های سیب قشنگ و دور از دسترسی وقتی میای بهار میاد بوی گل انار میاد عطری که با نسیم صبح از روی سبزه زار میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیـســـــــــــــــــــــتی و اتفاق هــــــــــــــــــای تـــــــــــــــــــــلخ ساده می افتد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبــــــول داری؟؟ که عشق فقط "عزیزم و دوستت دارم" گفتن به یکدیگه نیس بلکه اینه که در هر شرایطی پشت معشوقت رو خالی نکنی و همراش باشی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در امتداد نگاه تو... لحظه های انتظار شکسته می شود... و بغض تنهایی من... مغلوب وجود تو می شود... و باز هم سه نقطه های بی پایان من..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین با من چی کار کردی ، ببین دیگه نمیخندم تو برمیگردی با گریه ، دوباره ، شرط میبندم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاس خیلی شلوغ بود همه سروصدا میکردن من یه گوشه نشسته بودم آرام همه حتی معلما فکرمیکردن شاگرد مودب و آرام کلاس هستم اما هیچ وقت نفهمیدن که دلم ............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــم .. با مشت دیگران کـَـکش هم نمیگزد...امـــــــــــــــــــــــ ــــــــا .. اخمـــ تو .. خردش میکند .... چه رسد به ..... قهر و نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو درکدام ثانیه می آیی... بگوساعتهارا... در همان لحظه نگاه دارم... میخواهم... سیرتماشایت کنم... و باز هم ۳نقطه های بی پایانِ من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باران بگیرد.... کاش باران بگیرید و شیشه بخار کند.... ....و من همه دلتنگی هایم را رویش "ها" کنم.... ...و با گوشه آستینم همه را یکباره پاک کنم و ....خلاص...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه عمره بی کسی هامو کنار غصه میزارم هم اغوش دلم میشم شبیه اشک میبارم صدام گیر دلت میشه شبی که غصه گیر مشیم بجون جفتمون اون شب از زندگی سیر میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه درگیرت نباشم نفس...وقتی فندک یادگاریت سیگاری ام کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصدك هاي خوش خبر را بي خيال! من،به قارقار بي رحمانه ي يك كلاغ هم دلخوشم! كلاغي كه خبر آورد ديدنت را... حتي با "او"!!! "آرام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه قلب خاكي اش راسنگفرش قدمهاي نازت ميكند...
"منم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـیـای مـجـازی شـلـوغ تـریـن سـرزمـیـن تـنـهـایـی اسـت بـا هـمـه کـس هـسـتـی و بـا هـیـچ کـس نـیـسـتـی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها میکروبی است که از راه چشم و قلب وارد میشود و مغز را منهدم میکند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نامردترین نامرد دنیا هم اگر باشم که هستم تورا به اندازه ی نامردی تمام نامردها دوستت دارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی تنت بوی گله بوی گلای اطلسی مثل شکوفه های سیب قشنگ و دور از دسترسی وقتی میای بهار میاد بوی گل انار میاد عطری که با نسیم صبح از روی سبزه زار میاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیـســـــــــــــــــــــتی و اتفاق هــــــــــــــــــای تـــــــــــــــــــــلخ ساده می افتد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبــــــول داری؟؟ که عشق فقط "عزیزم و دوستت دارم" گفتن به یکدیگه نیس بلکه اینه که در هر شرایطی پشت معشوقت رو خالی نکنی و همراش باشی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در امتداد نگاه تو... لحظه های انتظار شکسته می شود... و بغض تنهایی من... مغلوب وجود تو می شود... و باز هم سه نقطه های بی پایان من..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین با من چی کار کردی ، ببین دیگه نمیخندم تو برمیگردی با گریه ، دوباره ، شرط میبندم !