بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس را که دوست داشتم ازکنارم رفت دیگردوستت ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را خوب میخوانى ولى قلبم را فقط ورق میزنى..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه هزاره ِ دلگیری ست برای زندگی کردن ... وقتی نوک انگشتانت , احساست رادر نمایشگری بی جان تایپ می کند ت انشان دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم ادامه افکارم را بنویسم... نميدانم چرا تا میخواهم بنویسم ، دستم فلج میشود... قلمم را میدهم دست چپم... آن هم فلج میشود... اَه... دستم چیز هایی میکشد... بیشتر شبیه خط خطی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی گوشیتو بر داری یه اس ام اس عاشقانه بنویسی بعد که میخوای ارسالش کنی یادت میفته که دیگه اون رفته بعد به جای شماره مخاطب خاص شماره خودتو بنویسی ارسالش کنی به خودت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد وقتی کسی رابه خودمان وابسته کردیم دربرابرش مسئولیم... دربابراشکهایش، شکستن غرورش لحظه های شکستنش درتنهایی ولحظه های بی قراریش... واگریادمان برود... درجایی دیگر سرنوشت یادمان خواهداورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته است نمیدانم چرا جدیدا حرفهایم به جای دهان از چشمهایم بیرون می اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشیدراباور دارم حتی اگرنتابد به عشق ایمان دارم حتی اگر ان را حس نکنم به خداایمان دارم حتی اگر سکوت کرده باشد تاخدا هست جایی برای ناامیدی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفتی برام راحت میمیری... چه راحت برام مُردی و برای دیگری زنده شدی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد چون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردند / برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداهم نميتواند"تو"را از "من" جداكند! وقتي هرروز،دستت در دست من وقتي هرشب،سرت بر شانه ي من است بر،بوم نقاشي ميان اتاقم!!! باوركن!"آرام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورتون نشه  دیشب داشتم اسای پارسال که به هم داده بودیم رو میخوندم خاک بر سرم  دوباره عاشقش,شدم!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ِ من ! : بیا ! قول می دهم که : قایقت شوم ؛ تو فقط بادبانم باش ! … بگذار هر چه حرف پشت سرمانم می زنند ، باد ِ هوا شود ؛ و دورمان کند از این آدم ها … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت :به سگ استخون بدی دورت میچرخه، دم تکون میده..! من به تو دل داده بودم لعنتی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـنـوز هـم وقـتـی بــاران مـی آیــد تـنـم را بــه قـطـرات بــاران مــی سـپـارم مــی گــویـنـد بــاران رسـانـاسـت شــایـد دسـتـهـای مــن را هـم بــه دسـتـهـای تــو بــرسـانــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ی سالم رابطه ای است که دعوا هم تویش باشد... اگر نباشد یعنی یکی دارد زیادی کوتاه می آید...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس را که دوست داشتم ازکنارم رفت دیگردوستت ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را خوب میخوانى ولى قلبم را فقط ورق میزنى..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه هزاره ِ دلگیری ست برای زندگی کردن ... وقتی نوک انگشتانت , احساست رادر نمایشگری بی جان تایپ می کند ت انشان دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم ادامه افکارم را بنویسم... نميدانم چرا تا میخواهم بنویسم ، دستم فلج میشود... قلمم را میدهم دست چپم... آن هم فلج میشود... اَه... دستم چیز هایی میکشد... بیشتر شبیه خط خطی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی گوشیتو بر داری یه اس ام اس عاشقانه بنویسی بعد که میخوای ارسالش کنی یادت میفته که دیگه اون رفته بعد به جای شماره مخاطب خاص شماره خودتو بنویسی ارسالش کنی به خودت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد وقتی کسی رابه خودمان وابسته کردیم دربرابرش مسئولیم... دربابراشکهایش، شکستن غرورش لحظه های شکستنش درتنهایی ولحظه های بی قراریش... واگریادمان برود... درجایی دیگر سرنوشت یادمان خواهداورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته است نمیدانم چرا جدیدا حرفهایم به جای دهان از چشمهایم بیرون می اید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشیدراباور دارم حتی اگرنتابد به عشق ایمان دارم حتی اگر ان را حس نکنم به خداایمان دارم حتی اگر سکوت کرده باشد تاخدا هست جایی برای ناامیدی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفتی برام راحت میمیری... چه راحت برام مُردی و برای دیگری زنده شدی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد چون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردند / برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداهم نميتواند"تو"را از "من" جداكند! وقتي هرروز،دستت در دست من وقتي هرشب،سرت بر شانه ي من است بر،بوم نقاشي ميان اتاقم!!! باوركن!"آرام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورتون نشه  دیشب داشتم اسای پارسال که به هم داده بودیم رو میخوندم خاک بر سرم  دوباره عاشقش,شدم!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ِ من ! : بیا ! قول می دهم که : قایقت شوم ؛ تو فقط بادبانم باش ! … بگذار هر چه حرف پشت سرمانم می زنند ، باد ِ هوا شود ؛ و دورمان کند از این آدم ها … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضی ها باید گفت :به سگ استخون بدی دورت میچرخه، دم تکون میده..! من به تو دل داده بودم لعنتی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـنـوز هـم وقـتـی بــاران مـی آیــد تـنـم را بــه قـطـرات بــاران مــی سـپـارم مــی گــویـنـد بــاران رسـانـاسـت شــایـد دسـتـهـای مــن را هـم بــه دسـتـهـای تــو بــرسـانــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ی سالم رابطه ای است که دعوا هم تویش باشد... اگر نباشد یعنی یکی دارد زیادی کوتاه می آید...