بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون را به حكم عدل بردند كفتند:توبه كن ‏ كفت:خدايا عاشقم عاشق ترم كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی"دوست" حتی باران هم... بوی تشنگی میدهد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های بی قراریم،شب هایی که خواب به چشمانم نمی آید،تنها مینشینم و خوبی هایت را میشمارم... و بعد کم می آورم! هم زمان را... و هم نفس را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ..  ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻣﺸﺐ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ... ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﯽ پﯿﭽﺪ ... و ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :  "ﺟﺎﻧﻢ ﻣﺮﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ !؟"  ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ .... ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐن ... وبازهم سه نقطه هاي بي پايان من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نصیحت !! عاشق که ميشین خيلي خيلي مواظب خودتون باشين چون شباي باقيمانده عمرتون به اين سادگيا صب نميشه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم که گـرفته باشــد با صـــدای دستــــفـــروش دوره گـــرد هـــم گریه میــــکنم ، چه برســـد به مــــــــرور خاطــــــرات با هـــم بودنمــــــان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــــه ســـــخت است تشــــییع عشــــــق روی شانــــه هــــــای فراموشـــــی، وقتی میــــدانــــی پنج شنــــبه ای نیــــست تا رهگـــــذری بر بــــی کســــی فاتحـــــه بخــــــــواند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مات شدم از رفتنت ! هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود این وسط فقط یک دل بود که دیگر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم سفر می خواهد ! نه برای رسیدن به جایی . . . فقط برای رفتن . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کلاغ بی دانه ای با تکه نان خشکیده ای مهمان خانه ات شد ، مترسک مشو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قَــــدمــ زَدَن بـــا تـــو را، حتـــی دَر کوچـــه ی عَـلی چــپ هم  دوسـتـــــــــ دارَم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط گاهی با یک نگاه... با یک نفس شاید مواظبم بودی پس بگذار و بگذر نگران من نباش خواستی بیا و مرا ببین من هنوز تکیه به دیوار دلواپسی ایستاده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـمـی‌دونـم چـه سـرّی داره! اسـم كـوچـیـكـم هـزار بـار هـم گـفـتـه شـه.. بـه پـایِ یـه بـار گـفـتـن تـو نـمـی‌ رسـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچـــو یــک پیــانو کنــارت آرمیـــــده ام و انگشـــتانت  نقــطه نقــطه ی تنــــم را به صـــدا در می آورد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که میگفت مث یه کوه پشتمه پشتمو خالی کرد و تنهام گذاشت میگفت که قلب تو توی مشتمه مشتشو وا کرد و تنهام گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـکـــه میـان دسـتـانَـت لـحـظـه ای‌ چـشـــم هــــایــــم را بـبـنــــدم… و دنـیــــا بـــه سکـوت صـــدای‌ نَـفَـس هــایَـت فــــرو رَوَد نمیــــدانــــــی‌ … چه هـیـجـــانــــی‌ ست …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون را به حكم عدل بردند كفتند:توبه كن ‏ كفت:خدايا عاشقم عاشق ترم كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی"دوست" حتی باران هم... بوی تشنگی میدهد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های بی قراریم،شب هایی که خواب به چشمانم نمی آید،تنها مینشینم و خوبی هایت را میشمارم... و بعد کم می آورم! هم زمان را... و هم نفس را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ..  ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻣﺸﺐ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ... ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﯽ پﯿﭽﺪ ... و ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :  "ﺟﺎﻧﻢ ﻣﺮﺍ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ !؟"  ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ .... ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐن ... وبازهم سه نقطه هاي بي پايان من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه نصیحت !! عاشق که ميشین خيلي خيلي مواظب خودتون باشين چون شباي باقيمانده عمرتون به اين سادگيا صب نميشه ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم که گـرفته باشــد با صـــدای دستــــفـــروش دوره گـــرد هـــم گریه میــــکنم ، چه برســـد به مــــــــرور خاطــــــرات با هـــم بودنمــــــان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــــه ســـــخت است تشــــییع عشــــــق روی شانــــه هــــــای فراموشـــــی، وقتی میــــدانــــی پنج شنــــبه ای نیــــست تا رهگـــــذری بر بــــی کســــی فاتحـــــه بخــــــــواند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مات شدم از رفتنت ! هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود این وسط فقط یک دل بود که دیگر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم سفر می خواهد ! نه برای رسیدن به جایی . . . فقط برای رفتن . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کلاغ بی دانه ای با تکه نان خشکیده ای مهمان خانه ات شد ، مترسک مشو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قَــــدمــ زَدَن بـــا تـــو را، حتـــی دَر کوچـــه ی عَـلی چــپ هم  دوسـتـــــــــ دارَم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط گاهی با یک نگاه... با یک نفس شاید مواظبم بودی پس بگذار و بگذر نگران من نباش خواستی بیا و مرا ببین من هنوز تکیه به دیوار دلواپسی ایستاده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـمـی‌دونـم چـه سـرّی داره! اسـم كـوچـیـكـم هـزار بـار هـم گـفـتـه شـه.. بـه پـایِ یـه بـار گـفـتـن تـو نـمـی‌ رسـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچـــو یــک پیــانو کنــارت آرمیـــــده ام و انگشـــتانت  نقــطه نقــطه ی تنــــم را به صـــدا در می آورد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که میگفت مث یه کوه پشتمه پشتمو خالی کرد و تنهام گذاشت میگفت که قلب تو توی مشتمه مشتشو وا کرد و تنهام گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـکـــه میـان دسـتـانَـت لـحـظـه ای‌ چـشـــم هــــایــــم را بـبـنــــدم… و دنـیــــا بـــه سکـوت صـــدای‌ نَـفَـس هــایَـت فــــرو رَوَد نمیــــدانــــــی‌ … چه هـیـجـــانــــی‌ ست …