بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـﺴـﺎﺩﺗـــ ؟!!! ﺧـﺴـﺎﺳﺘــ ؟!!! ﺍﺳـﻤَﺸﻮ ﻫﺮ ﭼـﻲ ﻣــﻲ ﺧـﻮﺍﻱ ﺑذﺍﺭ . . . ﺍﻣـﺎ ﺑـﺎﻭﺭ ﮐـﻦ . . . ﺁﻏـﻮﺵِ ﺗــُﻮ ﻓﻘـﻂ ﺳـﻬﻤــِ ﺍﺣﺴـﺎﺱِ ﻣـَﻨﻪ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شب های زمستان هرروز پشت پنجره اتاقت مینشینم... تا شاید خوابم را ببینی...قفل از زبانت بشکند و در خواب بگویی دوستم داری دیوانه شده ام همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیوانه نیستم . . . . من فقط در خیالم با خیالت بی خیال عالمم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﮯ ﺑﻨﺪﻡ! ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﮯ ﮐﻨﻢ ... ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﻣﮯ ﺑﻨﺪﻡ! ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﮩﻮﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﮯ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ... ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﮯ ﮔﺬﺍﺭﻡ! ﻭﺭﻕ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﺩﯾﻒ ﻣﮯ ﮐﻨﻢ ... ﯾﮑﮯ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﻝ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه هنگام است که دو معشوق بیشترین اختیار و مالکیت را بر خویش دارند؟ آیا آن زمان نیست که آنها در یکدیگر گم و غوطه ور می شوند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کـه بـهانه نـمی خـواهـد تـو را کـه مـی بــــــــــــــــینم بـی اجـازه می ریزد تـوی قـلبم خـودت قـشنگ تـرین بـهانه ای بـرای دوست داشتـن  حـتی گـاهی کـه از چـشمانـم دوری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺗـﻮ . . . ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻡ . . . ﺍﯾﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺭﺍ . . . ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﺗﺼـﻮﺭ ﮐﻨﯽ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین و لذت بخش ترین عاشقانه ی کوتاهی که هر دختر و پسری میتونه بزاره اینه که…. بنویسه منو عشقم به هم رسیدیم… بسلامتی اون روز….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس بودنت قشنگ ترین حس دنیاست تو که باشی... هر روز را...نه! هر ثانیه را... عشق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتیاد هم دلیل زیبایی است برای مردن وقتی که تزریق هوای تو باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق دختر تک تیرانداز دشمن شده ام ببینمش میمیرم نبینمش میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه موقعیتی هست که آدم نمیتونه کسی رو به دلش راه بده  حتی فکر اینکه با کسی باشه واسش عذاب آوره چون فقط و فقط دلش گیر ی نفره ولی اینو خوب میدونه که عمرا بهش برسه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بعضی حرف ها  بر لب اند بعضی حرف ها   در چشم اند   بعضی حرف ها   در دل اند  و   من همه را   گرم  گرم می نوشم  #کامران_موسوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من از عاشقی همین کافیست  که باران را سفارش کنم  گونه هایت را نوازش کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو از قهوه تلخ  تلخترم  شیرینم کجای ؟ من با تو  در انتظار مجنون بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط دوری نیست که آدمو میسوزونه...... بودن و مال تونبودن دردش بیشتره........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـﺴـﺎﺩﺗـــ ؟!!! ﺧـﺴـﺎﺳﺘــ ؟!!! ﺍﺳـﻤَﺸﻮ ﻫﺮ ﭼـﻲ ﻣــﻲ ﺧـﻮﺍﻱ ﺑذﺍﺭ . . . ﺍﻣـﺎ ﺑـﺎﻭﺭ ﮐـﻦ . . . ﺁﻏـﻮﺵِ ﺗــُﻮ ﻓﻘـﻂ ﺳـﻬﻤــِ ﺍﺣﺴـﺎﺱِ ﻣـَﻨﻪ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شب های زمستان هرروز پشت پنجره اتاقت مینشینم... تا شاید خوابم را ببینی...قفل از زبانت بشکند و در خواب بگویی دوستم داری دیوانه شده ام همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دیوانه نیستم . . . . من فقط در خیالم با خیالت بی خیال عالمم . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﮯ ﺑﻨﺪﻡ! ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﮯ ﮐﻨﻢ ... ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﻣﮯ ﺑﻨﺪﻡ! ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﮩﻮﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﮯ ﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ... ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﮯ ﮔﺬﺍﺭﻡ! ﻭﺭﻕ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﺩﯾﻒ ﻣﮯ ﮐﻨﻢ ... ﯾﮑﮯ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﻝ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه هنگام است که دو معشوق بیشترین اختیار و مالکیت را بر خویش دارند؟ آیا آن زمان نیست که آنها در یکدیگر گم و غوطه ور می شوند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کـه بـهانه نـمی خـواهـد تـو را کـه مـی بــــــــــــــــینم بـی اجـازه می ریزد تـوی قـلبم خـودت قـشنگ تـرین بـهانه ای بـرای دوست داشتـن  حـتی گـاهی کـه از چـشمانـم دوری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺗـﻮ . . . ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻡ . . . ﺍﯾﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺭﺍ . . . ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯽ ﺗﺼـﻮﺭ ﮐﻨﯽ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگترین و لذت بخش ترین عاشقانه ی کوتاهی که هر دختر و پسری میتونه بزاره اینه که…. بنویسه منو عشقم به هم رسیدیم… بسلامتی اون روز….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس بودنت قشنگ ترین حس دنیاست تو که باشی... هر روز را...نه! هر ثانیه را... عشق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتیاد هم دلیل زیبایی است برای مردن وقتی که تزریق هوای تو باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق دختر تک تیرانداز دشمن شده ام ببینمش میمیرم نبینمش میمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه موقعیتی هست که آدم نمیتونه کسی رو به دلش راه بده  حتی فکر اینکه با کسی باشه واسش عذاب آوره چون فقط و فقط دلش گیر ی نفره ولی اینو خوب میدونه که عمرا بهش برسه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بعضی حرف ها  بر لب اند بعضی حرف ها   در چشم اند   بعضی حرف ها   در دل اند  و   من همه را   گرم  گرم می نوشم  #کامران_موسوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من از عاشقی همین کافیست  که باران را سفارش کنم  گونه هایت را نوازش کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو از قهوه تلخ  تلخترم  شیرینم کجای ؟ من با تو  در انتظار مجنون بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط دوری نیست که آدمو میسوزونه...... بودن و مال تونبودن دردش بیشتره........