بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه که .. روزی چند بار صدای خنده های کسی که دوستش داری .. توی گوشت بپیچه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دل نخواهم بست.......  به آناني كه............ به دستانم اعتماد ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست سرنوشت را … بـایـــــــد قطــــــــع ڪـــــــرد … او دزد ” آرزوهـــــــاے ” مـن اســــــت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هايم خسته است و نبض ذهنم افتاده، کاش نگاهت يک قدم نزديکتر بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زعاشقى پرسيدند جدايى سختر است يا دورى انگشت بر لب گذاشت و گفت انتظار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم:اگه من بمیرم برام گریه می کنی؟ گفت:آره. گفت:اگه من بمیرم برام گریه می کنی؟ گفتم:نه. گذاشتو رفت. نگذاشت بگم: اگه تو بمیری منم می میرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشـــــــق اونیـــــــــــم کـــــــــــه: می تونـــــــه منــــــــــو بخــــــــــــندونه وقتـــــی  نمـــــی خـــوام حتـــــــی لبخـــــــند بزنـــــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخی است  من به جای خالیش بیشتر از خودش عادت کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده اگر یک روز خیلی اتفاقی نگاهمان به هم افتاد، با هم گره اش را کور کنیم باشه!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخیل می بندم...نه اینکه گره بگشایی...میبندم که رهایم نکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه من املایی بود من فقط او را همدرد نوشتم گویا او هم درد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــق یــعنی حـتی اگـه بدونـــی نـمیخوادتــــــ , بدونــــی نمیشـــــه, امــا نتـــونی ترکــشی کنـــی.. نه خــــودشو , نه فکـــــرشو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......پنداشت اگرشبی به سرمستی  ......دربسترعشق اوسحرکردم ......شب های دگرکه رفته ازعمرم ...............دردامن دیگران به سرکردم..........فروغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سن مشکل عشق نیست ،بلوراصل رامرور زمان کدرنمیکند مگراینکه توهمواره برق انداختن آن را فراموش کرده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دوستت داشتم . . . چقدر نفهمیدی . . . نمی گویم زیباترین اما . . . تو ، مهربان ترین آدم زندگیت را از دست داده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــایـش .. ایـن بـــار دوسـتـت دارم هـــایـــم را پـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت … و … رفــت !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه که .. روزی چند بار صدای خنده های کسی که دوستش داری .. توی گوشت بپیچه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دل نخواهم بست.......  به آناني كه............ به دستانم اعتماد ندارند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست سرنوشت را … بـایـــــــد قطــــــــع ڪـــــــرد … او دزد ” آرزوهـــــــاے ” مـن اســــــت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هايم خسته است و نبض ذهنم افتاده، کاش نگاهت يک قدم نزديکتر بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زعاشقى پرسيدند جدايى سختر است يا دورى انگشت بر لب گذاشت و گفت انتظار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم:اگه من بمیرم برام گریه می کنی؟ گفت:آره. گفت:اگه من بمیرم برام گریه می کنی؟ گفتم:نه. گذاشتو رفت. نگذاشت بگم: اگه تو بمیری منم می میرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشـــــــق اونیـــــــــــم کـــــــــــه: می تونـــــــه منــــــــــو بخــــــــــــندونه وقتـــــی  نمـــــی خـــوام حتـــــــی لبخـــــــند بزنـــــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف تلخی است  من به جای خالیش بیشتر از خودش عادت کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده اگر یک روز خیلی اتفاقی نگاهمان به هم افتاد، با هم گره اش را کور کنیم باشه!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخیل می بندم...نه اینکه گره بگشایی...میبندم که رهایم نکنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه من املایی بود من فقط او را همدرد نوشتم گویا او هم درد بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــق یــعنی حـتی اگـه بدونـــی نـمیخوادتــــــ , بدونــــی نمیشـــــه, امــا نتـــونی ترکــشی کنـــی.. نه خــــودشو , نه فکـــــرشو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......پنداشت اگرشبی به سرمستی  ......دربسترعشق اوسحرکردم ......شب های دگرکه رفته ازعمرم ...............دردامن دیگران به سرکردم..........فروغ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سن مشکل عشق نیست ،بلوراصل رامرور زمان کدرنمیکند مگراینکه توهمواره برق انداختن آن را فراموش کرده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دوستت داشتم . . . چقدر نفهمیدی . . . نمی گویم زیباترین اما . . . تو ، مهربان ترین آدم زندگیت را از دست داده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــایـش .. ایـن بـــار دوسـتـت دارم هـــایـــم را پـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت … و … رفــت !