بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچارہ من....... کسے را پاشویہ میکردم کہ از تب دیگرے مےسوخت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردیم و شاکی نیستیم،بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم،دور هستیم از دوستان ، ولی،غافل از یاد دوستان ، نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگرین نامردی این است که مردی شعله های عشق را درون یک زن بدون اینکه قصد دوست داشتنش را داشته باشد،روشن کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼﻡ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺗﻌﻠﻞ ﺍﺕ ﺑﺮﺳﺎﻥ ..  ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺵ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺱ ..  ﺑﻪ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺑﮕﻮ ﺑﮭﺎﯼ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﺗﻨﮭﺎﯾﯿﺴﺖ ..  ﻭﻟﺠﺒﺎﺯﯼ ﮬﺎﯼ ﻣﻦ ﮬﻢ ﺑﻠﻨﺪﺑﻠﻨﺪﺳﻼﻡ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .. ﻭﻋﺪﻩ ﻱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻣﺎﺑﺎﺷﺪ ﺭﺃﺱ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ: ﻧﺦ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﺖ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس بودنت در دور دستها به من شوق زندگی میبخشد اما دوریت اینجا,همینجا آزارم می دهد تو کجای زندگی من هستی که با تلنگری آرام و با چشمکی آشوبم میکنی؟!؟!؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ها گذرا و خاطرات ماندگارند، حاضرم تمام هستی ام را بدهم تا لحظه ها ماندگار و خاطرات گذرا گردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب رؤيايى تو بود وتو نبودى دردل همه آو اى توبود وتونبودى دل زيرلب آهسته تمناى تومى كرد درحسرت ديدار توبود وتونبودى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه پر شرابت ميگيرد هردم جان من عشق مي رويد درون قلب بي سامان من دستهايت مي برد من را به دامان خيال رام و تسخير تو شد اين روح نا آرام من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي روي ناديده ميگيري مرا دوستت دارم نميدانم چرا زندگي برخلاف آرزوهايم گذشت اما نميدانم چرا؟؟؟!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي هيچ وقت اندازه ي تنمان نشد....حتي وقتي كه خودمان بريديم و دوختيم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توروخدا اینجوری نگام نکنید بخدا بقرآن  منم روزی عزیزدل کسی بودم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوشش عطرش را بو نکش ! بوی تنش را به خاطر بسپار ، عطرش در جایی تکرار خواهد شد ولی بوی تنش تکرار نخواهد شد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا اگر سر می زند بر سنگ حق دارد تنها دوای درد عاشق ناشکیبایی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو گروه از #مردان هیچ گاه به زندگی عادی بر نگشته اند. . . #اول #مردانی که به #جنگ رفته اند . . . #دوم #مردانی که #عاشق شده اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دلِ ساده یِ من دیدی چِ راحت گفت من تو دِلِش مُـــــــــــــــــــــــــــــــــردَم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچارہ من....... کسے را پاشویہ میکردم کہ از تب دیگرے مےسوخت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردیم و شاکی نیستیم،بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم،دور هستیم از دوستان ، ولی،غافل از یاد دوستان ، نیستیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگرین نامردی این است که مردی شعله های عشق را درون یک زن بدون اینکه قصد دوست داشتنش را داشته باشد،روشن کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼﻡ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺗﻌﻠﻞ ﺍﺕ ﺑﺮﺳﺎﻥ ..  ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺵ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺱ ..  ﺑﻪ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺑﮕﻮ ﺑﮭﺎﯼ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﺗﻨﮭﺎﯾﯿﺴﺖ ..  ﻭﻟﺠﺒﺎﺯﯼ ﮬﺎﯼ ﻣﻦ ﮬﻢ ﺑﻠﻨﺪﺑﻠﻨﺪﺳﻼﻡ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .. ﻭﻋﺪﻩ ﻱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻣﺎﺑﺎﺷﺪ ﺭﺃﺱ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻳﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ: ﻧﺦ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﺖ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس بودنت در دور دستها به من شوق زندگی میبخشد اما دوریت اینجا,همینجا آزارم می دهد تو کجای زندگی من هستی که با تلنگری آرام و با چشمکی آشوبم میکنی؟!؟!؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ها گذرا و خاطرات ماندگارند، حاضرم تمام هستی ام را بدهم تا لحظه ها ماندگار و خاطرات گذرا گردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب رؤيايى تو بود وتو نبودى دردل همه آو اى توبود وتونبودى دل زيرلب آهسته تمناى تومى كرد درحسرت ديدار توبود وتونبودى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه پر شرابت ميگيرد هردم جان من عشق مي رويد درون قلب بي سامان من دستهايت مي برد من را به دامان خيال رام و تسخير تو شد اين روح نا آرام من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي روي ناديده ميگيري مرا دوستت دارم نميدانم چرا زندگي برخلاف آرزوهايم گذشت اما نميدانم چرا؟؟؟!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي هيچ وقت اندازه ي تنمان نشد....حتي وقتي كه خودمان بريديم و دوختيم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توروخدا اینجوری نگام نکنید بخدا بقرآن  منم روزی عزیزدل کسی بودم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوشش عطرش را بو نکش ! بوی تنش را به خاطر بسپار ، عطرش در جایی تکرار خواهد شد ولی بوی تنش تکرار نخواهد شد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا اگر سر می زند بر سنگ حق دارد تنها دوای درد عاشق ناشکیبایی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو گروه از #مردان هیچ گاه به زندگی عادی بر نگشته اند. . . #اول #مردانی که به #جنگ رفته اند . . . #دوم #مردانی که #عاشق شده اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دلِ ساده یِ من دیدی چِ راحت گفت من تو دِلِش مُـــــــــــــــــــــــــــــــــردَم