بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه های خانه ها را دستور دادند دوجداره باشد ، دیگر وقتی باران می بارد صدایش شنیده نمی شود … یاد اشکهای بی صدای خودم افتادم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسود نیستم اما وقتی دیدم واسه دوستم اس اومد کی میرسی خونه عشقم یکم دلم خواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خـــــوب قصـــــه هاي مـــــن ... دلـتـنـگــــت شـــده ام!!!! حـجـمــــش را ميــــخواهــي؟ خــدا را تصـــــور كـــن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‌خواهم برگردی ... این را به همه گفته ام! ... حتی به تو…  به خودم…!  اما نمی‌دانم چرا هنوز ... برای آمدنت فال می‌گیرم…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین حوالی کسانی هستند که تا دیروز میگفتند بدون تو حتی نفس هم نمیتوانم بکشم،ولی امروز در آغوش دیگری نفس نفس میزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا حكمت قدمهایی را كه برایم بر میداری آشكار كن تا درهایی را كه به سویم  میگشایی ندانسته نبندم و درهاییكه به رویم میبندی به اصرار نگشایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي  معناي پيچيده اي نداره !!! همين که باشي زندگيه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم تلخی است تو,بی خبرازمن و تمام من  درگیرتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس میکشم تا ب جای مرده ها خاکم نکنن.......اینگونه است حال من.....چیری نپرس.......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذار دیگران نامت را بدانند.......همین زلال چشمانت برای پچ پچ هزار ساله ی انان کافیست................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بده ا ما.....به شانه هایی که اگرخوابت بردسرت رازمین نگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو تمام تعادل شهر را به هم میریزد تو بخند من شهر را دوباره میسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت!!! مانند کفش های سیندرلا اندازه ی هیچ یک از مردم شهر نشد... حتی به "زور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميداني؟........! بدجور دلم تو را ميخواهد...... و تو بدجور مرا ميراني از خودت....... تقصير من است كه دوستت دارم..... ايكاش اين دل لعنتي ام ميفهميد كه نخواستني است و اين نخواستن يعني چه !!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس از اتش عشق جان سالم به در نبرده است ،مگر کسی که هنوز معنی و مفهوم آن را نمیداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.......دیرزمانی دراونگریستم انگاه که نظرازوی بازگرفتم ...............درپیرامون من همه چیز به هیآت اودرامده بود....... انگاه دانستم.... که مرادیگرازاو گریزی نیست!!!!.......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه های خانه ها را دستور دادند دوجداره باشد ، دیگر وقتی باران می بارد صدایش شنیده نمی شود … یاد اشکهای بی صدای خودم افتادم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسود نیستم اما وقتی دیدم واسه دوستم اس اومد کی میرسی خونه عشقم یکم دلم خواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خـــــوب قصـــــه هاي مـــــن ... دلـتـنـگــــت شـــده ام!!!! حـجـمــــش را ميــــخواهــي؟ خــدا را تصـــــور كـــن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‌خواهم برگردی ... این را به همه گفته ام! ... حتی به تو…  به خودم…!  اما نمی‌دانم چرا هنوز ... برای آمدنت فال می‌گیرم…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین حوالی کسانی هستند که تا دیروز میگفتند بدون تو حتی نفس هم نمیتوانم بکشم،ولی امروز در آغوش دیگری نفس نفس میزنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا حكمت قدمهایی را كه برایم بر میداری آشكار كن تا درهایی را كه به سویم  میگشایی ندانسته نبندم و درهاییكه به رویم میبندی به اصرار نگشایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي  معناي پيچيده اي نداره !!! همين که باشي زندگيه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم تلخی است تو,بی خبرازمن و تمام من  درگیرتو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس میکشم تا ب جای مرده ها خاکم نکنن.......اینگونه است حال من.....چیری نپرس.......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذار دیگران نامت را بدانند.......همین زلال چشمانت برای پچ پچ هزار ساله ی انان کافیست................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بده ا ما.....به شانه هایی که اگرخوابت بردسرت رازمین نگذارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو تمام تعادل شهر را به هم میریزد تو بخند من شهر را دوباره میسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت!!! مانند کفش های سیندرلا اندازه ی هیچ یک از مردم شهر نشد... حتی به "زور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميداني؟........! بدجور دلم تو را ميخواهد...... و تو بدجور مرا ميراني از خودت....... تقصير من است كه دوستت دارم..... ايكاش اين دل لعنتي ام ميفهميد كه نخواستني است و اين نخواستن يعني چه !!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس از اتش عشق جان سالم به در نبرده است ،مگر کسی که هنوز معنی و مفهوم آن را نمیداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.......دیرزمانی دراونگریستم انگاه که نظرازوی بازگرفتم ...............درپیرامون من همه چیز به هیآت اودرامده بود....... انگاه دانستم.... که مرادیگرازاو گریزی نیست!!!!.......