بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو برگ نوشتم دوست دارم ........... ولی تو عین بز خوردیش ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘سخته نه؟✘ ✘کسی که همه دنیاته برگرده بگه✘ ✘تجربه ی خوبی بودی ✘ ✘توهم غرق تواین بشی که✘ ✘خوبه✘ ✘نگفت تجربه ی بد✘ ✘سخته...✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخندم؟ چقدر؟ اینروزها از دیدن خودم هم در ایینه خنده ام میگیردღ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای ساکتی! دیگر صدای قلبها غوغا نمیکند... بی گمان همه شکسته اند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته شدم به تو …. بي انكه بدانم وابستگي ها وام هاي كوتاه مدتي هستند با بهره هاي سنگين….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدهوش آن نیست که مشغول جام و سرگرم باده است ...!!!!!!! مدهوش آن است که از شام تا سحر برای باختن هستی خویش به بهای نگاهی آماده است ......!!!!!! پس او که بی باده آماده است دلداده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوشـم کــ‌ه می گـیــری آنقد‌ر آرام مـی‌شــــوم که فـرامــوش می کــــنـم بـایـد نفـس بــکـشـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باورکنی دوست داشتنت تنها دارایی من است با بی تفاوتی ات مرددم نکن که گمان کنم آن را هم ندارم تمنا میکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه یعنی عشق من با من بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفری به دور دنیاست ،  وقتی دستانم تا انتها ، رویت را نوازش می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم و بردی از یاد خبر نداری از من  نیتی و خاطراتت منو دیوونه کردن ، منو دیوونه کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمترین آرزویم برایت این است که باچشمان مهربانت هرگز نامهربانی روزگار را نبینی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـایـد حـواسـم را بـیـشتـر جـمـع کـنـم آن قـدر جـاذبـه داری کـه تـا بـنـد افکارم را شـل مـی کـنم تـنـهایم مـی گـذارنـد دور تـو جـمـع مـی شـونـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک معجزه نبودم توهم نبودی اما باید برای هم اتفاق می افتادیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبار باران...  عاشقانه اش نکن... من و او ما نشدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد یه مدت وقتی باهمیم بدیهای هم رو میبینیم و ساده جدا میشیم ولی از اون به بعد خوبی های هم رو به یاد میاریم و سخت میشکنیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو برگ نوشتم دوست دارم ........... ولی تو عین بز خوردیش ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘سخته نه؟✘ ✘کسی که همه دنیاته برگرده بگه✘ ✘تجربه ی خوبی بودی ✘ ✘توهم غرق تواین بشی که✘ ✘خوبه✘ ✘نگفت تجربه ی بد✘ ✘سخته...✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخندم؟ چقدر؟ اینروزها از دیدن خودم هم در ایینه خنده ام میگیردღ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دنیای ساکتی! دیگر صدای قلبها غوغا نمیکند... بی گمان همه شکسته اند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته شدم به تو …. بي انكه بدانم وابستگي ها وام هاي كوتاه مدتي هستند با بهره هاي سنگين….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدهوش آن نیست که مشغول جام و سرگرم باده است ...!!!!!!! مدهوش آن است که از شام تا سحر برای باختن هستی خویش به بهای نگاهی آماده است ......!!!!!! پس او که بی باده آماده است دلداده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوشـم کــ‌ه می گـیــری آنقد‌ر آرام مـی‌شــــوم که فـرامــوش می کــــنـم بـایـد نفـس بــکـشـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باورکنی دوست داشتنت تنها دارایی من است با بی تفاوتی ات مرددم نکن که گمان کنم آن را هم ندارم تمنا میکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه یعنی عشق من با من بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفری به دور دنیاست ،  وقتی دستانم تا انتها ، رویت را نوازش می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم و بردی از یاد خبر نداری از من  نیتی و خاطراتت منو دیوونه کردن ، منو دیوونه کردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمترین آرزویم برایت این است که باچشمان مهربانت هرگز نامهربانی روزگار را نبینی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـایـد حـواسـم را بـیـشتـر جـمـع کـنـم آن قـدر جـاذبـه داری کـه تـا بـنـد افکارم را شـل مـی کـنم تـنـهایم مـی گـذارنـد دور تـو جـمـع مـی شـونـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک معجزه نبودم توهم نبودی اما باید برای هم اتفاق می افتادیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبار باران...  عاشقانه اش نکن... من و او ما نشدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد یه مدت وقتی باهمیم بدیهای هم رو میبینیم و ساده جدا میشیم ولی از اون به بعد خوبی های هم رو به یاد میاریم و سخت میشکنیم