بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نقاشم... و پشیمان از اینکه ; بین این همه نقش های زیبا،  چرا؟چرا؟چرا؟ ناز تو را کشیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایی که کمک می کنند پاکتراز دستانی هستند که رو به آسمان دعا می کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام در!! باتوتا دیوارها هم بشنوند عشق یاسین است این یاسی که پرپر می کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گونه هایت را برای دست هایم می خواهم پیشانی ات را برای لب هایم خودت را برای زندگی ام می بینی ؟ برای خودم هیچ نمی خواهم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب هم راحتم نمی گذاری ، بی خبر می آیی ، صدایم می کنی … تا چشم باز میکنم ، باز نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق سخن گفتن ... برای آدمی خیلی زود است ... خیلی زود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق"صدای فاصله هاست... صدای فاصله هایی که غرق ابهامند... همیشه عاشق تنهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که اونقدر یاد شیم که اگه یاد خدا بودیم نصف بهشت مال ما بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــــــمگينم... رهمانـند دلـقکى که روى صحنه چـشـمش به عشقش افتاد که با معـشـوقش به او مي خندیدند!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا..................... اين دلتنگي هاي من را هيچ باراني ارام نميكند فكري كن اشكهاي من طعنه ميزنند به باران رحمتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه،تو دروغگو نيستی،من حواسم پرت است! گفته بودی دوستم داری بی اندازه...خوب كه فكر ميكنم تازه ميفهمم «بی اندازه» يعنی چه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر براي تو بوده ام كه ديگر من برايم غريبه است  اينگونه است كه وقتي ميروي ميميرم  چون نه تورا دارم ونه خودم را.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانیش را ببوسید  قربون صدقش برید  مادر را میگویم گاهی هم برای مادرمان مادری کنیم<3 !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم از شرجی چشمان تو/بوی دریا می وزد در ساحلم/باز هم لبخند مهتابی تو/می برد غم های عالم از دلم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم هواي اونــي رو داره كه بـه يـادم نيســت دلـم دستـاي كســي و ميخواد كه بــراش غريــبه ام دلم از كـسـي ميگه كه دلــش بــا دلم بيگانست عــجـــب حــس عجيبـــيه  بــــه ايــــن ميگــــن عــشـــق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزگار تلخ که عمر گل لاله کوتاه است شاید به خاطر عشق و جزا در  حریم سلطان عشق ممنوع باشد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نقاشم... و پشیمان از اینکه ; بین این همه نقش های زیبا،  چرا؟چرا؟چرا؟ ناز تو را کشیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستهایی که کمک می کنند پاکتراز دستانی هستند که رو به آسمان دعا می کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام در!! باتوتا دیوارها هم بشنوند عشق یاسین است این یاسی که پرپر می کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گونه هایت را برای دست هایم می خواهم پیشانی ات را برای لب هایم خودت را برای زندگی ام می بینی ؟ برای خودم هیچ نمی خواهم ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب هم راحتم نمی گذاری ، بی خبر می آیی ، صدایم می کنی … تا چشم باز میکنم ، باز نیستی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق سخن گفتن ... برای آدمی خیلی زود است ... خیلی زود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق"صدای فاصله هاست... صدای فاصله هایی که غرق ابهامند... همیشه عاشق تنهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که اونقدر یاد شیم که اگه یاد خدا بودیم نصف بهشت مال ما بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــــــمگينم... رهمانـند دلـقکى که روى صحنه چـشـمش به عشقش افتاد که با معـشـوقش به او مي خندیدند!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا..................... اين دلتنگي هاي من را هيچ باراني ارام نميكند فكري كن اشكهاي من طعنه ميزنند به باران رحمتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه،تو دروغگو نيستی،من حواسم پرت است! گفته بودی دوستم داری بی اندازه...خوب كه فكر ميكنم تازه ميفهمم «بی اندازه» يعنی چه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر براي تو بوده ام كه ديگر من برايم غريبه است  اينگونه است كه وقتي ميروي ميميرم  چون نه تورا دارم ونه خودم را.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانیش را ببوسید  قربون صدقش برید  مادر را میگویم گاهی هم برای مادرمان مادری کنیم<3 !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم از شرجی چشمان تو/بوی دریا می وزد در ساحلم/باز هم لبخند مهتابی تو/می برد غم های عالم از دلم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم هواي اونــي رو داره كه بـه يـادم نيســت دلـم دستـاي كســي و ميخواد كه بــراش غريــبه ام دلم از كـسـي ميگه كه دلــش بــا دلم بيگانست عــجـــب حــس عجيبـــيه  بــــه ايــــن ميگــــن عــشـــق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این روزگار تلخ که عمر گل لاله کوتاه است شاید به خاطر عشق و جزا در  حریم سلطان عشق ممنوع باشد.