بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد عاشق باشد عقلم میخواهد عاقل باشد این میگوید زود باش آن میگوید دور باش احساسم این روزها دوشیفت کار میکند و حقوقش را از من میگیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیل شکست در عشق یک عامل است تفاوت تعریف هرکس از عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو بروی هیییچ اتفاق خاصی نمیوفتد...... فقط من.... فقط من.....ذره ذره ایوب میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به هم نمی رسیم امّا بهترین غریبه ات می مانم که تو را همیشه دوست خواهد داشت . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر با نبودنت دستو پنجه نرم کرده ام که دستو پنجه ام از فولاد محکم تر شده و هنوز نیامده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت میخواهد واین قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت:تنهایت نمیگذارم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدانستی با چه اشتیاقی خودم را قسمت میکنم.. پس چرا زودتر از تکه تکه شدنم جوابم نکردی.. برای خداحافظی خیلی دیر بود.. خیلی دیـــــــــــر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ولی قلبم هنوز هواتو داره شب وروز من هنوزم آشقتم به دل میگم بساز بسوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف بزن بگو پست این نگاه ،پشت این گریه ها چی پنهونه اگه تلخه اگه ناگفتنیه ،راز این سکوت کی میدونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عاشقی یعنی همین" فاجعه... یعنی آنقدر در تو غرق شده ام که از تلاقی نگاهم بادیگری، احساس خیانت می کنم... عشق یعنی همین... عاشقی یعنی همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به گریه ها اعتماد کن و شانه ات را بی فکر در اختیار چشمهای خیسش بگذار نه به شانه هایش اعتماد کن و برای گریه هایت به شانه ای تکیه کن.خودت باش که انسان از سمتی که تکیه میکند میافتد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی های من به تو رفته اند... آرام می آیند در سینه می نشینند... دیگر نمیروند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش آدمیزاد ، سختیه تحمل تمام تنهایی ها ، گریه ها ، دلتنگی های بی بهونه و بی خوابی های شبونه را میفهمید و زندگی می کرد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــدون گـفـت و گـو رابـطـه ای وجـود نـداره بـــــدون احـتـرام عـشـقـی وجـود نـداره بـــــدون اعـتـمـاد دلـیـلـی بـرای ادامـه وجـود نـداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و غروب و غم تو همیشه همعهدیم در آن زمان که نباشی کنار هم باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...یا گل بگیر پنجره را یا اگر شده یک لحظه پشت پنجره خود را نشان بده یا لااقل بیا لب بام و به عشوه ای قالیچه ی بهانه ی خود را تکان بده...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد عاشق باشد عقلم میخواهد عاقل باشد این میگوید زود باش آن میگوید دور باش احساسم این روزها دوشیفت کار میکند و حقوقش را از من میگیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیل شکست در عشق یک عامل است تفاوت تعریف هرکس از عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو بروی هیییچ اتفاق خاصی نمیوفتد...... فقط من.... فقط من.....ذره ذره ایوب میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به هم نمی رسیم امّا بهترین غریبه ات می مانم که تو را همیشه دوست خواهد داشت . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر با نبودنت دستو پنجه نرم کرده ام که دستو پنجه ام از فولاد محکم تر شده و هنوز نیامده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت میخواهد واین قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت:تنهایت نمیگذارم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که میدانستی با چه اشتیاقی خودم را قسمت میکنم.. پس چرا زودتر از تکه تکه شدنم جوابم نکردی.. برای خداحافظی خیلی دیر بود.. خیلی دیـــــــــــر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ولی قلبم هنوز هواتو داره شب وروز من هنوزم آشقتم به دل میگم بساز بسوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف بزن بگو پست این نگاه ،پشت این گریه ها چی پنهونه اگه تلخه اگه ناگفتنیه ،راز این سکوت کی میدونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عاشقی یعنی همین" فاجعه... یعنی آنقدر در تو غرق شده ام که از تلاقی نگاهم بادیگری، احساس خیانت می کنم... عشق یعنی همین... عاشقی یعنی همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به گریه ها اعتماد کن و شانه ات را بی فکر در اختیار چشمهای خیسش بگذار نه به شانه هایش اعتماد کن و برای گریه هایت به شانه ای تکیه کن.خودت باش که انسان از سمتی که تکیه میکند میافتد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی های من به تو رفته اند... آرام می آیند در سینه می نشینند... دیگر نمیروند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش آدمیزاد ، سختیه تحمل تمام تنهایی ها ، گریه ها ، دلتنگی های بی بهونه و بی خوابی های شبونه را میفهمید و زندگی می کرد....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــدون گـفـت و گـو رابـطـه ای وجـود نـداره بـــــدون احـتـرام عـشـقـی وجـود نـداره بـــــدون اعـتـمـاد دلـیـلـی بـرای ادامـه وجـود نـداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و غروب و غم تو همیشه همعهدیم در آن زمان که نباشی کنار هم باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...یا گل بگیر پنجره را یا اگر شده یک لحظه پشت پنجره خود را نشان بده یا لااقل بیا لب بام و به عشوه ای قالیچه ی بهانه ی خود را تکان بده...