بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را در چشمان منبنگر چهره ي بر افروخته ام را ببين و عشق را حس كن به صداي نفس هاي من گوش كن و بشنو ترانه ي عشق را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه پـر جـرأت مـی شـود در بـرابـرت ؛کـسـی کـه مـی فـهمد :از تـهِ دل دوسـتش داری ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم قـصـه ای عـاشـقـانـه مـی خـواهـد کـه تـا آخـرش ، پـای هـیـچ نـفـر سـومـی بـه مـیـان نـیـایـد !!! لـعـنـت به نـفـر سـوم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و شمع و پروانه همه دوست بودیم به عشق ... پروانه پرش ، شمع سرش ، من جگرم سوخت ز عشق .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت اي عاشق بيچاره فراموش شوي... سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد گفت طولي نکشد نيز تو خاموش شوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهی کرد و در به در کرد ، یقین کرد عاشقم بعدش سفر کرد شکستی خورد و آمد تا بماند ، ولی من رفته بودم ، او ضرر کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه کس کسی شدی اون کس بعد تو خیلی بی کسه،یا همه کس کسی نشو یا اگه کس کسی شدی کس بی کسی هاش باش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم را دیگــر هیـچ نمـی لرزانــد ...! در مـن دلهــره.., در من تـــرس.., در مـن احســاس مــرده است ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من" و "او" دو نیمه ی یک سیب بودیم او را یکی برد مرا کرم خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد ترین خبر... بی خبریست! از آن کس که دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر می گه عشق ممنوع.عشق می گه من بی سوادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـبـها تـا صـبـح بـیـدارم،خـوابـم نـمـیـبـره.مـنـتـظـر می مـونـم عـکـسـت چـشـمـاشـو بـبـنـده بـعـد بـخـوابـم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر روز در انتظار تو جان داده ام عزیزم، نترس.... من عاشقت بوده ام...برای هزاران سال... و هزاران سال دیگر هم عاشقت خواهم ماند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حس شده ام از درد!! از بغض!! فقط گاهی... خط اشکی میسوزاند صورتم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همون جاهايي ميرم که ... منو ياد تو ميندازن ♥ ولي حتي خيابونا ... منو بىتو نميشناسن ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت میخواهد واژه ی ما شدن،لیاقت میخواهد شریک شدن تو،خوش باش به با هم بودنهای امروزت... من خوشم به خلوت تنهائیم... تو بخند به امروزم، من میخندم به فرداهایت!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را در چشمان منبنگر چهره ي بر افروخته ام را ببين و عشق را حس كن به صداي نفس هاي من گوش كن و بشنو ترانه ي عشق را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه پـر جـرأت مـی شـود در بـرابـرت ؛کـسـی کـه مـی فـهمد :از تـهِ دل دوسـتش داری ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم قـصـه ای عـاشـقـانـه مـی خـواهـد کـه تـا آخـرش ، پـای هـیـچ نـفـر سـومـی بـه مـیـان نـیـایـد !!! لـعـنـت به نـفـر سـوم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و شمع و پروانه همه دوست بودیم به عشق ... پروانه پرش ، شمع سرش ، من جگرم سوخت ز عشق .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت اي عاشق بيچاره فراموش شوي... سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد گفت طولي نکشد نيز تو خاموش شوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهی کرد و در به در کرد ، یقین کرد عاشقم بعدش سفر کرد شکستی خورد و آمد تا بماند ، ولی من رفته بودم ، او ضرر کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه کس کسی شدی اون کس بعد تو خیلی بی کسه،یا همه کس کسی نشو یا اگه کس کسی شدی کس بی کسی هاش باش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم را دیگــر هیـچ نمـی لرزانــد ...! در مـن دلهــره.., در من تـــرس.., در مـن احســاس مــرده است ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من" و "او" دو نیمه ی یک سیب بودیم او را یکی برد مرا کرم خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد ترین خبر... بی خبریست! از آن کس که دوستش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر می گه عشق ممنوع.عشق می گه من بی سوادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـبـها تـا صـبـح بـیـدارم،خـوابـم نـمـیـبـره.مـنـتـظـر می مـونـم عـکـسـت چـشـمـاشـو بـبـنـده بـعـد بـخـوابـم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر روز در انتظار تو جان داده ام عزیزم، نترس.... من عاشقت بوده ام...برای هزاران سال... و هزاران سال دیگر هم عاشقت خواهم ماند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی حس شده ام از درد!! از بغض!! فقط گاهی... خط اشکی میسوزاند صورتم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همون جاهايي ميرم که ... منو ياد تو ميندازن ♥ ولي حتي خيابونا ... منو بىتو نميشناسن ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت میخواهد واژه ی ما شدن،لیاقت میخواهد شریک شدن تو،خوش باش به با هم بودنهای امروزت... من خوشم به خلوت تنهائیم... تو بخند به امروزم، من میخندم به فرداهایت!!!