بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که دلتو شکسته اماخبرنداره اون چیزی که شکست تصویرزیبایی بوده که ازخودش ساخته بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر می مانم تا ابد تا زمانی که شاید نویزه گوشی روی اسپیکر بیفتد با شتاب به سوی گوشی می روم شاید تو باشی  <منتظر بودن به خدا سخت ترین کار دنیاست>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمیبرد... به همه چیزفکر کرده ام... بیشتر به تو و میدانم که خوابی... و قبل از بسته شدن چشم هایت به همه چیز فکر کرده ای... "جز من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای دو نفره داشتن نه ابر میخواهد، نه باران ... کافیست، حواسمان به هم باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کزاز گرفته ام؟نمیدانم سگ چشمانت هار بود یا خنجر دستانت آلوده؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیــم تر ها شِکــر از شُکــر گفتنــمان میــریخت ! اینــروزها بـا هــر شُکــری کــه میــگویم ... سیــگارم را سنــگین تر پُــک میــزنم ... و بیــشتر سکــوت میــکنم ... راســتی خــدایا شُکــرت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا در آغاز زندگی، سر هم قمار کنیم! و هرگز! چیزی را که باختیم پس نگیریم پس عاشقانه دراین قمار: تو به من بباز، من هم به تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آسمانت چه مزه ایست؟ من که فقط زمین خوردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد ، هیچ فاصله ای دور نیست ، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند ! محکم ترین برهان عشق ، اعتماد است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوسبازان کسی را که زیبا میبینند دوست دارند...اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا میبینند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!... هوای مشترک مورد نظر رو داشته باش،خیلی عزیزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنونم و دیوانه ام / مست رخ جانانه ام / در عشق زنجیرم کنید /  مفتون آن فتانه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باشی زهر مار هم می چسبد ، امسال هم که سال مار است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتــم، به خودم گفتـم از “خـــــیرش” مـی گــذرم شنیـدم کـه زیــر لب گُفـت از “شــــــرش” خــلاص شـدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه بدونی دوست نداره بدونی نمیخوادت بدونی نمیشه که باهاش باشی ولی بازم نتونی ازش دست بکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتیو و من چه صادقانه با یادت سوختمو ساختم تا توانستم به زندگیم ادامه دهم چه سرنوشت دردناکیست سرنوشتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که دلتو شکسته اماخبرنداره اون چیزی که شکست تصویرزیبایی بوده که ازخودش ساخته بودی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر می مانم تا ابد تا زمانی که شاید نویزه گوشی روی اسپیکر بیفتد با شتاب به سوی گوشی می روم شاید تو باشی  <منتظر بودن به خدا سخت ترین کار دنیاست>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمیبرد... به همه چیزفکر کرده ام... بیشتر به تو و میدانم که خوابی... و قبل از بسته شدن چشم هایت به همه چیز فکر کرده ای... "جز من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای دو نفره داشتن نه ابر میخواهد، نه باران ... کافیست، حواسمان به هم باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کزاز گرفته ام؟نمیدانم سگ چشمانت هار بود یا خنجر دستانت آلوده؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیــم تر ها شِکــر از شُکــر گفتنــمان میــریخت ! اینــروزها بـا هــر شُکــری کــه میــگویم ... سیــگارم را سنــگین تر پُــک میــزنم ... و بیــشتر سکــوت میــکنم ... راســتی خــدایا شُکــرت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا در آغاز زندگی، سر هم قمار کنیم! و هرگز! چیزی را که باختیم پس نگیریم پس عاشقانه دراین قمار: تو به من بباز، من هم به تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آسمانت چه مزه ایست؟ من که فقط زمین خوردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد ، هیچ فاصله ای دور نیست ، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند ! محکم ترین برهان عشق ، اعتماد است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوسبازان کسی را که زیبا میبینند دوست دارند...اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا میبینند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!... هوای مشترک مورد نظر رو داشته باش،خیلی عزیزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنونم و دیوانه ام / مست رخ جانانه ام / در عشق زنجیرم کنید /  مفتون آن فتانه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باشی زهر مار هم می چسبد ، امسال هم که سال مار است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتــم، به خودم گفتـم از “خـــــیرش” مـی گــذرم شنیـدم کـه زیــر لب گُفـت از “شــــــرش” خــلاص شـدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه بدونی دوست نداره بدونی نمیخوادت بدونی نمیشه که باهاش باشی ولی بازم نتونی ازش دست بکشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتیو و من چه صادقانه با یادت سوختمو ساختم تا توانستم به زندگیم ادامه دهم چه سرنوشت دردناکیست سرنوشتم