بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه من وارونه است یا تو؟... هق هق هایم را قهقه دیدی و به من خندیدی... تو در باطن به من میخندیدی و خنده هایت را ...منِ ساده هق هق می شنیدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه دوستش دارم و او عاقلانه طردم میکند.منطق او حتی از حماقت من هم احمقانه تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫـﺮ ﺷـﺐ ﺍﺯ ﭘُـﺸـﺖ ﺻـﻔـﺤـﻪ ﮐـﻮﭼـﮏ ِ ﻣـﻮﺑـﺎﯾـﻞ . . . ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺷـﻢ ﻣـﯿـﮕـﯿـﺮﯼ . . . ﻭ ﻧـﻤـﯿـﺪﺍﻧـﯽ ﮐـﻪ . . . ﭼـﻪ ﺁﺭﺍﻣـﺸـﯿـﺴـﺖ ﻫـﻤـﯿـﻦ ﺁﻏـﻮﺵ ﺧـﯿﺎﻟﯽ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای بی تفاوتی سخت است... آن هم نسبت به کسی که  زیباترین حس دنیاروبااوتجربه کرده ای....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توقدر مطلق منی در اغوش تو احوال من همیشه مثبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید "تو" ... سکوت میان کلامم باشی! دیده نمیشوی اما من تورا احساس میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دلخوش به خنده‌های منِ خیره سر نباش دیوانه ها به لطف خدا، غالباً خوش اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋــﺎﺷــــﻖ ﺷــــﺪﻥ , ﻗﺸـــﻨـﮓ ﺗــﺮﯾـﻦ ﺍﺷﺘـﺒـﺎﻫـﯽ ﺍﺳــﺖ ﮐـﻪ ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﺍﻓﺘـــــاﺩﻩ ، ﺍﺯ ﻟﯿـــﻠﯽ ﺗــﺎ ﻫﻤﯿﺸـــــﻪ ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُنیا تو واسه من چندثانیه تعطیل کن من با تو ٱرومم  بی تو شایت قلبمم نفساش نرسه تافردا وقتی دور از منی حال احساس منو نمی فهمی  کاشکی جای من بودی چند ساعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بعضی روزا رو دوبار تجربه کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......خواب آمد مرا دیدگان بست جام و چنگم فتادند از دست چنگ پاره شد و جام بشکست  من ز دست دل و دل ز من رست  رفتم و دیگرم تو ندیدی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دﺍﻧﻢ ﺩﺭ آﻥ ﺳﻮﯼ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ می نوﯾﺴﻢ ﺍﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ... ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ... ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ !!! ﻣﮕﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺯ ﻣﻌﺸﻮﻕ چه می خوﺍﻫﺪ .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... برای به دست آوردن دلش،با قسمتت می جنگم.خط و نشان دوزخت را برایم نکش.جهنم تر از نبودنش،جایی را سراغ ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺷـبخـﺘﯽ ﯾﻌﻨـــﯽ . . . ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈــــﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧـــﯽ . . . ﻋﺸــقـﺖ ﺍوﻣــﺪﻩ . . . ﺑﻤـﻮﻧﻪ ﻭﺍﺳــــﻪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه میداند من امروز چندبار فرو ریختم چند بار دل تنگ شدم از دیدن کسی ک  فقط پیراهنش شبیه تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به مانند گل سرخی ست هر گلبرگ یک توهم؛ و هر خار یک واقعیت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه من وارونه است یا تو؟... هق هق هایم را قهقه دیدی و به من خندیدی... تو در باطن به من میخندیدی و خنده هایت را ...منِ ساده هق هق می شنیدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه دوستش دارم و او عاقلانه طردم میکند.منطق او حتی از حماقت من هم احمقانه تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫـﺮ ﺷـﺐ ﺍﺯ ﭘُـﺸـﺖ ﺻـﻔـﺤـﻪ ﮐـﻮﭼـﮏ ِ ﻣـﻮﺑـﺎﯾـﻞ . . . ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺷـﻢ ﻣـﯿـﮕـﯿـﺮﯼ . . . ﻭ ﻧـﻤـﯿـﺪﺍﻧـﯽ ﮐـﻪ . . . ﭼـﻪ ﺁﺭﺍﻣـﺸـﯿـﺴـﺖ ﻫـﻤـﯿـﻦ ﺁﻏـﻮﺵ ﺧـﯿﺎﻟﯽ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای بی تفاوتی سخت است... آن هم نسبت به کسی که  زیباترین حس دنیاروبااوتجربه کرده ای....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توقدر مطلق منی در اغوش تو احوال من همیشه مثبت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید "تو" ... سکوت میان کلامم باشی! دیده نمیشوی اما من تورا احساس میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دلخوش به خنده‌های منِ خیره سر نباش دیوانه ها به لطف خدا، غالباً خوش اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋــﺎﺷــــﻖ ﺷــــﺪﻥ , ﻗﺸـــﻨـﮓ ﺗــﺮﯾـﻦ ﺍﺷﺘـﺒـﺎﻫـﯽ ﺍﺳــﺖ ﮐـﻪ ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﺍﻓﺘـــــاﺩﻩ ، ﺍﺯ ﻟﯿـــﻠﯽ ﺗــﺎ ﻫﻤﯿﺸـــــﻪ ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُنیا تو واسه من چندثانیه تعطیل کن من با تو ٱرومم  بی تو شایت قلبمم نفساش نرسه تافردا وقتی دور از منی حال احساس منو نمی فهمی  کاشکی جای من بودی چند ساعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بعضی روزا رو دوبار تجربه کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......خواب آمد مرا دیدگان بست جام و چنگم فتادند از دست چنگ پاره شد و جام بشکست  من ز دست دل و دل ز من رست  رفتم و دیگرم تو ندیدی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دﺍﻧﻢ ﺩﺭ آﻥ ﺳﻮﯼ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ می نوﯾﺴﻢ ﺍﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ... ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ... ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ !!! ﻣﮕﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺯ ﻣﻌﺸﻮﻕ چه می خوﺍﻫﺪ .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... برای به دست آوردن دلش،با قسمتت می جنگم.خط و نشان دوزخت را برایم نکش.جهنم تر از نبودنش،جایی را سراغ ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺷـبخـﺘﯽ ﯾﻌﻨـــﯽ . . . ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈــــﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧـــﯽ . . . ﻋﺸــقـﺖ ﺍوﻣــﺪﻩ . . . ﺑﻤـﻮﻧﻪ ﻭﺍﺳــــﻪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه میداند من امروز چندبار فرو ریختم چند بار دل تنگ شدم از دیدن کسی ک  فقط پیراهنش شبیه تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به مانند گل سرخی ست هر گلبرگ یک توهم؛ و هر خار یک واقعیت