بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی بیقرارم انگاری ورقم قصد کرده برگردد وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق تیز تر گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه در عجب بودم كه چرا در جاده عشق پا به پايم نمي آمدي حتي وقتي آهسته و پيوسته ميرفتم. امروز فهميدم... ريگي كه در كفشت بود،تو را مي آزرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانوس قلبم راروشن میگذارم فقط برای دیدن قایق شکسته دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه داشتم برایش رو کردم اما لعنتی... "اسیر" نشد..."سیر" شد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قشنگ دورم زدی... زمانی که فکر میکردم دورم میگردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي ميان وسعت دستان خيالم حس ميکنم تمام دارو ندارم نگاه توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدی مثل قو در ساحل من نشست آسان نگاهت در دل من ولی افسوس رفتی بی تفاوت فقط غم شد ز چشمت حاصل من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان چشمهایم بازهم ابری شده توبگو! باران ببارد یا نبارد خوب من؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واما يك سوال مي ماند براي برسيدن از كسي كه بي باسخ ترين سوال فكر آشفته من است: جيكار كرد اين دل سادم ‏,كه از جشم توافتادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله از آدمهايي كه دوستشان داريد,يي فايده است زمان به زودي به ما نشان مي دهد,كه جانشيني براي آنها نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت واسه عشقت دلیل بیار اما اخه مگه عاشقی دلیل داره؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...عشقم... ...با من بمان... ...آنان که رفتنشان را طاقت آوردم... .............."تو".............نبودند...!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو: زندگی میکنی- پیر میشوی -تمام میشوی.  من: عاشقت میمانم -عاشقت میمانم-عاشقت میمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خودش فهمید مرا اشتباه خلق کرده است... خدای من میدانم پشیمانی... اما دیدی تو هم جایز الخطا هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد نیستم!‏ اما حرفم یکیست.. ‏"تو‏"‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصويرى از آخرين نگاهت حك شده روى قلبم درپس زمينه ى هرنگاهم نقش بسته تصويرى ازچشمانت... و روى لبهاى خسته ام در پس هرلبخندم داغى از دلتنگى بوسه ات تاابد جاى گرفته است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگی بیقرارم انگاری ورقم قصد کرده برگردد وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق تیز تر گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه در عجب بودم كه چرا در جاده عشق پا به پايم نمي آمدي حتي وقتي آهسته و پيوسته ميرفتم. امروز فهميدم... ريگي كه در كفشت بود،تو را مي آزرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانوس قلبم راروشن میگذارم فقط برای دیدن قایق شکسته دلت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه داشتم برایش رو کردم اما لعنتی... "اسیر" نشد..."سیر" شد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قشنگ دورم زدی... زمانی که فکر میکردم دورم میگردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي ميان وسعت دستان خيالم حس ميکنم تمام دارو ندارم نگاه توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدی مثل قو در ساحل من نشست آسان نگاهت در دل من ولی افسوس رفتی بی تفاوت فقط غم شد ز چشمت حاصل من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان چشمهایم بازهم ابری شده توبگو! باران ببارد یا نبارد خوب من؟...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واما يك سوال مي ماند براي برسيدن از كسي كه بي باسخ ترين سوال فكر آشفته من است: جيكار كرد اين دل سادم ‏,كه از جشم توافتادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله از آدمهايي كه دوستشان داريد,يي فايده است زمان به زودي به ما نشان مي دهد,كه جانشيني براي آنها نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت واسه عشقت دلیل بیار اما اخه مگه عاشقی دلیل داره؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...عشقم... ...با من بمان... ...آنان که رفتنشان را طاقت آوردم... .............."تو".............نبودند...!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو: زندگی میکنی- پیر میشوی -تمام میشوی.  من: عاشقت میمانم -عاشقت میمانم-عاشقت میمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خودش فهمید مرا اشتباه خلق کرده است... خدای من میدانم پشیمانی... اما دیدی تو هم جایز الخطا هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد نیستم!‏ اما حرفم یکیست.. ‏"تو‏"‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصويرى از آخرين نگاهت حك شده روى قلبم درپس زمينه ى هرنگاهم نقش بسته تصويرى ازچشمانت... و روى لبهاى خسته ام در پس هرلبخندم داغى از دلتنگى بوسه ات تاابد جاى گرفته است