بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم وقتی باران میاید تنم را به قطرات باران میسپارم . . . میگویند باران رساناست. . . شاید دستهای مرا هم به دستهای تو برساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقـــ یهـ مزآحـ ششـ مآهــهـِ نیستــــ ... عشقـ مَحـــصوُلهـ تَـــــرسـ از تنهآ مآندَنـ نیستــــ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف میزنی اما تلخ محبت می کنی ولی سرد چه اجباری است دوست داشتن من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا واسه کسی بمیر که بدونه ارزش اشک تو رو نه واسه اون که با یه خطای تو ول کنه تنها بزارتت تورو سروده خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو... هروقت عاشفانه ات، صادقانه شد برگرد... منتظر خواهم ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر عکس فلش مموری ها که روز به روز کوچکتر می شوند و پرظرفیت تر بعضی آدم ها روز به روز بزرگتر میشن و بی ظرفیت تر !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترين غزلم را دروصف توميسرايم.....غزلم غزل نيست حرف ذل است.....من عاشقم به حرف دل ميگم غزل..شايد اينجوري سبك شم شايد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای دوست نه از زیبایی اوست نه از دارایی اوست بلکه به وفاداری اوست...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به خاطرش، ماندن را تحمل کن.. رفتن از دست همه بر می آید!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میخاهمت و نیستی.. هیچ اتفاق خاصی نمی افتد، فقط ذره ذره ایوب میشوم!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی!!‏ مرا یاد نمیکند و من باز میخواهمش.. چه غرور بی غیرتی دارم من!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ازخاکم نه ازبادم نه دربندم نه آزادم نه آن لیلاترین مجنون نه فرهادم فقط مثل توغمگینم فقط مثل تودلتنگم اگرآبی تراز آبم اگرهمزادمهتابم بدون توچه بی رنگم بدون توچه بی تابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جاییست که باید با یار در ان زیست و اگر بی یار باشی تو هو در این زندگی هیچ میشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی به صورت نیست به سیرته و این تنها مسله ای بود که تو قادر به حلش نبودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی شراب را به جان میخرم  تا وقت خوردن آن بگویم به سلامتی تو...... عشق من همیشه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش می دانستم دنیایش چقدر کوچک بود... وقتی که بهم گفت : "به اندازه دنیااااا دوست دارم"... :(

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم وقتی باران میاید تنم را به قطرات باران میسپارم . . . میگویند باران رساناست. . . شاید دستهای مرا هم به دستهای تو برساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقـــ یهـ مزآحـ ششـ مآهــهـِ نیستــــ ... عشقـ مَحـــصوُلهـ تَـــــرسـ از تنهآ مآندَنـ نیستــــ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف میزنی اما تلخ محبت می کنی ولی سرد چه اجباری است دوست داشتن من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا واسه کسی بمیر که بدونه ارزش اشک تو رو نه واسه اون که با یه خطای تو ول کنه تنها بزارتت تورو سروده خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو... هروقت عاشفانه ات، صادقانه شد برگرد... منتظر خواهم ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر عکس فلش مموری ها که روز به روز کوچکتر می شوند و پرظرفیت تر بعضی آدم ها روز به روز بزرگتر میشن و بی ظرفیت تر !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترين غزلم را دروصف توميسرايم.....غزلم غزل نيست حرف ذل است.....من عاشقم به حرف دل ميگم غزل..شايد اينجوري سبك شم شايد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهای دوست نه از زیبایی اوست نه از دارایی اوست بلکه به وفاداری اوست...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به خاطرش، ماندن را تحمل کن.. رفتن از دست همه بر می آید!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میخاهمت و نیستی.. هیچ اتفاق خاصی نمی افتد، فقط ذره ذره ایوب میشوم!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی!!‏ مرا یاد نمیکند و من باز میخواهمش.. چه غرور بی غیرتی دارم من!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه ازخاکم نه ازبادم نه دربندم نه آزادم نه آن لیلاترین مجنون نه فرهادم فقط مثل توغمگینم فقط مثل تودلتنگم اگرآبی تراز آبم اگرهمزادمهتابم بدون توچه بی رنگم بدون توچه بی تابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی جاییست که باید با یار در ان زیست و اگر بی یار باشی تو هو در این زندگی هیچ میشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی به صورت نیست به سیرته و این تنها مسله ای بود که تو قادر به حلش نبودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی شراب را به جان میخرم  تا وقت خوردن آن بگویم به سلامتی تو...... عشق من همیشه دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش می دانستم دنیایش چقدر کوچک بود... وقتی که بهم گفت : "به اندازه دنیااااا دوست دارم"... :(