بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيهوده انتظار تو را دارم........ دانم دگر تو باز نخواهي گشت........ هر چند اينجا بهشت شاد خدايان است.......... بي تو براي من....... اين سرزمين غم زده زندان است..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی پرسیدم: چرا اینقدر سختی؟ زندگی لبخند زد و پاسخی داد: شما ادم ها هیچگاه قدر راحتی را نمیدانید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یقیین دارم که کام عاشقان شیرین شود دلبرم با آنچه با من کرد شرمگین شود آن زمان دیگر برایم دور دیگر می رسد آسمانم را دوباره ماه و اختر می رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رگ ساقر هستی تو بجوش، من همین یک نفس از جرعه ی جانم باقیست، اخرین جرعه ی این جام تهی را تو بنوش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم حرف من اینه  یه عمره مونده تو سینه کسی که عشق میکاره چرا خوبی نمی بینه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای بدونی عشقت، دوست داشتنش عاشقانس یا نه! ببین تو رو بخاطر خودت دوست داره یا بخاطر خودش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتي همه ي دنياي من بود اما دنياي او پراز (مثل من)بود...... ميگويند صبور باش....من صبورم..... اورا ارام كنيد كه طاقتش تاب شده براي ديگري........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاجعــــه یعنى… آنقدر در تو غــرق شـــده ام که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!! عشـــق یعنى همین…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميگويم نرو ...♥ تو ...♥ فقط بمان ... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد عاشق باشد عقلم میخواهد عاقل باشد این میگوید زود باش آن میگوید دور باش احساسم این روزها دوشیفت کار میکند و حقوقش را از من میگیرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی غروب میکنم،کنار چشمهای تو... و بی گناه میروم ،به دار چشمهای تو... من از تمام عاشقی،به این بسنده میکنم... که یک دقیقه سر کنم،کنار چشمهای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی"دوستت دارم"ومن به خیابان رفتم....فضای اتاق برای پروازکافی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر که میگفت:ای آسمون بش بگو پشیمون میشی خنده هایت یادت است اما حالا پشیمون نشدی؟؟؟؟؟ مگر همه چیز را باید تجربه کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمای نازتو واکن ،حیف اشکات که بریزه بگوعشقمون همیشه ،واسه خاطرت عزیزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توأم... به تهیدستی ام نگاه مکن,مگو هیچ نداری ببین.... "تو را دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من شلیک کن.. حتی اگر به هدف هم نزنی برایت خواهم مرد!‏

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيهوده انتظار تو را دارم........ دانم دگر تو باز نخواهي گشت........ هر چند اينجا بهشت شاد خدايان است.......... بي تو براي من....... اين سرزمين غم زده زندان است..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی پرسیدم: چرا اینقدر سختی؟ زندگی لبخند زد و پاسخی داد: شما ادم ها هیچگاه قدر راحتی را نمیدانید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یقیین دارم که کام عاشقان شیرین شود دلبرم با آنچه با من کرد شرمگین شود آن زمان دیگر برایم دور دیگر می رسد آسمانم را دوباره ماه و اختر می رسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در رگ ساقر هستی تو بجوش، من همین یک نفس از جرعه ی جانم باقیست، اخرین جرعه ی این جام تهی را تو بنوش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم حرف من اینه  یه عمره مونده تو سینه کسی که عشق میکاره چرا خوبی نمی بینه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای بدونی عشقت، دوست داشتنش عاشقانس یا نه! ببین تو رو بخاطر خودت دوست داره یا بخاطر خودش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتي همه ي دنياي من بود اما دنياي او پراز (مثل من)بود...... ميگويند صبور باش....من صبورم..... اورا ارام كنيد كه طاقتش تاب شده براي ديگري........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاجعــــه یعنى… آنقدر در تو غــرق شـــده ام که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!! عشـــق یعنى همین…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميگويم نرو ...♥ تو ...♥ فقط بمان ... ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد عاشق باشد عقلم میخواهد عاقل باشد این میگوید زود باش آن میگوید دور باش احساسم این روزها دوشیفت کار میکند و حقوقش را از من میگیرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی غروب میکنم،کنار چشمهای تو... و بی گناه میروم ،به دار چشمهای تو... من از تمام عاشقی،به این بسنده میکنم... که یک دقیقه سر کنم،کنار چشمهای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی"دوستت دارم"ومن به خیابان رفتم....فضای اتاق برای پروازکافی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر که میگفت:ای آسمون بش بگو پشیمون میشی خنده هایت یادت است اما حالا پشیمون نشدی؟؟؟؟؟ مگر همه چیز را باید تجربه کرد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمای نازتو واکن ،حیف اشکات که بریزه بگوعشقمون همیشه ،واسه خاطرت عزیزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توأم... به تهیدستی ام نگاه مکن,مگو هیچ نداری ببین.... "تو را دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من شلیک کن.. حتی اگر به هدف هم نزنی برایت خواهم مرد!‏