بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتارعاشقانه ي زن را بايد از دلتنگيش فهميد ازشوق و بي تابيش براي ديدار ازحس كودكانه اش براي آغوش زن بي دليل بهانه نمي گيرد شايد بهانه ي دستان گرمت را دارد که دستانش را بگيري...‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بودن یا نبودن همیشه یک چیز را تجربه کردم"نبودن" و همیشه در حسرت ای "کاش ها" ماندم کاش می شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه حــس قشنگـــــیه وقتــی خـــرد و داغونـــی.. .یـكی بـا تـــمام وجـــود بپـــره و بغـلـــت کنــه و بگـــه : مگه مــن مـــردم عشقــم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز عاشقانه هایم عاشقانه و صادقانه و خالصانه بودند امروز عاشقانه هایم نفرتانه و صادقانه و خالصانه است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من ازغم دوریت مرده تو خیال میکنی خوابش برده  یه دفعه از من بیچاره چرا نمی پرسی زنده ام یا مرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا… آسمانت چه مزه ایست؟ من تا به حال فقط زمین خورده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به این معصومی، تشنه لب آرومی  غرق عطرگلبرگ ،توچقدر آرومی کودکانه غمگین ،بی بهانه شادی  ازسکوت پیداست ،که پراز فریادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل شدم! چیزی ندیدم... چه شد ان دنیایی را که میگفتی خراب میکنی اگر یک تار مویم کم شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـسـادتـــ ؟!!! خـسـاستــ ؟!!! اسـمَشو هر چـي مــي خـوا ي بُذار امـا بـاور کـن آغـوشِ تــُـو فقـط ســهمــِ احســاسِ مـَن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول داري وقتي منتظرشي . . .  هر باري که صفحه گوشيت روشن ميشه قلبت ميريزه ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما خیلی نمیتونن از هم دور باشن ، بالاخره یه چیزی جا میمونه که مجبورن برگردن سعی نکن از من دورشی . . . دلت اینجاست و یکی دوستت داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط فقر جایست میان بــــــــــــود و نبــــــــــــــود تو... جایی میان دار و ندار من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه من کافیه اینکه تو از من خاطره داری به یادشون ک میفتی واسه من وقت میذاری.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی فراموشی گرفته ام... رنگ تنهایی... دل شکستگی... بغض و خاموشی... چیزی نیست تاریخ مصرفم برایش گذشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف کن عاشقانه های مرا بیشتر دوست داری.....اخر من برای انها تمام احساسم را خمیر مایه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در معبد چشمانت من شمع شب افروزم تا لحظه دیدارت میسازم و میسوزم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتارعاشقانه ي زن را بايد از دلتنگيش فهميد ازشوق و بي تابيش براي ديدار ازحس كودكانه اش براي آغوش زن بي دليل بهانه نمي گيرد شايد بهانه ي دستان گرمت را دارد که دستانش را بگيري...‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بودن یا نبودن همیشه یک چیز را تجربه کردم"نبودن" و همیشه در حسرت ای "کاش ها" ماندم کاش می شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه حــس قشنگـــــیه وقتــی خـــرد و داغونـــی.. .یـكی بـا تـــمام وجـــود بپـــره و بغـلـــت کنــه و بگـــه : مگه مــن مـــردم عشقــم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز عاشقانه هایم عاشقانه و صادقانه و خالصانه بودند امروز عاشقانه هایم نفرتانه و صادقانه و خالصانه است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من ازغم دوریت مرده تو خیال میکنی خوابش برده  یه دفعه از من بیچاره چرا نمی پرسی زنده ام یا مرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا… آسمانت چه مزه ایست؟ من تا به حال فقط زمین خورده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به این معصومی، تشنه لب آرومی  غرق عطرگلبرگ ،توچقدر آرومی کودکانه غمگین ،بی بهانه شادی  ازسکوت پیداست ،که پراز فریادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کچل شدم! چیزی ندیدم... چه شد ان دنیایی را که میگفتی خراب میکنی اگر یک تار مویم کم شود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـسـادتـــ ؟!!! خـسـاستــ ؟!!! اسـمَشو هر چـي مــي خـوا ي بُذار امـا بـاور کـن آغـوشِ تــُـو فقـط ســهمــِ احســاسِ مـَن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول داري وقتي منتظرشي . . .  هر باري که صفحه گوشيت روشن ميشه قلبت ميريزه ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما خیلی نمیتونن از هم دور باشن ، بالاخره یه چیزی جا میمونه که مجبورن برگردن سعی نکن از من دورشی . . . دلت اینجاست و یکی دوستت داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط فقر جایست میان بــــــــــــود و نبــــــــــــــود تو... جایی میان دار و ندار من!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه من کافیه اینکه تو از من خاطره داری به یادشون ک میفتی واسه من وقت میذاری.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی فراموشی گرفته ام... رنگ تنهایی... دل شکستگی... بغض و خاموشی... چیزی نیست تاریخ مصرفم برایش گذشته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف کن عاشقانه های مرا بیشتر دوست داری.....اخر من برای انها تمام احساسم را خمیر مایه کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در معبد چشمانت من شمع شب افروزم تا لحظه دیدارت میسازم و میسوزم...