بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا راستش را بگو تو پوست سيب را کندي که روزگار اينگونه پوست ما را ميکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاه هم میخواهی سرم بگذاری!!!!کلاه خودت رابذار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زنــــــــــدگی رو خیـــــــــــــــلی دوس دارم ولــــــــــــــی فک کنم دوس دختر داره . . . . چون هرچی خودمو کشتم یه لبخنــــــــــــــــدم بهم نزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن فـقـط آن ثـانـیـه هـایـی را بـه واقـعـیـت زنـدگـی کـردم.. کـه در آغــوش تـو بـودم و عـطـرت را اسـتـشـمـام مـی کـردم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دوست داشتن کسی که  مجبــــــــوری وانمود کنی ازش متنــــــــــــفری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... ديگه طاقت ندارم ديگه دارم مي ميرم ميخوام از اين به بعد فقط از خودم بگم بهش بگم كه بي وفا حرفامونو يادت مياد ؟! روزهايي كه باهم بوديم اصلا چيزي يادت مياد ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که "تو" باشی، زن بودن عالی است. . . از میان تمام مذکرهای دنیا. . . فقط کافی است پای تو در میان باشد. . . نمیدانی برای تو زن بودن چه کیفی دارد عشقم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پایی میتوان زد ، بند اگر بر دست و پاست . . .وای بر حال گرفتاری که بندش بر دل است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال باد...! گونه هایت را لمس می کند... و هیچ کس از او نمی پرسد که باتو چه نسبتی دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورق می خورد تقویم می رسد به روزی که امدنش هیچ کس رو خوشحال نمیکنه حتی خودم رو تولدمو جشن میگیرم با یک کیک تنهایی و چند شمع اشک ویک کادو پیچیده به اندو تولدم مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند نمیدانم خنده هایت را با که شریک میشوی.... اما هنوز شریک تمام بی خوابی های من تویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانم ودانی که جانم عاقبت ازآن توست پس نزن آتش به جانم چون که جانم جان توست گرزنی آتش به جانم من بسوزم دررهت پس ازآن هر ذره از خاکسترم خواهان توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دست شب هم مانده ام!!! دیگر خواب هم مرا نمیبرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا ای بهترین درمان قلبم. مداواکن غم پنهان قلبم.قسم بر خالق دلهای عاشق تو هستی اخرین سلطان قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوستان!!مراکه هیچ مقصدی به نامم وهیچ چشمی درانتظارم نیست.ببخشیدکه بابودنم ترافیک کرده ام.آه ای روزگارلعنتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی بهترین دوست کیه؟ اونی که اولین قطره اشکتو میبینه دومیشو پاک می کنه و سومی رو تبدیل به خنده می کنه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا راستش را بگو تو پوست سيب را کندي که روزگار اينگونه پوست ما را ميکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلاه هم میخواهی سرم بگذاری!!!!کلاه خودت رابذار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زنــــــــــدگی رو خیـــــــــــــــلی دوس دارم ولــــــــــــــی فک کنم دوس دختر داره . . . . چون هرچی خودمو کشتم یه لبخنــــــــــــــــدم بهم نزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن فـقـط آن ثـانـیـه هـایـی را بـه واقـعـیـت زنـدگـی کـردم.. کـه در آغــوش تـو بـودم و عـطـرت را اسـتـشـمـام مـی کـردم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دوست داشتن کسی که  مجبــــــــوری وانمود کنی ازش متنــــــــــــفری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... ديگه طاقت ندارم ديگه دارم مي ميرم ميخوام از اين به بعد فقط از خودم بگم بهش بگم كه بي وفا حرفامونو يادت مياد ؟! روزهايي كه باهم بوديم اصلا چيزي يادت مياد ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد که "تو" باشی، زن بودن عالی است. . . از میان تمام مذکرهای دنیا. . . فقط کافی است پای تو در میان باشد. . . نمیدانی برای تو زن بودن چه کیفی دارد عشقم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پایی میتوان زد ، بند اگر بر دست و پاست . . .وای بر حال گرفتاری که بندش بر دل است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال باد...! گونه هایت را لمس می کند... و هیچ کس از او نمی پرسد که باتو چه نسبتی دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ورق می خورد تقویم می رسد به روزی که امدنش هیچ کس رو خوشحال نمیکنه حتی خودم رو تولدمو جشن میگیرم با یک کیک تنهایی و چند شمع اشک ویک کادو پیچیده به اندو تولدم مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند نمیدانم خنده هایت را با که شریک میشوی.... اما هنوز شریک تمام بی خوابی های من تویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانم ودانی که جانم عاقبت ازآن توست پس نزن آتش به جانم چون که جانم جان توست گرزنی آتش به جانم من بسوزم دررهت پس ازآن هر ذره از خاکسترم خواهان توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دست شب هم مانده ام!!! دیگر خواب هم مرا نمیبرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا ای بهترین درمان قلبم. مداواکن غم پنهان قلبم.قسم بر خالق دلهای عاشق تو هستی اخرین سلطان قلبم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دوستان!!مراکه هیچ مقصدی به نامم وهیچ چشمی درانتظارم نیست.ببخشیدکه بابودنم ترافیک کرده ام.آه ای روزگارلعنتی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی بهترین دوست کیه؟ اونی که اولین قطره اشکتو میبینه دومیشو پاک می کنه و سومی رو تبدیل به خنده می کنه