بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقي كه از يكطرف باش صاحبدلان,در دل نكاه مي دارند وخود برستان مايه ي آزار معشوق قرار مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی یـه آدمـی تـرکـت کـرد و رفـت.. حـتـی اگـه تـمـام زنـدگـیـت پـُر بـاشـه از ردِ پـاش.. بـایـد بـذاری بـره... اگـه دلـش بـاهـات بـود، هـیـچ قـدرتـی نـمـی تـونـسـت وادارش کـنـه بـه رفـتـن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـودنـت را دوســت داشـتـم ..  وقـتـی مـرا در بـرمـیـگــرفـتـی.. وبـه آغـوشـت مـیـفـشـردی  و وادارم مـیـکـردی کـه بـه هـیـچ چـیـز فـکـر نـکـنـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلی هم عالمی داره کاش هیچ وقت دلی نداشتیم تا نشکنه...نسوزه...تنگ نشه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که زود به نفرت تبدیل شه، عشق نیست یه احساسه، یه هوسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کنید دگر صحبت مداوا را  فراق اگر نکشد ، وصل میکشد مارا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکران دور.. برسنگ سخت گور... با گوهری سرشت.. خطی نوشته بود: ... آرامگاه عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ميخواد. .... عاشق شم. .. آخه فكرت شده دنيام. ........  اگه عاشق شدن درد ........ من اين دردو ازت ميخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجم خالی تو را حجم هیچکس پر نمیکند ، باز هم بگو دوستان به جای ما…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه به من گفت،اگر دوستت به تو پیامی نمی دهد چرا ترکش نمی کنی؟ به ماه نگاهی کردم و گفتم آیا آسمان تو را ترک می کند زمانی که نمی درخشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخت را خوب کوبیده ای...!جای خاطره هایت هنوز تیر میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایت را برای خودت نگهدار ، گاهی ” سبک ” نشوی ” سنگین ” تری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پچ پچ دوستت دارم های تو در گوش او به گوشم میرسد! بازیچه ام ؟.. یا باز بچه فرضم کرده ای ؟..،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستدارم هایی روکه میشنوی میدونی دروغه هاولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهایــــــــــــــی غریبه.......! کنارش میشینی و فقط با چند آیه قرآن محرمش میشوی! و من.....  ومن آشنا با یک دنیا عشق و حسرت به او.... نامـــــحــــــــــــــرمـــــــــــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متلاطم... تنها... بيکران... کاش اقيانوسى نبودم پنچه کشان بر ساحل...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقي كه از يكطرف باش صاحبدلان,در دل نكاه مي دارند وخود برستان مايه ي آزار معشوق قرار مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتـی یـه آدمـی تـرکـت کـرد و رفـت.. حـتـی اگـه تـمـام زنـدگـیـت پـُر بـاشـه از ردِ پـاش.. بـایـد بـذاری بـره... اگـه دلـش بـاهـات بـود، هـیـچ قـدرتـی نـمـی تـونـسـت وادارش کـنـه بـه رفـتـن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـودنـت را دوســت داشـتـم ..  وقـتـی مـرا در بـرمـیـگــرفـتـی.. وبـه آغـوشـت مـیـفـشـردی  و وادارم مـیـکـردی کـه بـه هـیـچ چـیـز فـکـر نـکـنـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلی هم عالمی داره کاش هیچ وقت دلی نداشتیم تا نشکنه...نسوزه...تنگ نشه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که زود به نفرت تبدیل شه، عشق نیست یه احساسه، یه هوسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رها کنید دگر صحبت مداوا را  فراق اگر نکشد ، وصل میکشد مارا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکران دور.. برسنگ سخت گور... با گوهری سرشت.. خطی نوشته بود: ... آرامگاه عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ميخواد. .... عاشق شم. .. آخه فكرت شده دنيام. ........  اگه عاشق شدن درد ........ من اين دردو ازت ميخوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حجم خالی تو را حجم هیچکس پر نمیکند ، باز هم بگو دوستان به جای ما…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه به من گفت،اگر دوستت به تو پیامی نمی دهد چرا ترکش نمی کنی؟ به ماه نگاهی کردم و گفتم آیا آسمان تو را ترک می کند زمانی که نمی درخشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخت را خوب کوبیده ای...!جای خاطره هایت هنوز تیر میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایت را برای خودت نگهدار ، گاهی ” سبک ” نشوی ” سنگین ” تری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پچ پچ دوستت دارم های تو در گوش او به گوشم میرسد! بازیچه ام ؟.. یا باز بچه فرضم کرده ای ؟..،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستدارم هایی روکه میشنوی میدونی دروغه هاولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهایــــــــــــــی غریبه.......! کنارش میشینی و فقط با چند آیه قرآن محرمش میشوی! و من.....  ومن آشنا با یک دنیا عشق و حسرت به او.... نامـــــحــــــــــــــرمـــــــــــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متلاطم... تنها... بيکران... کاش اقيانوسى نبودم پنچه کشان بر ساحل...