بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از خدا نمیخواهم ک مرا ب تو برساند آری این خواسته بزرگیست از کسی ک خود تنهاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های من بماند برای بعد........دلخوری هایم.....دلتنگیهایم.....و تمام اشک هایم............تو از خودت بگو.......با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـکه میان دستـانت لـحظه ای چشـمهایم را ببنـدم و دنـیــــا  به سـکوت صدای نفس هایـت فرو رود ، نمیـدانی چه هیجانیــست عشـق من....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که از جانب معشوقه نباشد کششے کوشش عاشقه بیچاره به جایے نرسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تو میدانــی " دوستت دارم" کافیست... بگذار خفه کند خودش را دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــاش هـــــر امـــدنـــــی رفـــتــــنی نداشـــــت کــــــاش هـــــر امـــــدنـــی تا ابد مانـــــدی هــــم داشــــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سفره ی دلم کنار کشیده ای؛ چشمم شور بود یا دستم بی نمک....؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال کسي باش که حتي اگر ساده ترين لباس تنت باشد ! تو را به همه دنيا نشان دهد و بگويد اين همه دنياي من است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايــــد روزي من و تو در آغوش هم به اين روزهاي جدايي بخنديم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پای تابوت عشقمو می بردند رفتن شو به دلم می سپردند باورم نمیشد عشقمو زیر یه مشت خاک سرد می سپردند باورم نمیشه عشقمو با دستای خودم خاکش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش یک درخت خشک را در زندگی بازی میکنم ! نمیدانم که باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند مثل آسمانی که امشب می بارد.... و اینک باران بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند و چشمانم را نوازش می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا هستی؟؟؟ به آسمان نگـــــــــــــاه کن... بگذار دلخوشی ام این باشد که آسمانمان یکیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چیزی جز . . . مبارزه میان عقل و عشق نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار سختی ستْ دوست نداشتنِ تو باید برای خودم کار دیگری دست و پا کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كرفتاري عشق از اين است كه دو عاشق, نه يكديكر را به يك جور دوست دارند ونه به يك اندازه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از خدا نمیخواهم ک مرا ب تو برساند آری این خواسته بزرگیست از کسی ک خود تنهاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های من بماند برای بعد........دلخوری هایم.....دلتنگیهایم.....و تمام اشک هایم............تو از خودت بگو.......با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـکه میان دستـانت لـحظه ای چشـمهایم را ببنـدم و دنـیــــا  به سـکوت صدای نفس هایـت فرو رود ، نمیـدانی چه هیجانیــست عشـق من....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که از جانب معشوقه نباشد کششے کوشش عاشقه بیچاره به جایے نرسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تو میدانــی " دوستت دارم" کافیست... بگذار خفه کند خودش را دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــــــاش هـــــر امـــدنـــــی رفـــتــــنی نداشـــــت کــــــاش هـــــر امـــــدنـــی تا ابد مانـــــدی هــــم داشــــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سفره ی دلم کنار کشیده ای؛ چشمم شور بود یا دستم بی نمک....؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال کسي باش که حتي اگر ساده ترين لباس تنت باشد ! تو را به همه دنيا نشان دهد و بگويد اين همه دنياي من است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايــــد روزي من و تو در آغوش هم به اين روزهاي جدايي بخنديم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پای تابوت عشقمو می بردند رفتن شو به دلم می سپردند باورم نمیشد عشقمو زیر یه مشت خاک سرد می سپردند باورم نمیشه عشقمو با دستای خودم خاکش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش یک درخت خشک را در زندگی بازی میکنم ! نمیدانم که باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا امشب واژه هایم خیس شده اند مثل آسمانی که امشب می بارد.... و اینک باران بر لبه ی پنجره ی احساسم می نشیند و چشمانم را نوازش می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا هستی؟؟؟ به آسمان نگـــــــــــــاه کن... بگذار دلخوشی ام این باشد که آسمانمان یکیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چیزی جز . . . مبارزه میان عقل و عشق نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار سختی ستْ دوست نداشتنِ تو باید برای خودم کار دیگری دست و پا کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كرفتاري عشق از اين است كه دو عاشق, نه يكديكر را به يك جور دوست دارند ونه به يك اندازه