بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیر را برای نماندنت بهانه نکن... مرد باش و بگو نخواستی و نماندی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذت هایی که هنوزم هست: وقتیه که کنارش میشینمو برام پیانو میزنه و منم سرمو میزارم روشونش و نمیفمم کی خوابم میبره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز از یاد آدم میره، الا. . . "یادش" که همیشه "یادشه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی برای خودش خیابانی دارد. . . کوچه ای. . . کافی شاپی. . . و شاید عطری. . . که بعد از سالها خاطراتش، گلویش را چنگ میزند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بدست آوردن من باید دست و پا بزنی وگرنه زنگ و اس ام اس رو که همه میزنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییش خجالت نمیکشی اینهمه میای تو فکرم؟ در حالی که حتی یه بارم من نیومدم تو فکرت!؟ یا بزار من هم بیام به فکرت سر بزنم، یا تو هم نیا! خسته شدم از این اومدنای یک طرفه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم اون خاطرات رویا بود...؟ یا الان دارم کابوس میبینم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم شریک تختخوابت کیست ؟اماهنوزشریک بی خوابی من خیال توست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوارگیم تنهاییم دلتنگیم زندگیم با وجود تو معنا میشود دوستت دارم بهترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی ست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی بعد از نبودنت.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین پستمه ... توباش... توکنارم باش... نترس!نمیمیری... من نفس نمیکشم... تمام هوای اتاق برای تو... فقط کنارم باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باش... تابودنت دلیل بودن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی می شوی تمام زندگی آدمی و وقتی می روی همه چی تمام می شود حتی زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم يك شب آروم ميخواهد با آهنگي رومانتيك چندتا شمع و يك عالمه تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه اینگه برف بیاد تا بتونیم آدم بسازیم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امید نگاهت ایستادن به روی شانه هایت سر نهادن مرا خوشتر از اینها آرزوییست دهان کوچکت را بوسه دادن‎ ‎

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیر را برای نماندنت بهانه نکن... مرد باش و بگو نخواستی و نماندی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذت هایی که هنوزم هست: وقتیه که کنارش میشینمو برام پیانو میزنه و منم سرمو میزارم روشونش و نمیفمم کی خوابم میبره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز از یاد آدم میره، الا. . . "یادش" که همیشه "یادشه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی برای خودش خیابانی دارد. . . کوچه ای. . . کافی شاپی. . . و شاید عطری. . . که بعد از سالها خاطراتش، گلویش را چنگ میزند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بدست آوردن من باید دست و پا بزنی وگرنه زنگ و اس ام اس رو که همه میزنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداییش خجالت نمیکشی اینهمه میای تو فکرم؟ در حالی که حتی یه بارم من نیومدم تو فکرت!؟ یا بزار من هم بیام به فکرت سر بزنم، یا تو هم نیا! خسته شدم از این اومدنای یک طرفه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم اون خاطرات رویا بود...؟ یا الان دارم کابوس میبینم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم شریک تختخوابت کیست ؟اماهنوزشریک بی خوابی من خیال توست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آوارگیم تنهاییم دلتنگیم زندگیم با وجود تو معنا میشود دوستت دارم بهترینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی ست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی بعد از نبودنت.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین پستمه ... توباش... توکنارم باش... نترس!نمیمیری... من نفس نمیکشم... تمام هوای اتاق برای تو... فقط کنارم باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باش... تابودنت دلیل بودن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی می شوی تمام زندگی آدمی و وقتی می روی همه چی تمام می شود حتی زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم يك شب آروم ميخواهد با آهنگي رومانتيك چندتا شمع و يك عالمه تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه اینگه برف بیاد تا بتونیم آدم بسازیم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امید نگاهت ایستادن به روی شانه هایت سر نهادن مرا خوشتر از اینها آرزوییست دهان کوچکت را بوسه دادن‎ ‎