بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانیها میگن:از دل برود هر انکه از دیده برفت اما فرانسوی ها میگن به قلب ما نزدبک است ان کس که از چشم های ما دور است.فرانسوی میخوامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امده ام با عطش سالها.. تا تو کمی عشق بنوشانیم حرف بزن ،حرف بزن....سالهاست... تشنه یک صحبت طولانی ام..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت خواهم داشت درسکوت که مبادادرصدايم توقعي باشدکه خاطرت رابيازارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورو كنار پنجره گاهي تجسم ميكنم،تو داري لبخند ميزني منم تبسم ميكنم بيخوابم از دل واپسي تو خواب راحت ميكني،داري به دوري از منو اين خونه عادت ميكني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل نازم دلم تنگ نذاشتن پیش هم باشیم باید هر دو جدا از هم اسیر درد و غم باشیم دلم تنگ واسه چشمات دلم تنگ گل نازم منم مثل تو دلگیرم میترسم عاقبت یک شب از این دلتنگی بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشــق مــثــل کـِـــشــی مــی مــونـــه کـــه دو نــفـــر دارن مــیــکــشــن اگـــه یـــکـــی ولـــش کـــنــه دردش فــقــط واســـه کـــســیـــه کـــه هــنــوز اونــو نــگــه داشــتــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابها دروغ نوشته اند وقتی لبهایت برای یک چکه عشق چاک خورده اند مسیح هم اگر باشی وسوسه های عاشق شدن رهایت نخواهد کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی!شاید دوام آوردم!نهایت هر تمام شدنی که مرگ نیست!گاهی می توان کنار یک پنجره با چشمانی منتظر <<پوسید>>‏‏ ‏‏ *خدایا مرا هزار امید است و هر هزار تویی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دنیا دار مکافات است..... دنیا را بیخیال،فعلا که دار وندار من تویی و ندیدنت مکافات.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین لک رژ لب روی یقه تا لک سیاه ریمل روی شونه  یه دنیا حرفه،یه دنیافاصله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک قطره اشک مى اندازم تو دريا - تا زمانى كه پيداش كنى دوستت دارم. - اگه پيدا كردي اون وقت تو رو فراموش مي كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه تقصیرات تو را انداختم گردن تقدیر...بیچاره تقدیر...آش نخورده و دهن سوخته شد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم از آن دقایقی آغاز شد که ناباورانه به ساعت زمان نگریستم..... که چرا دقایق ایستاده اند...!!!! چرا اشک هایم بی اختیار شده..!! شاید من.....شاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هاي امروزي: بي نام قابل انتقال به غير معاف از احساسات....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوازشم که میکنی بهترین لحظه های زندگی من است... ومن چقدر زود دلم برای این لحظه های خوب تنگ میشود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من.. شیفته ی آن بوسه ی هول هولکی ام که دیرت شده اما... ازخیرش نمیگذری.......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانیها میگن:از دل برود هر انکه از دیده برفت اما فرانسوی ها میگن به قلب ما نزدبک است ان کس که از چشم های ما دور است.فرانسوی میخوامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امده ام با عطش سالها.. تا تو کمی عشق بنوشانیم حرف بزن ،حرف بزن....سالهاست... تشنه یک صحبت طولانی ام..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت خواهم داشت درسکوت که مبادادرصدايم توقعي باشدکه خاطرت رابيازارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورو كنار پنجره گاهي تجسم ميكنم،تو داري لبخند ميزني منم تبسم ميكنم بيخوابم از دل واپسي تو خواب راحت ميكني،داري به دوري از منو اين خونه عادت ميكني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل نازم دلم تنگ نذاشتن پیش هم باشیم باید هر دو جدا از هم اسیر درد و غم باشیم دلم تنگ واسه چشمات دلم تنگ گل نازم منم مثل تو دلگیرم میترسم عاقبت یک شب از این دلتنگی بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشــق مــثــل کـِـــشــی مــی مــونـــه کـــه دو نــفـــر دارن مــیــکــشــن اگـــه یـــکـــی ولـــش کـــنــه دردش فــقــط واســـه کـــســیـــه کـــه هــنــوز اونــو نــگــه داشــتــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتابها دروغ نوشته اند وقتی لبهایت برای یک چکه عشق چاک خورده اند مسیح هم اگر باشی وسوسه های عاشق شدن رهایت نخواهد کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی!شاید دوام آوردم!نهایت هر تمام شدنی که مرگ نیست!گاهی می توان کنار یک پنجره با چشمانی منتظر <<پوسید>>‏‏ ‏‏ *خدایا مرا هزار امید است و هر هزار تویی*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند دنیا دار مکافات است..... دنیا را بیخیال،فعلا که دار وندار من تویی و ندیدنت مکافات.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین لک رژ لب روی یقه تا لک سیاه ریمل روی شونه  یه دنیا حرفه،یه دنیافاصله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک قطره اشک مى اندازم تو دريا - تا زمانى كه پيداش كنى دوستت دارم. - اگه پيدا كردي اون وقت تو رو فراموش مي كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه تقصیرات تو را انداختم گردن تقدیر...بیچاره تقدیر...آش نخورده و دهن سوخته شد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیم از آن دقایقی آغاز شد که ناباورانه به ساعت زمان نگریستم..... که چرا دقایق ایستاده اند...!!!! چرا اشک هایم بی اختیار شده..!! شاید من.....شاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق هاي امروزي: بي نام قابل انتقال به غير معاف از احساسات....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوازشم که میکنی بهترین لحظه های زندگی من است... ومن چقدر زود دلم برای این لحظه های خوب تنگ میشود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من.. شیفته ی آن بوسه ی هول هولکی ام که دیرت شده اما... ازخیرش نمیگذری.......