بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آﺏ ﺑﺴﯿـــﺎﺭ ﺍﺳـــﺖ . . . ﺍﻣﺎ ﻏــﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﭼﺸــﻤﺎﻥ ﮐﺴـــﯽ کــﻪ ﺩﻭﺳــﺶ ﺩﺍﺭﯼ . . . ﻟــــذﺕ ﺩﯾﮕـــﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حال مـــن مسكين به جفا مي نگري... مـــن به خاك كف پايت به وفـــا مي نگرم... ســـعدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را به بیمارستان می برم....  نمی دانم چه مرگشان شده! ..... هر شب در خواب جایشان را خیس می کنند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگـــــــــــــاهم اگر نیستی در خیــــــــــــــــــــــالم سرشاری . . . . . اینو امشب بهترین فرد زندگیم بهم داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی من این است یا شوی فراموشم یا که مثل غم هرشب گیرمت در آغوشم آرزوی من این است که تو مثل یک سایه سرپناه من باشی لحظه ی تر گریه آرزوی من این است نرم و عاشق و ساده همسفر شوی با من در سکوت یک جاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتوانم  نمیتوانم ریلکس باشم نمیخواهم رمانتیک باشم... دلم هیچ بهانه ای برای نداشتنت قبول نمیکند... خدایا دستانش را از تو میخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾـﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑـﻬﻢ ﻗﻔـﻞ ﮐﻨﯿﻢ ، ﻓﻘﻂ ﯾـﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ . . . ﮐﻠﯿـﺪ ﺭﺍ ﺟﺎﯾـﯽ ﺑـﮕﺬﺍﺭﯼ ، ﮐﻪ ﯾـﺎﺩ ﻫﯿـﭻ ﮐﺪﺍﻣـﻤﺎﻥ ﻧـﻤﺎﻧﺪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي ميشد تو هم منو دوستم ميداشتي نازنين جاي گريه رو لبام خنده مي كاشتي نازنين حالا كه قهري باهام ولي بدون دوستت دارم طاقت قهر ندارم پس آشتي آشتي نازنين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انفرادی شده  سلول به سلول تنم خودِ من در خودِ من در خودِ من زندانیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم منکر عشقت بشوم،فهمیدم از ته قلب من اخبار موثق داری میشود فاش همه آنچه میان من وتوست که تو هم مثل خودم چشم دهن لق داری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف شب هوس دستانش را میکنم بیدار میشوم و او کنارم نیست... نبودنش یعنی نهایت دررررررد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ‍‍‍ تنها دعای قشنگ منی  مبادا کسی از خدا  بی خبر برای خودش ارزویت کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوکس ترین خانه هارا به یک لحظه لمس عشق درآغوش گرمش نخواهم فروخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼـﺸـــﻤـﺎﻧـﺖ . . . ﺩﺭﯾـــــﺎ ﺭﺍ ، ﺑﻪ “ ﻣــَـــﺪ” ﻣـﯽﮐـــﺸﺎﻧـــﺪ ! ﻣـــــﺮﺍ ﺑـﻪ ﺷـــﻌﺮ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد جان... کوه اگر کندنی هم باشد شیرین سهم تو نیست... چون دیگر برای شیرین شور میزنی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاهم  به معنای درک کردن نیست تفاهم یعنی: توانایی تحمل تفاوت ها...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آﺏ ﺑﺴﯿـــﺎﺭ ﺍﺳـــﺖ . . . ﺍﻣﺎ ﻏــﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﭼﺸــﻤﺎﻥ ﮐﺴـــﯽ کــﻪ ﺩﻭﺳــﺶ ﺩﺍﺭﯼ . . . ﻟــــذﺕ ﺩﯾﮕـــﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حال مـــن مسكين به جفا مي نگري... مـــن به خاك كف پايت به وفـــا مي نگرم... ســـعدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را به بیمارستان می برم....  نمی دانم چه مرگشان شده! ..... هر شب در خواب جایشان را خیس می کنند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگـــــــــــــاهم اگر نیستی در خیــــــــــــــــــــــالم سرشاری . . . . . اینو امشب بهترین فرد زندگیم بهم داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی من این است یا شوی فراموشم یا که مثل غم هرشب گیرمت در آغوشم آرزوی من این است که تو مثل یک سایه سرپناه من باشی لحظه ی تر گریه آرزوی من این است نرم و عاشق و ساده همسفر شوی با من در سکوت یک جاده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیتوانم  نمیتوانم ریلکس باشم نمیخواهم رمانتیک باشم... دلم هیچ بهانه ای برای نداشتنت قبول نمیکند... خدایا دستانش را از تو میخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾـﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑـﻬﻢ ﻗﻔـﻞ ﮐﻨﯿﻢ ، ﻓﻘﻂ ﯾـﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ . . . ﮐﻠﯿـﺪ ﺭﺍ ﺟﺎﯾـﯽ ﺑـﮕﺬﺍﺭﯼ ، ﮐﻪ ﯾـﺎﺩ ﻫﯿـﭻ ﮐﺪﺍﻣـﻤﺎﻥ ﻧـﻤﺎﻧﺪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي ميشد تو هم منو دوستم ميداشتي نازنين جاي گريه رو لبام خنده مي كاشتي نازنين حالا كه قهري باهام ولي بدون دوستت دارم طاقت قهر ندارم پس آشتي آشتي نازنين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انفرادی شده  سلول به سلول تنم خودِ من در خودِ من در خودِ من زندانیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم منکر عشقت بشوم،فهمیدم از ته قلب من اخبار موثق داری میشود فاش همه آنچه میان من وتوست که تو هم مثل خودم چشم دهن لق داری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نصف شب هوس دستانش را میکنم بیدار میشوم و او کنارم نیست... نبودنش یعنی نهایت دررررررد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ‍‍‍ تنها دعای قشنگ منی  مبادا کسی از خدا  بی خبر برای خودش ارزویت کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لوکس ترین خانه هارا به یک لحظه لمس عشق درآغوش گرمش نخواهم فروخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼـﺸـــﻤـﺎﻧـﺖ . . . ﺩﺭﯾـــــﺎ ﺭﺍ ، ﺑﻪ “ ﻣــَـــﺪ” ﻣـﯽﮐـــﺸﺎﻧـــﺪ ! ﻣـــــﺮﺍ ﺑـﻪ ﺷـــﻌﺮ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد جان... کوه اگر کندنی هم باشد شیرین سهم تو نیست... چون دیگر برای شیرین شور میزنی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاهم  به معنای درک کردن نیست تفاهم یعنی: توانایی تحمل تفاوت ها...