بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نه، اما دلم به هنگام نوشتن نام تو میلرزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شکست ؟! عیبی ندارد شکستنی ست دیگر لعنتی ، می شکند اصلا فدای سرت ... قضا و بلا بود از سرت دور شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه منتظر بودم چیزی بشود اتفاق کوچکی بیافتد.... مثلا سرما بخورم....؛یا دستم را ببرم بعد... با آب و تاب برای تو تعریف کنم...  وقتی نگران می شوی عاشق تر می شوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران.!نيا لعنتی؛نيا...يارم با ديگری بيرون است...سرما میخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دیوانگی نسبت به حساب نمی اید!؟ مثلا بپرسند شماچه نسبتی با هم دارید ؟ و من جواب بدم من دیوونشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هابود که درآرزوی شقایق دل میسوخت ورویای ستاره شب وروز همراهم بود تاتورادیدم وبه قول سهراب دل از آرزوی شقایق خالی شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ای فرهاد، دگر فکر شیرین نیستی؟؟؟ گفت: آهسته تر ای دوست، لیلی با من است!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو.....! بيعتم را برداشتم.........!! پيمان شكن! شمشير زدن در سپاه عشق لياقت ميخواهد ......... كه تو نداري ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سریع تر از نور بودم تا بتونم زودتر ازش بهت برسم تا نزارم حتی بهت نزدیک شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها "یک شب" "چند روز" طول میکشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباتریــــــــن گـــناه منی!! از تـــو، به خـــدا هم پنـــاه نمــــی برم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را"تهدید"کرده ام...که اگریکباردیگربهانه ات رابگیرت میدهم "دوباره" بسوزانیش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عاشقانه ترین عاشقانه ها چون عاشقم عاشقانه بیزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به دستاي تو عادت كردم تورو غصه ها ازم دزديدن خيلي طوفانيه دريا امشب  مگه موجا تورو با كي ديدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد “امروز”حرفی برای گفتن نداشته باشی با کسی که تا “دیروز” تمام حرف هایت را فقط به او می گفتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر از کوچه مهتاب گذشت  -لیک شعری نسرود  ...نه که سرگشته نبود ...نه که معشوقه نداشت  سال ها بود که آن کوچه خیابان شده بود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم نه، اما دلم به هنگام نوشتن نام تو میلرزد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شکست ؟! عیبی ندارد شکستنی ست دیگر لعنتی ، می شکند اصلا فدای سرت ... قضا و بلا بود از سرت دور شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه منتظر بودم چیزی بشود اتفاق کوچکی بیافتد.... مثلا سرما بخورم....؛یا دستم را ببرم بعد... با آب و تاب برای تو تعریف کنم...  وقتی نگران می شوی عاشق تر می شوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران.!نيا لعنتی؛نيا...يارم با ديگری بيرون است...سرما میخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دیوانگی نسبت به حساب نمی اید!؟ مثلا بپرسند شماچه نسبتی با هم دارید ؟ و من جواب بدم من دیوونشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هابود که درآرزوی شقایق دل میسوخت ورویای ستاره شب وروز همراهم بود تاتورادیدم وبه قول سهراب دل از آرزوی شقایق خالی شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ای فرهاد، دگر فکر شیرین نیستی؟؟؟ گفت: آهسته تر ای دوست، لیلی با من است!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو.....! بيعتم را برداشتم.........!! پيمان شكن! شمشير زدن در سپاه عشق لياقت ميخواهد ......... كه تو نداري ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سریع تر از نور بودم تا بتونم زودتر ازش بهت برسم تا نزارم حتی بهت نزدیک شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها "یک شب" "چند روز" طول میکشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباتریــــــــن گـــناه منی!! از تـــو، به خـــدا هم پنـــاه نمــــی برم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را"تهدید"کرده ام...که اگریکباردیگربهانه ات رابگیرت میدهم "دوباره" بسوزانیش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عاشقانه ترین عاشقانه ها چون عاشقم عاشقانه بیزارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به دستاي تو عادت كردم تورو غصه ها ازم دزديدن خيلي طوفانيه دريا امشب  مگه موجا تورو با كي ديدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد “امروز”حرفی برای گفتن نداشته باشی با کسی که تا “دیروز” تمام حرف هایت را فقط به او می گفتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعر از کوچه مهتاب گذشت  -لیک شعری نسرود  ...نه که سرگشته نبود ...نه که معشوقه نداشت  سال ها بود که آن کوچه خیابان شده بود...