بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یروزی یکی یجایی یه دلی دادم بهش برد رفت و گفت پشت سر من خیلی ساده بود کلک خورد اره من گولتو خوردم ولی باز از دل و جونم فکر مردنم میترسوند که یروز بی تو بمونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ان زمانی که یاد گرفتم دوستت داشته باشم سالها میگذرد؛کاش هرگز عاشق نمیشدم...عاشق همیشه غمگین است و غریب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزركترين اشتباهم اين بود كه التماست كردم بموني... نمي ارزيدي! ديرفهميدم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درختان جنگل گفتم شما با این همه عظمت چرا از تکه آهنی به نام تبر می رنجید گفتند . . . رنجش ما از تبر نیست از دسته ی آن است که از جنس خود ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيزم علاوه بر اينكه جات خالي نيست تازه سر اينكه كي قراره جات بياد دعواست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم لبهاى تو... شايد جزو چهار مزه ى اصلى نباشه اما... اصلى ترين مزه ى زندگيه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي ما تو سه جمله خلاصه شده تجربه از ديروز، استفاده از امروز، اميد به فردا ولي با سه جمله ديگه زندگيمون رو تباه مي کنيم حسرت ديروز، اتلاف امروز، ترس از فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"کنار دنیایم بمان" اگر نباشی "دلم" که هیچ "دنیا" هم تنگ می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشش کرده ام! فقط گاهى بى اختیار اسمش را که میشنوم میشکنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنم از پیش من رفتی؟ یا رفتنت تنها یه کابوسه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی قشنگتر از نگاه کردن به چشای بادومی شوهرم نی... خدایا این لذت رو ازم نگیر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هستم تو هستی اما قسمت نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد داشتم در بهشت خداوند تورا پيدا كنم حال اينجا بهشت است، يا تو حوري؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود... بدیدم و مشتاق تر شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگامي كه ميخواهي بخوابي ازم ميپرسي از جانم چه خواهي؟ به خنده گويمت گيرم درآغوش تورا، اين را بدان خواهي نخواهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و لبخند زنان پایش را...روی گلویم فشار میدهد...تنهایی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یروزی یکی یجایی یه دلی دادم بهش برد رفت و گفت پشت سر من خیلی ساده بود کلک خورد اره من گولتو خوردم ولی باز از دل و جونم فکر مردنم میترسوند که یروز بی تو بمونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ان زمانی که یاد گرفتم دوستت داشته باشم سالها میگذرد؛کاش هرگز عاشق نمیشدم...عاشق همیشه غمگین است و غریب!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزركترين اشتباهم اين بود كه التماست كردم بموني... نمي ارزيدي! ديرفهميدم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به درختان جنگل گفتم شما با این همه عظمت چرا از تکه آهنی به نام تبر می رنجید گفتند . . . رنجش ما از تبر نیست از دسته ی آن است که از جنس خود ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيزم علاوه بر اينكه جات خالي نيست تازه سر اينكه كي قراره جات بياد دعواست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم لبهاى تو... شايد جزو چهار مزه ى اصلى نباشه اما... اصلى ترين مزه ى زندگيه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي ما تو سه جمله خلاصه شده تجربه از ديروز، استفاده از امروز، اميد به فردا ولي با سه جمله ديگه زندگيمون رو تباه مي کنيم حسرت ديروز، اتلاف امروز، ترس از فردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"کنار دنیایم بمان" اگر نباشی "دلم" که هیچ "دنیا" هم تنگ می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشش کرده ام! فقط گاهى بى اختیار اسمش را که میشنوم میشکنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنم از پیش من رفتی؟ یا رفتنت تنها یه کابوسه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی قشنگتر از نگاه کردن به چشای بادومی شوهرم نی... خدایا این لذت رو ازم نگیر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هستم تو هستی اما قسمت نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد داشتم در بهشت خداوند تورا پيدا كنم حال اينجا بهشت است، يا تو حوري؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود... بدیدم و مشتاق تر شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هنگامي كه ميخواهي بخوابي ازم ميپرسي از جانم چه خواهي؟ به خنده گويمت گيرم درآغوش تورا، اين را بدان خواهي نخواهي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و لبخند زنان پایش را...روی گلویم فشار میدهد...تنهایی