بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست,گاهی یعنی خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی به فهمیدن نمیدهند توضیح دهم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتي مـي رود و هـمه مي گويند دوستت نداشـت و تو نمـي تواني ثابت کني که هرشـب با عاشقانـه هايش خوابـت مي کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همیشه از نبودن نیست... لحظه های بی خبری پر از دلتنگی است.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر زیبا عاشق او شده ای که ادم لذت میبرد از ایت همه خیانت روزی هم اینگونه عاشق من بودی یادت هست لعنتی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اونی نیست که عشق تکه کلامش باشه/عاشق اونیه که وفاداری مرامش باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه برو واسه همیشه که قیدتو زدم خب منم دیگه عین تو بدم دروغ گفتی دوسم داشتی منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرفدار زیاد دارم ولی... "طرف" را ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب قصه ات را برای کسی میگفتم باز عاشقت شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدی میگویند همیشه به روز باش ؟؟ راست میگوین شب به تو نمی یاید ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید یکی توی زندگیت داشته باشی که فاصله ی “دلم تنگ شده” و “دارم میام دنبالت” بیشتر از چند ساعت نباشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز باورم شد که تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را… از من گذشت… اما… هرجا هستی “خسته نباشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که میتونست دروغ بگه و عشقشو نگه داره ولی ترجیح داد راستشو بگه و عشقشم از دست بده ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو...تمام تو مال من است!! دلم میخواهد حسادت کنم به خودم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نیستی... تا ببینی گریه های هـــر شـــب من بی حضور عاشق تو چه عجیبه گریه کرن... طاقت دوری نـــدارم تو بیا بــــمون کنارم ارزونیه قدم تو هــــمــــه دارو ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـرانـجام هـر عاشـقانه ای"تنـهاشدن"اسـت ومیـدانم"تنهـابودن"بـهتر اسـت از"تنـهاشدن"... ترجیــــح میـدهم تنـــهـــــــا بمانم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه کَسـی گُفـته که مَـــــــن تَنــــهایَم؟!... مَـــــــــن، سُکـوت، خـــــــاطِرات، بُغـــــــض، و اَشــک،هَمـــیشــــــه با هَمیـــــــم...!! بِگُــــــــذار تَنـهایــی اَز حَســــودی بِمیـرَد!...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت همیشه به معنای رضایت نیست,گاهی یعنی خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی به فهمیدن نمیدهند توضیح دهم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتي مـي رود و هـمه مي گويند دوستت نداشـت و تو نمـي تواني ثابت کني که هرشـب با عاشقانـه هايش خوابـت مي کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همیشه از نبودن نیست... لحظه های بی خبری پر از دلتنگی است.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر زیبا عاشق او شده ای که ادم لذت میبرد از ایت همه خیانت روزی هم اینگونه عاشق من بودی یادت هست لعنتی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اونی نیست که عشق تکه کلامش باشه/عاشق اونیه که وفاداری مرامش باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه برو واسه همیشه که قیدتو زدم خب منم دیگه عین تو بدم دروغ گفتی دوسم داشتی منم تصمیم گرفتم دل به تو ندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرفدار زیاد دارم ولی... "طرف" را ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب قصه ات را برای کسی میگفتم باز عاشقت شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدی میگویند همیشه به روز باش ؟؟ راست میگوین شب به تو نمی یاید ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید یکی توی زندگیت داشته باشی که فاصله ی “دلم تنگ شده” و “دارم میام دنبالت” بیشتر از چند ساعت نباشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز باورم شد که تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را… از من گذشت… اما… هرجا هستی “خسته نباشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که میتونست دروغ بگه و عشقشو نگه داره ولی ترجیح داد راستشو بگه و عشقشم از دست بده ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو...تمام تو مال من است!! دلم میخواهد حسادت کنم به خودم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نیستی... تا ببینی گریه های هـــر شـــب من بی حضور عاشق تو چه عجیبه گریه کرن... طاقت دوری نـــدارم تو بیا بــــمون کنارم ارزونیه قدم تو هــــمــــه دارو ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـرانـجام هـر عاشـقانه ای"تنـهاشدن"اسـت ومیـدانم"تنهـابودن"بـهتر اسـت از"تنـهاشدن"... ترجیــــح میـدهم تنـــهـــــــا بمانم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه کَسـی گُفـته که مَـــــــن تَنــــهایَم؟!... مَـــــــــن، سُکـوت، خـــــــاطِرات، بُغـــــــض، و اَشــک،هَمـــیشــــــه با هَمیـــــــم...!! بِگُــــــــذار تَنـهایــی اَز حَســــودی بِمیـرَد!...