بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در بدترین لحظه ها تنها رها می کنی مراو بدترینِ لحظه ها وقتی است که تو مرا تنها رها می کنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم تو اوج تنهایی سرم شلوغ بود الآن تو اوج شلوغی تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال ها امد و رفت بارها من دیدم کوچ مرغان غزل خوان چمن سفر چلچله ها لیک یاد تو ز دل کوچ نکرد بی شک منتظر معجزه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار "ر" اضافی است این وسط؛به هرکه میگویم"درکم"کن؛دکم میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند تاريخ گذشته است نوشته هايم ... بيشتر بنويسم مسموميت به بار مياورد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راســـــــــتـــــــی، در میـــان این همـــه اگـــر، تـــو چـــقــــدر "بایــــــدی" !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تکیه بده.اما به شانه های که اگر خوابت برد سرت را زمین نگذارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگاری نیستم ولی خاطراتت مثل سیگار از تو داغونم می کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازصداى سخن عشق ------صداى شكستن قلبم هميشه در اين گنبد دوار مى ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من اشتباه محض با تموم وجود عاشق کسی بشی که اصن دوستت نداره.هرچی اصرار کنی جز حقارت چیزی اخرش نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو آن ساحل آرامشی است که کشتی سردرگم اقیانوس مواج ذهنم را پناه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا باور نمیکنم! خالق نظم دانه های انار زندگی مرا بی نظم چیده باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم که سلطان غم هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواهی غم دل با تو گویم جایی نمی یابم اگر پیدا شود جایی تو را تنها نمی یابم اگر یابم تو را تنها و جایی هم شود پیدا ز شادی دست و پا گم میکنم خود را نمی یابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میداني آنها که از چشم می افتند دقیقا" کجا می افتند؟؟؟مدتی ست دنبال خودم میگردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا تا لباس را سیاه نبینند باور نمیکنند چیزی را از دست داده ای...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در بدترین لحظه ها تنها رها می کنی مراو بدترینِ لحظه ها وقتی است که تو مرا تنها رها می کنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودم تو اوج تنهایی سرم شلوغ بود الآن تو اوج شلوغی تنهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال ها امد و رفت بارها من دیدم کوچ مرغان غزل خوان چمن سفر چلچله ها لیک یاد تو ز دل کوچ نکرد بی شک منتظر معجزه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار "ر" اضافی است این وسط؛به هرکه میگویم"درکم"کن؛دکم میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند تاريخ گذشته است نوشته هايم ... بيشتر بنويسم مسموميت به بار مياورد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راســـــــــتـــــــی، در میـــان این همـــه اگـــر، تـــو چـــقــــدر "بایــــــدی" !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تکیه بده.اما به شانه های که اگر خوابت برد سرت را زمین نگذارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگاری نیستم ولی خاطراتت مثل سیگار از تو داغونم می کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازصداى سخن عشق ------صداى شكستن قلبم هميشه در اين گنبد دوار مى ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من اشتباه محض با تموم وجود عاشق کسی بشی که اصن دوستت نداره.هرچی اصرار کنی جز حقارت چیزی اخرش نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو آن ساحل آرامشی است که کشتی سردرگم اقیانوس مواج ذهنم را پناه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا باور نمیکنم! خالق نظم دانه های انار زندگی مرا بی نظم چیده باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم که سلطان غم هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواهی غم دل با تو گویم جایی نمی یابم اگر پیدا شود جایی تو را تنها نمی یابم اگر یابم تو را تنها و جایی هم شود پیدا ز شادی دست و پا گم میکنم خود را نمی یابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میداني آنها که از چشم می افتند دقیقا" کجا می افتند؟؟؟مدتی ست دنبال خودم میگردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا تا لباس را سیاه نبینند باور نمیکنند چیزی را از دست داده ای...!