بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد من قـصـه نـگـو ... قـصـه ی مـن تـکـراریـه ... مُـردن مـن هـمـیـشـگـی ... واسـه دل تـو عـادیـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من و غم تو قصه ی گل و تگرگه ترس بی تو زنده بودن ترس لحظه های مرگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم دل!  دستمو نشون دادم گفتن تو که دل نداری! اما نمیدونن یارم دستش پره و خیال من راحته  یه تک دل داره که واسه منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديـدی ؛ يکدفعـه ساکــت شد و کم حــرف ! شک نکن غـــرورشو زيــر سوال بردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم دیگه چه جوری نفس بکشم....کاش پیشم بودی دیشب....بانبودنت خواستم با یه ترانه ارام بشم....اما اون ترانه دیشب داشت .....خفم میکرد.... .کاش امیدم را از زندگی کردن از دست ندهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﺮﺵ ﺍﻧﻬﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺒﻮﺩ، ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ ! ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻗﻠﺒﻢ ﺣﺲ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﺒﻮﺩ، ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام ها گاه گاه است , انچه که میماند یاد توست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرفارو نمیشه با ترانه ها بگیم  عمری چشمامو بستم رو تموم زندگی وقتی ترسی تو دلم نیست واسه چی سکوت کنم  من به قله نرسیدم که بخوام سقوت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــکــایــتــی سـت غریــب .. شــبهــایــی کــه هَستـی و نَدارمَــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ... ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮ ﺩﻝ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﻢ ... ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧيست ... ﺍﻭ ﺑﯽ ﺻﻔﺖ ﺑﻮﺩ ... ﻋﺎﺷﻘﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﻣﻠﯿﺢ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ... ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮ ... ﺧﺪﺍﯾﺖ ﺟﺎﯼ ﺣﻖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ... و بازهم سه نقطه هاي بى پايان من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نوشته یک دل شکسته  چرا رخت بست از خاطرت نقش نگاه پر غمم  طنین بغض دل با التماس بر ماندنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش احساسی به اسم دلتنگی وجود نداشت که باعث بشه مزاحمت بشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است...نه علاقه...نه حتی عادت... "حماقت" محض است دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد ..! کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن ... همه تنهایت گذاشتن ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه بی تو نخندم نه اما به خدا تمام این خنده های خام بی خیال به یک تبسم کوتاه دیدار چهارشنبه ها نمی ارزند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد من قـصـه نـگـو ... قـصـه ی مـن تـکـراریـه ... مُـردن مـن هـمـیـشـگـی ... واسـه دل تـو عـادیـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من و غم تو قصه ی گل و تگرگه ترس بی تو زنده بودن ترس لحظه های مرگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکم دل!  دستمو نشون دادم گفتن تو که دل نداری! اما نمیدونن یارم دستش پره و خیال من راحته  یه تک دل داره که واسه منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ديـدی ؛ يکدفعـه ساکــت شد و کم حــرف ! شک نکن غـــرورشو زيــر سوال بردی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم دیگه چه جوری نفس بکشم....کاش پیشم بودی دیشب....بانبودنت خواستم با یه ترانه ارام بشم....اما اون ترانه دیشب داشت .....خفم میکرد.... .کاش امیدم را از زندگی کردن از دست ندهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﺮﺵ ﺍﻧﻬﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺒﻮﺩ، ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ ! ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻗﻠﺒﻢ ﺣﺲ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﺒﻮﺩ، ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام ها گاه گاه است , انچه که میماند یاد توست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرفارو نمیشه با ترانه ها بگیم  عمری چشمامو بستم رو تموم زندگی وقتی ترسی تو دلم نیست واسه چی سکوت کنم  من به قله نرسیدم که بخوام سقوت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــکــایــتــی سـت غریــب .. شــبهــایــی کــه هَستـی و نَدارمَــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ... ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮ ﺩﻝ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﻢ ... ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧيست ... ﺍﻭ ﺑﯽ ﺻﻔﺖ ﺑﻮﺩ ... ﻋﺎﺷﻘﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﻣﻠﯿﺢ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ... ﺁﺭﺍﻡ ﺑﮕﯿﺮ ... ﺧﺪﺍﯾﺖ ﺟﺎﯼ ﺣﻖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ... و بازهم سه نقطه هاي بى پايان من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نوشته یک دل شکسته  چرا رخت بست از خاطرت نقش نگاه پر غمم  طنین بغض دل با التماس بر ماندنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش احساسی به اسم دلتنگی وجود نداشت که باعث بشه مزاحمت بشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است...نه علاقه...نه حتی عادت... "حماقت" محض است دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد ..! کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن ... همه تنهایت گذاشتن ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه بی تو نخندم نه اما به خدا تمام این خنده های خام بی خیال به یک تبسم کوتاه دیدار چهارشنبه ها نمی ارزند