بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر شبهای دلتنگی ام باش، که من بی اعجاز، ترا مؤمنم!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزترین آدمها مثل پازلن!اگه نباشن نه جاشون پر میشه نه چیزی جاشونو مییگیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جای "خنده" غم میشینه روی لبام تشنه نوازشم اونم با دستای تو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده منم که در را باز میگذارم.... شاید روزی بازگردی.... دزدهم که بیاید چیز مهمی برای بردن نمیابد مهم من بودم که تو بردی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم تکیه کلامت بود من بیخود به آن تکیه کرده بودم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی‌ کسی‌ رو پیدا کردی ؛  که کنارش بدون هیچ دلیلی ،  فقط به خاطر اینکه کنارشی ! خوشحالی‌ ....  دیگه به درک که بقیه چی‌ میگن !  کنارش باش و از کنار هم بودن لذت ببر ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواى من ... مرا به کشور چشم هایت تبعید کند ... دوست دارم زندانی سیاسی چشم هایت باشم ... و بازهم سه نقطه هاى بىپايان من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه كه باشي خسته ميشوند,همان هايي ك اگر نباشي ميگويند:بي معرفتي..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا با یه لبخند میشه به کسی گفت دوستت دارم حالا میخندی یا بخندم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى تو مهتاب شبى باز از ان كوچه نگذشتم""اخه چرا گفتى ديگه نبينمت ولى من هر روز ميام سر كوچه مهتاب تا ببينمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بار ، یک بار و فقط یک بار می توان عاشق شد  عاشق زن ، عاشق مرد ، عاشق اندیشه ، عاشق وطن ، عاشق خدا ، عاشق عشق یک بار و فقط یک بار بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فکــــر کـردن به تــو فـــرار میکنـــم ؛ مثل رد کــردن ِ آهنگـــی کــه دوستـــش دارم ... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"روحم" خسته تر... "روحم" زخمي تر از آن است كه هجوم بي وقفه ي خاطراتت را تاب آورد! "دمي" رهايم كن!!!"آرام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ٦دنگ حواسم به نام توئه!  بعد تو حواستو به يكي ديگه اجاره ميدي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام های گاه گاه است , انچه که میماند یاد توست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـدونـی چـرا بـارون از پـشـتِ شـیـشـه قـشـنـگـتـره ؟! چـون بـدونِ ایـن کـه خـیـس بـشـی احـساسـش مـیـکـنـی !! مـثـل دیـدنِ گـریـه ی کـسـی کـه خـیلـی دوسـتـش داری،

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیامبر شبهای دلتنگی ام باش، که من بی اعجاز، ترا مؤمنم!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزترین آدمها مثل پازلن!اگه نباشن نه جاشون پر میشه نه چیزی جاشونو مییگیره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی جای "خنده" غم میشینه روی لبام تشنه نوازشم اونم با دستای تو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازنده منم که در را باز میگذارم.... شاید روزی بازگردی.... دزدهم که بیاید چیز مهمی برای بردن نمیابد مهم من بودم که تو بردی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم تکیه کلامت بود من بیخود به آن تکیه کرده بودم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی‌ کسی‌ رو پیدا کردی ؛  که کنارش بدون هیچ دلیلی ،  فقط به خاطر اینکه کنارشی ! خوشحالی‌ ....  دیگه به درک که بقیه چی‌ میگن !  کنارش باش و از کنار هم بودن لذت ببر ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواى من ... مرا به کشور چشم هایت تبعید کند ... دوست دارم زندانی سیاسی چشم هایت باشم ... و بازهم سه نقطه هاى بىپايان من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه كه باشي خسته ميشوند,همان هايي ك اگر نباشي ميگويند:بي معرفتي..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا با یه لبخند میشه به کسی گفت دوستت دارم حالا میخندی یا بخندم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بى تو مهتاب شبى باز از ان كوچه نگذشتم""اخه چرا گفتى ديگه نبينمت ولى من هر روز ميام سر كوچه مهتاب تا ببينمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بار ، یک بار و فقط یک بار می توان عاشق شد  عاشق زن ، عاشق مرد ، عاشق اندیشه ، عاشق وطن ، عاشق خدا ، عاشق عشق یک بار و فقط یک بار بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فکــــر کـردن به تــو فـــرار میکنـــم ؛ مثل رد کــردن ِ آهنگـــی کــه دوستـــش دارم ... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"روحم" خسته تر... "روحم" زخمي تر از آن است كه هجوم بي وقفه ي خاطراتت را تاب آورد! "دمي" رهايم كن!!!"آرام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ٦دنگ حواسم به نام توئه!  بعد تو حواستو به يكي ديگه اجاره ميدي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام های گاه گاه است , انچه که میماند یاد توست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـدونـی چـرا بـارون از پـشـتِ شـیـشـه قـشـنـگـتـره ؟! چـون بـدونِ ایـن کـه خـیـس بـشـی احـساسـش مـیـکـنـی !! مـثـل دیـدنِ گـریـه ی کـسـی کـه خـیلـی دوسـتـش داری،