بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم آخر زغم"عشق"تو دیوانه شوم* بیخود از خود شومو راهی میخانه شوم* آنقدر مست شوم که در این کنج خراب* نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن! نه درگیرِ تو شده ام و نه حسی دارم به تو اصلا می خواهی همه چیز را برگردانم به روز اولش؟  تو یک دوست معمولی شوی ... و من ... نه !  ممکن است دوباره عاشقت شوم لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بوسه ها را قاب کرد مثل نامه سوی هم پرتاب کرد کاش میشد عشق را تقسیم کرد مثل تک شاخه گلی تقدیم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـوی مـعـبـد چـشـمـات هـر کـس در زد بـاز نـکـن ، چـون اونـجـا فـقـط زیـارتـگـاه مـنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم نمی شـــــوم مـــــــن ...  لبخندت خـــرم می کند ... دوری ات سگـــــــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بـخـت بـدم آیـنـه فـروش شـهـر کـوران شـده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک نفر هست که روز آدم را خراب کند. البته اگر به قصد نابودی کل زندگی ات نیامده باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...مـــــــــــــن کـه روزی نَــــــــــــــفَسَـت بــــــــــــــــــــــــودم.. .. ....چــــــرا حالا شـــــدم دلیل نفـــــــــــس تنــــــــــــگیات ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دیدمت خسته بودی اگه اشتباه نکنم دل شکسته بودی دیگه دوستم نداری می دونم حتما به دیگری دل بسته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب... همان حس غریبیست... که وقتی به لبهای تو لبخند نباشد دارم. عاشق صدای خنده هاتم عشقم..♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی منو خواست ؛ هیچ چیز جلودارش نبــــود ! و وقتی هم که منو نخواست ؛ هیچ چیز نگهدارش نبـــود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چه میخندی تو! به مفهوم غم انگیز جدایی؟! یا به شکست دل خویش یا به دل من که اینگونه تو را باور کرد! بخند! خنده دار است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقدر محتاج دستات میشم عشقم  ک دستام حسودیشون میشه و باهام قهر میکنن،ک چرا من ک هستم.... نمیفهمه بذار قهر باشه دل براش مهم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کزین فاصله، غارت شده ی چشم توام چون به دیرار تو افتد سرو کارم چه کنم؟ یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است میله های قفسم را نشمارم چه کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شب گرد عاشق میرسه از راه دور تو سینه خدایا دارم یک سنگ صبور میخونم چه غمگین قصه های جورباجور خدایا دلم گرفته هم خسته هم تنها دل بریدم از همه من یه شبگرد تنهام خدایا دلم گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا بخاطر چیزی که هستی دوستت دارم والا چیزای بهترو همه دوست دارن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسم آخر زغم"عشق"تو دیوانه شوم* بیخود از خود شومو راهی میخانه شوم* آنقدر مست شوم که در این کنج خراب* نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن! نه درگیرِ تو شده ام و نه حسی دارم به تو اصلا می خواهی همه چیز را برگردانم به روز اولش؟  تو یک دوست معمولی شوی ... و من ... نه !  ممکن است دوباره عاشقت شوم لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بوسه ها را قاب کرد مثل نامه سوی هم پرتاب کرد کاش میشد عشق را تقسیم کرد مثل تک شاخه گلی تقدیم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـوی مـعـبـد چـشـمـات هـر کـس در زد بـاز نـکـن ، چـون اونـجـا فـقـط زیـارتـگـاه مـنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم نمی شـــــوم مـــــــن ...  لبخندت خـــرم می کند ... دوری ات سگـــــــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بـخـت بـدم آیـنـه فـروش شـهـر کـوران شـده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک نفر هست که روز آدم را خراب کند. البته اگر به قصد نابودی کل زندگی ات نیامده باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...مـــــــــــــن کـه روزی نَــــــــــــــفَسَـت بــــــــــــــــــــــــودم.. .. ....چــــــرا حالا شـــــدم دلیل نفـــــــــــس تنــــــــــــگیات ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دیدمت خسته بودی اگه اشتباه نکنم دل شکسته بودی دیگه دوستم نداری می دونم حتما به دیگری دل بسته بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب... همان حس غریبیست... که وقتی به لبهای تو لبخند نباشد دارم. عاشق صدای خنده هاتم عشقم..♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی منو خواست ؛ هیچ چیز جلودارش نبــــود ! و وقتی هم که منو نخواست ؛ هیچ چیز نگهدارش نبـــود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چه میخندی تو! به مفهوم غم انگیز جدایی؟! یا به شکست دل خویش یا به دل من که اینگونه تو را باور کرد! بخند! خنده دار است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقدر محتاج دستات میشم عشقم  ک دستام حسودیشون میشه و باهام قهر میکنن،ک چرا من ک هستم.... نمیفهمه بذار قهر باشه دل براش مهم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کزین فاصله، غارت شده ی چشم توام چون به دیرار تو افتد سرو کارم چه کنم؟ یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است میله های قفسم را نشمارم چه کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شب گرد عاشق میرسه از راه دور تو سینه خدایا دارم یک سنگ صبور میخونم چه غمگین قصه های جورباجور خدایا دلم گرفته هم خسته هم تنها دل بریدم از همه من یه شبگرد تنهام خدایا دلم گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا بخاطر چیزی که هستی دوستت دارم والا چیزای بهترو همه دوست دارن