بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـبـخند کـه مـیـزنـی ... پـر مـیـشوم از بـهانـه هـای خـواسـتـنت پـر مـیشوم از طـنـین خـوش صـدای نـفـسهایـت و زمـزمـه های در گـوشـی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتَرْسَمْ اَزْ روزے ڪہ ...  بِدونَم دارے دروغْ ميگے  و اَزَتْ بِپُرْسَمْ...  جوڹ مَــــــــڹ راسْتْ ميگے ؟  و تو...بِگی...... آره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان چیز مهمی هست شور و ترش زیاد دارد ولی شیرینش فقط برای خانومم هستش بعله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متضاد عشق , نفرت نیست ... بی تفاوتیـــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو آوارم و بر خويـــش فرو ريخته ام... اي همه سقف و ستـــون و همه آبادي مـــن.... حسين منـــزوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی اختیار در خاطرم هستی... شاید همین باشد معنای دوست داشتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک "برو" بر زبانم آمد به خاطر تو... و هزاران هزار "بمان"در دلم ماند... که ماند... که ماند..... (به عزیزترین دوستم....)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگاه آخرت را  فراموش نمی کنم که بهم گفتی بمون ونشد که بشه .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ  ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺣﺴﺮﺕ ، ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ  ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﺯ ﺗﻨﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاری از موی سرت کم بشود میمیرم.... تار گیسوی تو در هم بشود میمیرم.... قلب من از تپش قلب تو جان میگیرد آه قلب تو پر از غم بشود میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل تمام عاشقانه های دنیا لیلی و مجنون ، شیرین و فرهاد و ... و شاید بیشتر از این ها وفادارانه عاشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یخ بسته وجودم از سرمای نبودنت در کنارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بختی مگه چیز عجیبیه؟!؟! همینکه کنار یه نفر بتونی خودت باشی....خوشبختی :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراقـــت كاش هر دم كار بر مـــن سخت تر گيـــرد... كه تا هـــر دم مـــرا بينـــد دل از مهـــر تو بر گيـــرد.... راهـــب اصفهانـــي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه گمان ميكردم عاشقانه هايم در سرزمين ديگريست... اما تو آنها را ب همين حوالي آوردي.. ب جايي شبيه قلبم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حال وجود حاضر و غایب شنیده ای .... که خودم اینجا و دلم جای دیگر است ....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لـبـخند کـه مـیـزنـی ... پـر مـیـشوم از بـهانـه هـای خـواسـتـنت پـر مـیشوم از طـنـین خـوش صـدای نـفـسهایـت و زمـزمـه های در گـوشـی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتَرْسَمْ اَزْ روزے ڪہ ...  بِدونَم دارے دروغْ ميگے  و اَزَتْ بِپُرْسَمْ...  جوڹ مَــــــــڹ راسْتْ ميگے ؟  و تو...بِگی...... آره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان چیز مهمی هست شور و ترش زیاد دارد ولی شیرینش فقط برای خانومم هستش بعله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متضاد عشق , نفرت نیست ... بی تفاوتیـــه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي تو آوارم و بر خويـــش فرو ريخته ام... اي همه سقف و ستـــون و همه آبادي مـــن.... حسين منـــزوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی اختیار در خاطرم هستی... شاید همین باشد معنای دوست داشتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک "برو" بر زبانم آمد به خاطر تو... و هزاران هزار "بمان"در دلم ماند... که ماند... که ماند..... (به عزیزترین دوستم....)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نگاه آخرت را  فراموش نمی کنم که بهم گفتی بمون ونشد که بشه .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ  ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺣﺴﺮﺕ ، ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ  ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﺯ ﺗﻨﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاری از موی سرت کم بشود میمیرم.... تار گیسوی تو در هم بشود میمیرم.... قلب من از تپش قلب تو جان میگیرد آه قلب تو پر از غم بشود میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل تمام عاشقانه های دنیا لیلی و مجنون ، شیرین و فرهاد و ... و شاید بیشتر از این ها وفادارانه عاشقتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یخ بسته وجودم از سرمای نبودنت در کنارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بختی مگه چیز عجیبیه؟!؟! همینکه کنار یه نفر بتونی خودت باشی....خوشبختی :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراقـــت كاش هر دم كار بر مـــن سخت تر گيـــرد... كه تا هـــر دم مـــرا بينـــد دل از مهـــر تو بر گيـــرد.... راهـــب اصفهانـــي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه گمان ميكردم عاشقانه هايم در سرزمين ديگريست... اما تو آنها را ب همين حوالي آوردي.. ب جايي شبيه قلبم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حال وجود حاضر و غایب شنیده ای .... که خودم اینجا و دلم جای دیگر است ....