بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمامِ دنیا فقط آن دایره ے مشکے چشمان تو را میخواهم، وقتے که در شفافیتش، بازتاب عکس خودم را میبینم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک حسرت چهره ام را میگداخت دیگر از غم طاقت و تابم نبود زانکه دراین کوره راه زندگى آسمانم بود و مهتابم نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــر وقتــــ خـــــــــــبر مــــــــرگ او را بــــــه مـــــن آوردنـــــــــد بــــگویــــیـــد تــــــا دو دعـــــوت نـــامـــه یـ عـــــــــــزا پـــــــخشــ کــــنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا کلاغ پربازی کنیم کی پر؟روز بی تو بودن پر!دوست داشتن غیر تو پر!عشق جز تو پر!اصلاهمه چی پر!فقط تو نپر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازمن به حس تو مثل نماز عاشقاست میگن حساب عاشقا از همه ادما جداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خودم... که هیچ اعتقادی به بغض ندارم.. ابری که بشم.. حتما می بارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایم خشکیده اند، و دیگر حتی شعرم نمی آید! نکند شعر هایم ماسیده اند...؟! بیا بدون تو یخ های دلم آب نمیشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه مرد غم داره یه کوه درد داره وقتی یه زن غم داره فقط یه کوه کم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه کاسه ای زیر نیم کاسه است یعنی من به تو فکر میکنم ....وتو به دیگری... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از قشنگترین حس ها اینه که بعده یه دعــوا از نگاهش بفهمی که هنوزم دوســـت داره...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھستن آدمہائی کہ عاشقن.عشقشون ترکشون میکنہ اما... ھرگز نمیگن ای کاش ھیچوقت با ھم آشنا نمیشدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا میکنم تو را این جانی که میگویی ، جانم را میگیرد نزن این حرف ها را دل من جنبه ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ترانه ها را می توان بارها و بارها گوش داد بعضی انسان ها را می توان بارها و بارها دوست داشت مثل تو عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم در پی اونم که می شه عاشقش باشم مثل دریای من باشه منم چون قایقش باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا عشق من پاکه  درسته عشقی از خاکه منم اون عاشق خاکی که از عشق تو دل چاکه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن شــعرهـــا بـــرونــد بــه جــهنّم مــن فقــط دیــوانـه ی آن لحــظه ام… که قــــلبت… زیــــر ســـرم دسـت و پـــا بزند…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمامِ دنیا فقط آن دایره ے مشکے چشمان تو را میخواهم، وقتے که در شفافیتش، بازتاب عکس خودم را میبینم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک حسرت چهره ام را میگداخت دیگر از غم طاقت و تابم نبود زانکه دراین کوره راه زندگى آسمانم بود و مهتابم نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــر وقتــــ خـــــــــــبر مــــــــرگ او را بــــــه مـــــن آوردنـــــــــد بــــگویــــیـــد تــــــا دو دعـــــوت نـــامـــه یـ عـــــــــــزا پـــــــخشــ کــــنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا کلاغ پربازی کنیم کی پر؟روز بی تو بودن پر!دوست داشتن غیر تو پر!عشق جز تو پر!اصلاهمه چی پر!فقط تو نپر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازمن به حس تو مثل نماز عاشقاست میگن حساب عاشقا از همه ادما جداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خودم... که هیچ اعتقادی به بغض ندارم.. ابری که بشم.. حتما می بارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایم خشکیده اند، و دیگر حتی شعرم نمی آید! نکند شعر هایم ماسیده اند...؟! بیا بدون تو یخ های دلم آب نمیشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه مرد غم داره یه کوه درد داره وقتی یه زن غم داره فقط یه کوه کم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه کاسه ای زیر نیم کاسه است یعنی من به تو فکر میکنم ....وتو به دیگری... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از قشنگترین حس ها اینه که بعده یه دعــوا از نگاهش بفهمی که هنوزم دوســـت داره...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھستن آدمہائی کہ عاشقن.عشقشون ترکشون میکنہ اما... ھرگز نمیگن ای کاش ھیچوقت با ھم آشنا نمیشدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا میکنم تو را این جانی که میگویی ، جانم را میگیرد نزن این حرف ها را دل من جنبه ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ترانه ها را می توان بارها و بارها گوش داد بعضی انسان ها را می توان بارها و بارها دوست داشت مثل تو عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم در پی اونم که می شه عاشقش باشم مثل دریای من باشه منم چون قایقش باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا عشق من پاکه  درسته عشقی از خاکه منم اون عاشق خاکی که از عشق تو دل چاکه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن شــعرهـــا بـــرونــد بــه جــهنّم مــن فقــط دیــوانـه ی آن لحــظه ام… که قــــلبت… زیــــر ســـرم دسـت و پـــا بزند…