بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا کــــــــه رفــــــــته ای دلم بـــــــــرای تو  بیشـــــــــتر از خودم میســــــــوزد فکــــــــــر میکنی  کســـــــــی به اندازه مــــــــن  دوســـــــــتت خواهد داشــــــــــت . . . ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــگـــاهـ کـن مـــــــی بینـــــــــی ایــن ویــــرانــکـــده ، آثــار بــاستانـــی نــیست مــنــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر تنها شده ام که اگه یه پشه بیاد تواتاقم عمرا بزارم بره .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کوری نمیبینی چقدرسنگینه این بــــــــار.... يه روزي كم ميارم میگم: خـــــــــدانگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا مچاله و خیس در آغوشت نگه دار ... از پهن شدن روی بند خاطرات گریزانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"حتما اوضاع خوب میشود" تکراری ست این دیالوگ، اما ھنوز ھم معجزہ میکند وقتی از زبان کسی باشد کہ دوستش داری...‏‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های دلم را هرگز کسی نفهمید! فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید.... روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج می برند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلت تبریک بگو! دوستت دارم هایش را به کسی که لایق اوست می گوید! او هم مثل خودت دلی هرزه دارد... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حساب خیالبافی ام نگذار … اما ستاره ای دارم در تیره ترین شبها ! فقط خواستم بدانی که می شود دل خوش کرد به چراغهای کوچک یک هواپیما …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دودم کـَــــرده ای! . . . تــا کـِـی مــیــخـــواهــی بــــه نَبــــودت پُـــــک بـِـزَنـــی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین دنیاحلالت نمیکنم تااون دنیابهانه اى باشه واسه دوباره دیدنت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام آرام می بوسمت .. آنقدر که طرح لبهایم روی تمام بدنت جا بماند ! بگذار همه بدانند آغوش تو ، تنها قلمرو من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم در پی اونم که اشکامو روی گونم با او دستای پرمهرش کنه پاک و بگه جوووووونم بگه جونم نکن گریه منم اینجام بذار دستاتو تودستام تو احساس منو میخوای  منم ای وای تورو میخوام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ... انسان ها تنهایی ات را پر نمیکنند ... فقط خلوتت را بهم میزنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست یادت... ببین اگر خودت بودی چه غوغایی میکردی ...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تـــــــــــ ـ ـ ـــــو  حتــــــــ ـ ـ ـــی بـــــ ـاران هـــــــ ـ ـ ـم بـــ ـوی تـــ ـ ـــــــشنگی مــــ ــ ـیدهد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا کــــــــه رفــــــــته ای دلم بـــــــــرای تو  بیشـــــــــتر از خودم میســــــــوزد فکــــــــــر میکنی  کســـــــــی به اندازه مــــــــن  دوســـــــــتت خواهد داشــــــــــت . . . ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــگـــاهـ کـن مـــــــی بینـــــــــی ایــن ویــــرانــکـــده ، آثــار بــاستانـــی نــیست مــنــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر تنها شده ام که اگه یه پشه بیاد تواتاقم عمرا بزارم بره .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کوری نمیبینی چقدرسنگینه این بــــــــار.... يه روزي كم ميارم میگم: خـــــــــدانگه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا مچاله و خیس در آغوشت نگه دار ... از پهن شدن روی بند خاطرات گریزانم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"حتما اوضاع خوب میشود" تکراری ست این دیالوگ، اما ھنوز ھم معجزہ میکند وقتی از زبان کسی باشد کہ دوستش داری...‏‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های دلم را هرگز کسی نفهمید! فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید.... روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج می برند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دلت تبریک بگو! دوستت دارم هایش را به کسی که لایق اوست می گوید! او هم مثل خودت دلی هرزه دارد... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حساب خیالبافی ام نگذار … اما ستاره ای دارم در تیره ترین شبها ! فقط خواستم بدانی که می شود دل خوش کرد به چراغهای کوچک یک هواپیما …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دودم کـَــــرده ای! . . . تــا کـِـی مــیــخـــواهــی بــــه نَبــــودت پُـــــک بـِـزَنـــی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین دنیاحلالت نمیکنم تااون دنیابهانه اى باشه واسه دوباره دیدنت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام آرام می بوسمت .. آنقدر که طرح لبهایم روی تمام بدنت جا بماند ! بگذار همه بدانند آغوش تو ، تنها قلمرو من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم در پی اونم که اشکامو روی گونم با او دستای پرمهرش کنه پاک و بگه جوووووونم بگه جونم نکن گریه منم اینجام بذار دستاتو تودستام تو احساس منو میخوای  منم ای وای تورو میخوام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ... انسان ها تنهایی ات را پر نمیکنند ... فقط خلوتت را بهم میزنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست یادت... ببین اگر خودت بودی چه غوغایی میکردی ...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تـــــــــــ ـ ـ ـــــو  حتــــــــ ـ ـ ـــی بـــــ ـاران هـــــــ ـ ـ ـم بـــ ـوی تـــ ـ ـــــــشنگی مــــ ــ ـیدهد