بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایند آنهایی که میگفتند:  کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد...  ای بی انصافان! پس چرا من به او نرسیدم...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش تـــوی ایـــن جــاده یـه تـابلـــو نصــب میکـــردن واســـه دلخـــوشـیم. . .!! " تـــــــــــو " دو کیــــــلومـــــتر. . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر کلاس پایه تخته ، با یه تیپ شلخته ، با خط بد نوشتم ، زندگی بی تو سخته!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فاصله ها اجازه میدادن وقتی قلبها به یاد هم می تپند درکنار هم باشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جلسه حضورغیاب میکرد تا "بله" اش را بشنود؛ استاد، عاشق شاگردش شده بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــراي كـســـي كـه رفـتـنـيـــست راه ر بـــاز كـــن .. واِلّــــا از روي جـنـــازه ات مـيِِِگــذرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر خودم است عشق را به کسانی ارزانی کردم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند نه میخواهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک شب تنهایی میخواهد با یک عالمه " تـــو "  و تمام گوشه کنارهای اغوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم و خودت که هيچ كس متعهد ما نشد ولی وقتی دست میديم یه دنیا تعهد تو دستامونه .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست که زجر ماهها صبوری مرا سوزاند اما باز هم کشنده نبود...! کشنده ان بود که تمام شرافت و صداقت من را بزرگترین اشتباه زندگیت نام گذاشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه ها چه بی رحمانه تو را از من میگیرند  بی آنکه بدانند تو تنها بهانه من برای زندگی کردن هستی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من....قصه ی اون بوته ی تشنه ی خشکه که بارون خنده هات سیرابش میکنه.......سیرابم کن عشقم.(خنده هات من و دیوونه ی خودش کرده بهرامم.../عاشق تو هورنازت/.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همه مثل سیب زمینی های داخل ماهیتابه هستیم. به هم دل می بندیم. غافل از قاشقی که داره ما رو هم میزنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونم لجباز و غدم می دونم بدیم زیاده اما اینو هم می دونم که خدا تو رو یه هدیه به من دیوونه داده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثلِ همیــــــــشه برای تــــــو می نویســــــم تـــــــــــو به نیت هر کــــــه دوست داری بخــــــــــوان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دوســــــــت دارم با خیال راحــــــت … یک نفس عمــــــــیق بکشــــــــم … نفســـــــی که پـــــــر باشد … از بــــــــوی آرامش وجــــــود تـــــــــو …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایند آنهایی که میگفتند:  کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد...  ای بی انصافان! پس چرا من به او نرسیدم...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــاش تـــوی ایـــن جــاده یـه تـابلـــو نصــب میکـــردن واســـه دلخـــوشـیم. . .!! " تـــــــــــو " دو کیــــــلومـــــتر. . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر کلاس پایه تخته ، با یه تیپ شلخته ، با خط بد نوشتم ، زندگی بی تو سخته!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فاصله ها اجازه میدادن وقتی قلبها به یاد هم می تپند درکنار هم باشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جلسه حضورغیاب میکرد تا "بله" اش را بشنود؛ استاد، عاشق شاگردش شده بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــراي كـســـي كـه رفـتـنـيـــست راه ر بـــاز كـــن .. واِلّــــا از روي جـنـــازه ات مـيِِِگــذرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر خودم است عشق را به کسانی ارزانی کردم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند نه میخواهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک شب تنهایی میخواهد با یک عالمه " تـــو "  و تمام گوشه کنارهای اغوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم و خودت که هيچ كس متعهد ما نشد ولی وقتی دست میديم یه دنیا تعهد تو دستامونه .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست که زجر ماهها صبوری مرا سوزاند اما باز هم کشنده نبود...! کشنده ان بود که تمام شرافت و صداقت من را بزرگترین اشتباه زندگیت نام گذاشتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه ها چه بی رحمانه تو را از من میگیرند  بی آنکه بدانند تو تنها بهانه من برای زندگی کردن هستی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من....قصه ی اون بوته ی تشنه ی خشکه که بارون خنده هات سیرابش میکنه.......سیرابم کن عشقم.(خنده هات من و دیوونه ی خودش کرده بهرامم.../عاشق تو هورنازت/.)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همه مثل سیب زمینی های داخل ماهیتابه هستیم. به هم دل می بندیم. غافل از قاشقی که داره ما رو هم میزنه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونم لجباز و غدم می دونم بدیم زیاده اما اینو هم می دونم که خدا تو رو یه هدیه به من دیوونه داده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثلِ همیــــــــشه برای تــــــو می نویســــــم تـــــــــــو به نیت هر کــــــه دوست داری بخــــــــــوان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دوســــــــت دارم با خیال راحــــــت … یک نفس عمــــــــیق بکشــــــــم … نفســـــــی که پـــــــر باشد … از بــــــــوی آرامش وجــــــود تـــــــــو …