بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــقدر دلـــتنگ حـــضورت هـــستم ، کـــاش عکـــست هـــم بـــوی تـــو را داشـــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﺷﻌـــﺮ ﺑﻌــﺪﯼ ﺍﻡ ﮐــﻪ ﺁﻣـــﺪﯼ . . . ﻟﺒﺎﺱ ﭼﻬــﺎﺭ ﺧـــﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑپﻮﺵ . . . ﺑــــﺮﺍﯼ ﻣــﻦ ﺑـــﯽ ﺧــــــﺎﻧﻪ . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی صبح از خواب بیدار میشم و میبینم که کنارم هستی دیگه به چیزی نیاز ندارم که بخوام دنبالش بگردم ، بودنت کنارم یعنی تمام دنیا ، هیچوقت این حس قشنگ رو از من نگیر ، همیشه کنارم باش و ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  یک دقیقه سکوت میکنیم  به احترام کسانی که در حسرت یک نگاه تو مردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوخی گفتم دیگر نمیخواهمت .... خندید و رفت!!!!!فهمیدم شوخی من حرف دلش بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه ام ونشانی از کوچه های آشنایی در برهوت اندیشه امسبز نمیشود  کاش پیک دوستی می آمد وجوانه های امید را باجویبار صداقتش آبیاری میکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او که روزی دوستش داشتم بگویید: ... ... ... ... ..........هنوز هم دوستش دارم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنونٍ لیلی، نیستی تا ببینی... لیلی هم در نبودت، مجنون شده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــیگــویـنـد آب نـطـلـبـیـده مـــراد اســـت پــس چـــرا ایـــن چــشمـــــان دلتنگم بـه مــرادشـان نـمـیرسـنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گفته بودی عاشق دیگری شدی...من خودم عاشق بودم.....درکت میکردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــاز هم داغ زخم های کهنـــــه ! نــمــکـــــ بــپـــاش… اینجا آخـــــر راه است. “لعنت به این زندگی ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مـــــن از چشمـــــانـــی بــــو د کــه بــه مــن اشکــ ! هدیـــه میــــداد و بــه دیگــــران چشمــــــــکــ ـ ـ ـــ !‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختنم را دیدی و خندیدی... خنده ات را دیدم و سوختم... خنده هایم را خواهی دید... دیدارِ ما به وقت سوختنت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نفهمیدم چه رازیست بین دل و دستم !از دستم رفت ، به هر چه دلبستم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! صبرم با دردم نمی خواند ;صبری که دادی تمام شد. . . اما دردم باقیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧـــــﻂ ﻋﻤــﺮﻡ ﮐــــــﻒ ﺩﺳـــﺖ ﻫـﺎﻳـﻢ ﻧﻴﺴـــﺖ …. ﺑـﻪ ﻓـﺎﻟﮕﻴــﺮ ﺑﮕــﻮ : ﺭﺩِ ﭘـﺎﻫـﺎﻱ ِ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨـــﺪ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــقدر دلـــتنگ حـــضورت هـــستم ، کـــاش عکـــست هـــم بـــوی تـــو را داشـــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﺷﻌـــﺮ ﺑﻌــﺪﯼ ﺍﻡ ﮐــﻪ ﺁﻣـــﺪﯼ . . . ﻟﺒﺎﺱ ﭼﻬــﺎﺭ ﺧـــﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑپﻮﺵ . . . ﺑــــﺮﺍﯼ ﻣــﻦ ﺑـــﯽ ﺧــــــﺎﻧﻪ . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی صبح از خواب بیدار میشم و میبینم که کنارم هستی دیگه به چیزی نیاز ندارم که بخوام دنبالش بگردم ، بودنت کنارم یعنی تمام دنیا ، هیچوقت این حس قشنگ رو از من نگیر ، همیشه کنارم باش و ..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  یک دقیقه سکوت میکنیم  به احترام کسانی که در حسرت یک نگاه تو مردند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوخی گفتم دیگر نمیخواهمت .... خندید و رفت!!!!!فهمیدم شوخی من حرف دلش بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه ام ونشانی از کوچه های آشنایی در برهوت اندیشه امسبز نمیشود  کاش پیک دوستی می آمد وجوانه های امید را باجویبار صداقتش آبیاری میکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او که روزی دوستش داشتم بگویید: ... ... ... ... ..........هنوز هم دوستش دارم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنونٍ لیلی، نیستی تا ببینی... لیلی هم در نبودت، مجنون شده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــیگــویـنـد آب نـطـلـبـیـده مـــراد اســـت پــس چـــرا ایـــن چــشمـــــان دلتنگم بـه مــرادشـان نـمـیرسـنـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش گفته بودی عاشق دیگری شدی...من خودم عاشق بودم.....درکت میکردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــاز هم داغ زخم های کهنـــــه ! نــمــکـــــ بــپـــاش… اینجا آخـــــر راه است. “لعنت به این زندگی ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد مـــــن از چشمـــــانـــی بــــو د کــه بــه مــن اشکــ ! هدیـــه میــــداد و بــه دیگــــران چشمــــــــکــ ـ ـ ـــ !‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختنم را دیدی و خندیدی... خنده ات را دیدم و سوختم... خنده هایم را خواهی دید... دیدارِ ما به وقت سوختنت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نفهمیدم چه رازیست بین دل و دستم !از دستم رفت ، به هر چه دلبستم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! صبرم با دردم نمی خواند ;صبری که دادی تمام شد. . . اما دردم باقیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧـــــﻂ ﻋﻤــﺮﻡ ﮐــــــﻒ ﺩﺳـــﺖ ﻫـﺎﻳـﻢ ﻧﻴﺴـــﺖ …. ﺑـﻪ ﻓـﺎﻟﮕﻴــﺮ ﺑﮕــﻮ : ﺭﺩِ ﭘـﺎﻫـﺎﻱ ِ ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨـــﺪ