بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه رفتند از این خانه ولی غصه نرفت ، این یار قدیمی چه وفایــی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اشک رابه خاطر گرمیش ناله را به خاطر نوایش دنیارا به خاطر خدایش و تو را به خاطر قلب مهربانت عاشقانه دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـــتـی گــونـه ام را بــوســیدی نــگـران رد رژ لـــبـت نــبـاش... زود بـا انـگشــت هــایـت روی رد بـوسـه ات نــکــش! بــگــذار ردت بــمـــانـد دخــتــر... بـگـذار ردت بـمـــاند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا! بااینکه میدانم ، از آن من نخواهی بود ،چرا با تار پود جان برایت خانه میسازم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هواتو کرده,بـــــد جور ... دیگه نمیدونـــم چطوری اشکام قایم کنـــم... خسته ام از بازی های این روزگار ... خسته ام از همه چــیز و همه کس... دلم کمی ارامِش می خواهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس کردم بازم امشب زیر بارون تو خیابون به یادت اشک بریزم طبق معمول همیشه آخه وقتی بارون میاد رو صورت یه عاشق مثل من حتی فرق اشک و بارون دیگه معلوم نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا چون دلت آبی است وشب چون گیسوانت مهتابی است ولبخندت گل سرخی است که با ان میتوان سراسر زمستانها را گرم نگاه داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــــــمگينم... همانـند دلـقکى که روى صحنه چـشـمش به عشقش افتاد که با معـشـوقش به او مي خندیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفشات رو دربيار جدى ميكم كفشاتو در بيار!چرا؟ آخه تو توى سرزمين مقدسى! آره شك نكن تو توى قلب منى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو که از صدای بارون گونه هام خیسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت نکن دوست دارم هایی که اين روز ها ميشنوی صداقت نيست بلکه عادته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تو زندگیش یه بار فقط دل میسپاره ؛ بقیه اش یا ، هوسه یا از اجبار تنهاییه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــــــو ... " يـــــــادگـار روزهــــــايـي هـسـتـــي ، كــه نــه فـــرامـــــوش مـي شــونـد و نـــه تـكــــــرار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم : می آید ..... می ماند .... و به تنهائیم پایان میدهد آمد ..... رفت ...... و به زندگی ام پایان داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+اون سیگاره دستت؟ - آره + گفته بودی نمیکشم؟! - گفته بودی نمیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهی تو اوج تنفـــر و عصبانیت یهــو یادت میوفته كـــه : "عاشقــشی....."

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه رفتند از این خانه ولی غصه نرفت ، این یار قدیمی چه وفایــی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اشک رابه خاطر گرمیش ناله را به خاطر نوایش دنیارا به خاطر خدایش و تو را به خاطر قلب مهربانت عاشقانه دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـــتـی گــونـه ام را بــوســیدی نــگـران رد رژ لـــبـت نــبـاش... زود بـا انـگشــت هــایـت روی رد بـوسـه ات نــکــش! بــگــذار ردت بــمـــانـد دخــتــر... بـگـذار ردت بـمـــاند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا! بااینکه میدانم ، از آن من نخواهی بود ،چرا با تار پود جان برایت خانه میسازم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هواتو کرده,بـــــد جور ... دیگه نمیدونـــم چطوری اشکام قایم کنـــم... خسته ام از بازی های این روزگار ... خسته ام از همه چــیز و همه کس... دلم کمی ارامِش می خواهد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس کردم بازم امشب زیر بارون تو خیابون به یادت اشک بریزم طبق معمول همیشه آخه وقتی بارون میاد رو صورت یه عاشق مثل من حتی فرق اشک و بارون دیگه معلوم نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا چون دلت آبی است وشب چون گیسوانت مهتابی است ولبخندت گل سرخی است که با ان میتوان سراسر زمستانها را گرم نگاه داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــــــمگينم... همانـند دلـقکى که روى صحنه چـشـمش به عشقش افتاد که با معـشـوقش به او مي خندیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفشات رو دربيار جدى ميكم كفشاتو در بيار!چرا؟ آخه تو توى سرزمين مقدسى! آره شك نكن تو توى قلب منى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو که از صدای بارون گونه هام خیسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت نکن دوست دارم هایی که اين روز ها ميشنوی صداقت نيست بلکه عادته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تو زندگیش یه بار فقط دل میسپاره ؛ بقیه اش یا ، هوسه یا از اجبار تنهاییه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" تــــــــو ... " يـــــــادگـار روزهــــــايـي هـسـتـــي ، كــه نــه فـــرامـــــوش مـي شــونـد و نـــه تـكــــــرار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم : می آید ..... می ماند .... و به تنهائیم پایان میدهد آمد ..... رفت ...... و به زندگی ام پایان داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+اون سیگاره دستت؟ - آره + گفته بودی نمیکشم؟! - گفته بودی نمیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهی تو اوج تنفـــر و عصبانیت یهــو یادت میوفته كـــه : "عاشقــشی....."