بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویرانم ! همچون پدری که دخترکش عآشق سرباز دشمن شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اخلاق سگیم که هیچ گربه صفتی رو توی زندگیش راه نمیده..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميشود يك لحظه عوض كني؟ نه"او"را با"من"! نه! فقط لحظه اي،طرزنگاهت راعوض كن! "مرا"عاشقانه،"او"رابي تفاوت ببين! همين براي دلم كافيست!آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم... نه...فقط بی کسی کمی سنگین است... همین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تمام دغدغه زندگیش زیبایی رنگ روژه لبش هست،توان درک درد یک مرد را ندارد... درد یک مرد را یا مرد میفهمد یا دود سیگارش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که رفتنیست ، بگذار برود ... التماس به ماندنش نکن ؛ بودنش هم به اندازه نبودنش درد و رنج دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس کشیدن سخته تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان که فاصله ای نیست ! تا ماه پیاده میروم ، اگر آنجا خانه ات باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾـــــــﻮﺍﻧﻪ ﺍَﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﻧﮕــــــﺎﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺩﯾـــــــﻮﺍﻧﻪ ﺗَــــــﺮ ﻭﻗـــــﺘﯽ ... ﻧﮕﺎﻫــــــﻢ ، ﻧﻤــــــﯽ ﮐُﻨــــــﯽ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو خورشید دلم رهگذری ظلمانی ست، آخرین پنجره ام درخطر ویرانی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تولیاقت نمیخواد ....مثل نخ کردن سوزن <<<اعصاب <<<می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناکترین خداحافظی ھا آنہائی ھستند کہ; ھرگز نہ گفتہ شدند و نہ توضیح دادہ شدند...و تو ھمیشہ بہ خود میگوئی،"چرا"!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مـطـمـئـن بـاش کـه نـمـی ریـزد ؛ بـعـد تـکـیـه کـن ! هـر کـسـی بـرای تـو تـکـیـه گـاه نـمـی شـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایم را داشته باش............... وقتی تو هوایم را داری هوا هم خوب میشود اصلا هوا هم به هوای تو خوب میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرم اگر شليك كنند... جاي خون; فكرتو... مي پاشد به ديوار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکه مینگرم درشکایت است... درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست آیا؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویرانم ! همچون پدری که دخترکش عآشق سرباز دشمن شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اخلاق سگیم که هیچ گربه صفتی رو توی زندگیش راه نمیده..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميشود يك لحظه عوض كني؟ نه"او"را با"من"! نه! فقط لحظه اي،طرزنگاهت راعوض كن! "مرا"عاشقانه،"او"رابي تفاوت ببين! همين براي دلم كافيست!آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اینکه زانو زده باشم... نه...فقط بی کسی کمی سنگین است... همین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که تمام دغدغه زندگیش زیبایی رنگ روژه لبش هست،توان درک درد یک مرد را ندارد... درد یک مرد را یا مرد میفهمد یا دود سیگارش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکس که رفتنیست ، بگذار برود ... التماس به ماندنش نکن ؛ بودنش هم به اندازه نبودنش درد و رنج دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس کشیدن سخته تو رو ندیدن سخته تو پیچ و تاب عاشقی به تو رسیدن سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان که فاصله ای نیست ! تا ماه پیاده میروم ، اگر آنجا خانه ات باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾـــــــﻮﺍﻧﻪ ﺍَﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﻧﮕــــــﺎﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﺩﯾـــــــﻮﺍﻧﻪ ﺗَــــــﺮ ﻭﻗـــــﺘﯽ ... ﻧﮕﺎﻫــــــﻢ ، ﻧﻤــــــﯽ ﮐُﻨــــــﯽ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو خورشید دلم رهگذری ظلمانی ست، آخرین پنجره ام درخطر ویرانی ست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تولیاقت نمیخواد ....مثل نخ کردن سوزن <<<اعصاب <<<می خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناکترین خداحافظی ھا آنہائی ھستند کہ; ھرگز نہ گفتہ شدند و نہ توضیح دادہ شدند...و تو ھمیشہ بہ خود میگوئی،"چرا"!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مـطـمـئـن بـاش کـه نـمـی ریـزد ؛ بـعـد تـکـیـه کـن ! هـر کـسـی بـرای تـو تـکـیـه گـاه نـمـی شـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایم را داشته باش............... وقتی تو هوایم را داری هوا هم خوب میشود اصلا هوا هم به هوای تو خوب میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرم اگر شليك كنند... جاي خون; فكرتو... مي پاشد به ديوار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرکه مینگرم درشکایت است... درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست آیا؟