بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی به آب گفت : تو نمیتونی اشکای منو ببینی , چون من توی آبم.. آب جواب داد اما من میتونم اشکای تو رو احساس کنم چون تو توی قلب منی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم باید یادبگیرم ستاره مسافرن شبا توقصه ها میان بخوان نخوان باید برن منم باید یاد بگیرم چه توزمین چه توبهشت بخاطر اشکای من عوض نمیشه سرنوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که به ازدواج منجر شود جوشش ست که در استانه ی در فرو مینشیند..ازدواجی که به عشق منجر میشود؛این عشق ِ راستین ِ جاودانه است..عشق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراریست که ستاره ها برای بوسیدن ماه میگذارند و چه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب میزند............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را رها کردی گم‌ شدم میان آدم‌ها. چه‌قدر گم ‌شدن خوب است اما، نه میان آدم‌ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حالت بده روحت بی پناهه............ میبینی هر کاری کردی اشتباهه.............. وقتی به جز شب هیچ رنگی توی نگات نیست.... وقتی کسی اندازه تنهاییات تنها نیست ..... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جملات هم شده اند بازيچه ي من و تو ... من براي تو مينويسم وتو براي اوميخواني‌؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر فاصله... چقدر دوری... چقدر دلتنگی...! خدایا چیکار کنم؟؟؟!!!! خدایا.......؟ خدا؟!!!!!!!! چقدر خدا نزدیک است!!! و من چقدر امیدوارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی... از من که گذشت اما بدان... تو تا آخر عمر درگیر من خواهی بود! وتظاهر میکنی نیستی... مقایسه تو را از پا در خواهد آورد! من میدانم به کجای قلبت شلیک کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز را هم که تقصیر من بدانی عاشق شدن من تقصیر توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبی بمان........دنیای آدم ها سنگیست.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھمیشہ نمیشود زد بہ  بی خیالی و گفت: تنہا آمدہ ام،تنہا میروم... یک وقتائی شاید حتی برای ساعتی یا دقیقہ ای کم میاوری!دل واماندہ ات یک نفر را میخواھد کہ عاشقانہ دوستش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گور بابای اونی که رفت...خیلی شیک و مجلسی میریم به استقبال اونی که داره میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عاشق کسیه که به عشقش نرسه اما به نظر من عاشق کسیه که با عشقش به همچی برسه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نیزچوخورشید دلم زنده به عشق است راه دل خودرا نتوانم که نپویم  هرصبح در آیینه جادویی خورشید  چون مینگرم اوهمه من من همه اویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استغفار میکنم!! از آن همه دوستت دارم هایی که…. حرامت شد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی به آب گفت : تو نمیتونی اشکای منو ببینی , چون من توی آبم.. آب جواب داد اما من میتونم اشکای تو رو احساس کنم چون تو توی قلب منی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم باید یادبگیرم ستاره مسافرن شبا توقصه ها میان بخوان نخوان باید برن منم باید یاد بگیرم چه توزمین چه توبهشت بخاطر اشکای من عوض نمیشه سرنوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که به ازدواج منجر شود جوشش ست که در استانه ی در فرو مینشیند..ازدواجی که به عشق منجر میشود؛این عشق ِ راستین ِ جاودانه است..عشق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب قراریست که ستاره ها برای بوسیدن ماه میگذارند و چه زیباست شرم زمین که خودش را به خواب میزند............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را رها کردی گم‌ شدم میان آدم‌ها. چه‌قدر گم ‌شدن خوب است اما، نه میان آدم‌ها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حالت بده روحت بی پناهه............ میبینی هر کاری کردی اشتباهه.............. وقتی به جز شب هیچ رنگی توی نگات نیست.... وقتی کسی اندازه تنهاییات تنها نیست ..... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جملات هم شده اند بازيچه ي من و تو ... من براي تو مينويسم وتو براي اوميخواني‌؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر فاصله... چقدر دوری... چقدر دلتنگی...! خدایا چیکار کنم؟؟؟!!!! خدایا.......؟ خدا؟!!!!!!!! چقدر خدا نزدیک است!!! و من چقدر امیدوارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی فلانی... از من که گذشت اما بدان... تو تا آخر عمر درگیر من خواهی بود! وتظاهر میکنی نیستی... مقایسه تو را از پا در خواهد آورد! من میدانم به کجای قلبت شلیک کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز را هم که تقصیر من بدانی عاشق شدن من تقصیر توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبی بمان........دنیای آدم ها سنگیست.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھمیشہ نمیشود زد بہ  بی خیالی و گفت: تنہا آمدہ ام،تنہا میروم... یک وقتائی شاید حتی برای ساعتی یا دقیقہ ای کم میاوری!دل واماندہ ات یک نفر را میخواھد کہ عاشقانہ دوستش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گور بابای اونی که رفت...خیلی شیک و مجلسی میریم به استقبال اونی که داره میاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عاشق کسیه که به عشقش نرسه اما به نظر من عاشق کسیه که با عشقش به همچی برسه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نیزچوخورشید دلم زنده به عشق است راه دل خودرا نتوانم که نپویم  هرصبح در آیینه جادویی خورشید  چون مینگرم اوهمه من من همه اویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استغفار میکنم!! از آن همه دوستت دارم هایی که…. حرامت شد.