بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوریت را چه کنم ای سراپا همه راز؟ ای سرا پا همه ناز؟ به که گویم غم خویش؟؟ به گل پرپر یاس؟؟ تو بگو گریه کنم یانکنم؟؟ دوریت را چه کنم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای گام های تو ، ضربان زندگی من است. بامن راه بیا... هنوز تشنه زنده بودنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بود،اما ندار!!! عاشقانه ازتمام خواسته هايم،بخاطر نداشته هايش گذشتم! دارا شد... وبه دنبال ساراي ديگري گشت! به همين سادگي!"آرام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت هرگز با خیال من مکن عیشت تباه گفتمش من با خیالت زندگانی می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دارمش... همون سنگ کوچیکی رو میگم که از بالا تا پایین کوه سنگی شوتش میکردیم! یادش بخیر... دیوونه شدم.نه؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾـﻨـﺠـﺎ ﺑﻪ ﺟـﺰ ﺩﻭﺭﯾــــــــــــــــــــــ ﺗـــﻮ ... ♥ ﭼـﯿـﺰﯼ ﺑﻪ ﻣـﻦ ﻧـﺰﺩﯾـﮏ ﻧﯿﺴﺖ ...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبین شدی چرا باور نمی کنی؟ تنهایی منو کمتر نمیکنی تو گم نشو منو یک قاصدک نکن من عاشق توام یک لحظه شک نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگران گر بروند از نظر از دل بروند........تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند ؟ شما چطور 60 سال با هم زندگی کردید !  گفتند : ما مربوط به نسلی هستیم که وقتی چیزی خراب میشد تعمیرش میکردیم نه تعویضش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر برايم مهم نيستي... چون نه مشتركي نه موردنظر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میدونستی چقدر دوست دارم ..... بی دلیل و خداحافظی نمیذاشتی بری ... خدايا...چرا رفت!!!! کجایی دلم خیلی تنگ شده ... برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﻨﯽ ﻭ ﺣﻼﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ، ﺟﻨﮕﯿﺪ ! ﺑه ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﯼ ﺣﻼﻝ ﻡ ﮐﻦ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول شازده کوچولو: وقتــی آدم خیـلی دلش گـرفتــه بـاشــد، از تـماشـــای "غـروب" لـذت مـی بــرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل دردیست ز تو پنهان که مپرس، تنگ آمده چندان دلم ازجان که مپرس، با این همه حال و در چنین تنگدلی جا کرده محبت تو چندان که مپرس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بهانه است! من هوا را به امید هم نفسی با تو تنفس می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها فقط ادم هستند نه بیشتر... اگر کمتر از آن چیزی که هستند نگاهشان کنی آهارا شکسته ای... اگر بیشتر از آن حسابشان کنی آنها تورا میشکنند... بین این آدمها فقط باید عاقلانه زندگی کرد نه... عاشقانه..!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوریت را چه کنم ای سراپا همه راز؟ ای سرا پا همه ناز؟ به که گویم غم خویش؟؟ به گل پرپر یاس؟؟ تو بگو گریه کنم یانکنم؟؟ دوریت را چه کنم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای گام های تو ، ضربان زندگی من است. بامن راه بیا... هنوز تشنه زنده بودنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق بود،اما ندار!!! عاشقانه ازتمام خواسته هايم،بخاطر نداشته هايش گذشتم! دارا شد... وبه دنبال ساراي ديگري گشت! به همين سادگي!"آرام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت هرگز با خیال من مکن عیشت تباه گفتمش من با خیالت زندگانی می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دارمش... همون سنگ کوچیکی رو میگم که از بالا تا پایین کوه سنگی شوتش میکردیم! یادش بخیر... دیوونه شدم.نه؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾـﻨـﺠـﺎ ﺑﻪ ﺟـﺰ ﺩﻭﺭﯾــــــــــــــــــــــ ﺗـــﻮ ... ♥ ﭼـﯿـﺰﯼ ﺑﻪ ﻣـﻦ ﻧـﺰﺩﯾـﮏ ﻧﯿﺴﺖ ...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبین شدی چرا باور نمی کنی؟ تنهایی منو کمتر نمیکنی تو گم نشو منو یک قاصدک نکن من عاشق توام یک لحظه شک نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگران گر بروند از نظر از دل بروند........تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند ؟ شما چطور 60 سال با هم زندگی کردید !  گفتند : ما مربوط به نسلی هستیم که وقتی چیزی خراب میشد تعمیرش میکردیم نه تعویضش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر برايم مهم نيستي... چون نه مشتركي نه موردنظر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میدونستی چقدر دوست دارم ..... بی دلیل و خداحافظی نمیذاشتی بری ... خدايا...چرا رفت!!!! کجایی دلم خیلی تنگ شده ... برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﻨﯽ ﻭ ﺣﻼﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ، ﺟﻨﮕﯿﺪ ! ﺑه ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﯼ ﺣﻼﻝ ﻡ ﮐﻦ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول شازده کوچولو: وقتــی آدم خیـلی دلش گـرفتــه بـاشــد، از تـماشـــای "غـروب" لـذت مـی بــرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل دردیست ز تو پنهان که مپرس، تنگ آمده چندان دلم ازجان که مپرس، با این همه حال و در چنین تنگدلی جا کرده محبت تو چندان که مپرس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بهانه است! من هوا را به امید هم نفسی با تو تنفس می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها فقط ادم هستند نه بیشتر... اگر کمتر از آن چیزی که هستند نگاهشان کنی آهارا شکسته ای... اگر بیشتر از آن حسابشان کنی آنها تورا میشکنند... بین این آدمها فقط باید عاقلانه زندگی کرد نه... عاشقانه..!!!