بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس می کنم تو رو هر لحظه تو خودم من عاشق همین احساس تو شدم حست جهانمو وارونه می کنه آرامشت منو دیوونه می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو رها کن از این حس تنهایی تو نرفتی نه، تو هنوزم اینجایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بدون اینکه کسی بداند یکی به روز های هفته اضافه کنیم برای باهم بودن برای مال هم بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرام باد دوست داشتن کسی که عاشقی سرگرمی اوست . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم به آرامش رسیـــدم چــــه ســــاده بود خوشبختــــی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو دوست را كنار هم ديدن ظلمي است براي عاشق تنها پس بگذار با هم دوست باشيم نه عاشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن چـــــــه خـوشـــــبـختـــــم‏‏ کـه دســــــتانـــم بـــــــــــــوی‏‏ تــــــــــــــــــــــــو را‏‏ مـــیدهـــــــنـد هــــــــــــنــوز !!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمون بخواد ، چه دلمون نخواد ، خدا یک وقتایی دلش نمی‌خواد ما چیزی که دلمون می‌خواد رو داشته باشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باید یه "تو"داشته باشد که هر وقت از همه چی خسته و نا امید بود بهش بگه  مهم اینه که تو هستی ! بیخیال دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ویترین زندگی به عروسکی نگاه نکن که مال تو نبست . . . چون فقط وسوسه ات میکنه که اونی که داری رو از دست بدی . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی باز کلاس اول دبستان بودیم که از دلتنگی . عشق چیزی حالیمون نبود.....نه!!! عشقمون بازی کردن در کوچه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تو میدانــی ” دوستت دارم “ کافیست … بگذار خفه کند خودش را دنیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویای مرگ بهانه ایست برای فرار کردن از کابوسی به نام عشق.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر آمدی دلم هزار راه نرفت یکراه رفت, آن هم خانه ی رقیب...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشیدمت اما برو.... دیگه نه تحمل شنیدن دروغ دارم و نه قدرت پذیرفتن یه شکست تازه رو............. نمی خوام به زانو افتادنم رو ببینی!!! برو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدن گُل باید علفهای هرز را له کرد... ... .... ..... حالا میتوانی با خیال راحت بروی،مرا لگد کردیو به گُلت رسیدی، ولی به یاد داشته باش علف هرزم زندست اونم نفس میکشه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس می کنم تو رو هر لحظه تو خودم من عاشق همین احساس تو شدم حست جهانمو وارونه می کنه آرامشت منو دیوونه می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو رها کن از این حس تنهایی تو نرفتی نه، تو هنوزم اینجایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد بدون اینکه کسی بداند یکی به روز های هفته اضافه کنیم برای باهم بودن برای مال هم بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرام باد دوست داشتن کسی که عاشقی سرگرمی اوست . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم به آرامش رسیـــدم چــــه ســــاده بود خوشبختــــی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو دوست را كنار هم ديدن ظلمي است براي عاشق تنها پس بگذار با هم دوست باشيم نه عاشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن چـــــــه خـوشـــــبـختـــــم‏‏ کـه دســــــتانـــم بـــــــــــــوی‏‏ تــــــــــــــــــــــــو را‏‏ مـــیدهـــــــنـد هــــــــــــنــوز !!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمون بخواد ، چه دلمون نخواد ، خدا یک وقتایی دلش نمی‌خواد ما چیزی که دلمون می‌خواد رو داشته باشیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باید یه "تو"داشته باشد که هر وقت از همه چی خسته و نا امید بود بهش بگه  مهم اینه که تو هستی ! بیخیال دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ویترین زندگی به عروسکی نگاه نکن که مال تو نبست . . . چون فقط وسوسه ات میکنه که اونی که داری رو از دست بدی . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی باز کلاس اول دبستان بودیم که از دلتنگی . عشق چیزی حالیمون نبود.....نه!!! عشقمون بازی کردن در کوچه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تو میدانــی ” دوستت دارم “ کافیست … بگذار خفه کند خودش را دنیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویای مرگ بهانه ایست برای فرار کردن از کابوسی به نام عشق.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر آمدی دلم هزار راه نرفت یکراه رفت, آن هم خانه ی رقیب...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشیدمت اما برو.... دیگه نه تحمل شنیدن دروغ دارم و نه قدرت پذیرفتن یه شکست تازه رو............. نمی خوام به زانو افتادنم رو ببینی!!! برو........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دیدن گُل باید علفهای هرز را له کرد... ... .... ..... حالا میتوانی با خیال راحت بروی،مرا لگد کردیو به گُلت رسیدی، ولی به یاد داشته باش علف هرزم زندست اونم نفس میکشه...