بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر حرمت خاطره هايمان هم كه شده... نگو كه به يادمن هستي وبه يادم ميماني... انگار حواست نيست... ما ديگر تمام شده ايم...‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خندیدی و من به لبان پر خنده تو که می خندید به من خیره شدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

های عاشق نشو ! ! ! نمیدانی.... دلتنگی چیز خوبی نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهلت بده میروم..... فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخم هایت را هم دوست دارم... ای تنها بهانه ی لوس شدن های من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به چشم هایی که در راه ماندند و دل هایی که آنها را ندیدند تقدیم به اشک هایی که غرورشان شکست و عهدی که هیچکس با آنها نبست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام یه بغض خوب واسم بخر نه مثل اینایی که دارم نه مثل اینایی که هر شب میشکنن اورجینال باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما هرکارم که بکنی حتی زشت ترین و بدترین کارا رو بازم شما رو دوستتون خواهند داشت "ولی" بعضی آدما هرکارم که بکنی حتی قشنگ ترین و بهترین کارا رو بازم هرگز دوستتون نخواهند داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مخاطب خاصی که ارزششو داره یه عمر تنها باشی ولی نزاری کسی جاشو بگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلت میگیره میسوزم  هر وقت دلت میسوزه میمیرم خیلی دلم گیره خیلی گرفتارم دوست داشتنت خوبه خیلی دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر منتظر نامه هایت هستم که حتی قبض آب هم مرا خوشحال میکند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمیبرد... به همه چیزفکر کرده ام... بیشتر به "تو" و میدانم که خوابی... و قبل از بسته شدن چشم هایت به همه چیز فکر کرده ای... جز "من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر گــــاه بـه تــو فـــکـر مـــیــکـنم ... حـــواســم از هــمه چــیز پــرت مــیشود ... و مـــن چـه روز هـای بــیهوده ای را ســپری مــیـکنم ... بـا بــیسـت و چـهار سـاعـت حـواس پـرتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل برای خودم... قدم هایم که ب ساحل رسید! ساحل،دریا را به زیر پایم ریخت... اما ساحل چه میدانی تو... منم دلم زیر پای کسی دیگر له شد... زحمت نکش...من دلی برای باختن به تو ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن نـمـیــبـخــشــم اگـه جـــای پـات بـی جـــای پـام روی جــائی حـک بـشـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید راز بـــُزرگـــی را به تو بگویم...  این که در نبــودَت، آســـِمــان آبـــی نیـــــست.......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر حرمت خاطره هايمان هم كه شده... نگو كه به يادمن هستي وبه يادم ميماني... انگار حواست نيست... ما ديگر تمام شده ايم...‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خندیدی و من به لبان پر خنده تو که می خندید به من خیره شدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

های عاشق نشو ! ! ! نمیدانی.... دلتنگی چیز خوبی نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهلت بده میروم..... فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخم هایت را هم دوست دارم... ای تنها بهانه ی لوس شدن های من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به چشم هایی که در راه ماندند و دل هایی که آنها را ندیدند تقدیم به اشک هایی که غرورشان شکست و عهدی که هیچکس با آنها نبست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام یه بغض خوب واسم بخر نه مثل اینایی که دارم نه مثل اینایی که هر شب میشکنن اورجینال باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما هرکارم که بکنی حتی زشت ترین و بدترین کارا رو بازم شما رو دوستتون خواهند داشت "ولی" بعضی آدما هرکارم که بکنی حتی قشنگ ترین و بهترین کارا رو بازم هرگز دوستتون نخواهند داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مخاطب خاصی که ارزششو داره یه عمر تنها باشی ولی نزاری کسی جاشو بگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلت میگیره میسوزم  هر وقت دلت میسوزه میمیرم خیلی دلم گیره خیلی گرفتارم دوست داشتنت خوبه خیلی دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر منتظر نامه هایت هستم که حتی قبض آب هم مرا خوشحال میکند...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوابم نمیبرد... به همه چیزفکر کرده ام... بیشتر به "تو" و میدانم که خوابی... و قبل از بسته شدن چشم هایت به همه چیز فکر کرده ای... جز "من"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــر گــــاه بـه تــو فـــکـر مـــیــکـنم ... حـــواســم از هــمه چــیز پــرت مــیشود ... و مـــن چـه روز هـای بــیهوده ای را ســپری مــیـکنم ... بـا بــیسـت و چـهار سـاعـت حـواس پـرتی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل برای خودم... قدم هایم که ب ساحل رسید! ساحل،دریا را به زیر پایم ریخت... اما ساحل چه میدانی تو... منم دلم زیر پای کسی دیگر له شد... زحمت نکش...من دلی برای باختن به تو ندارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن نـمـیــبـخــشــم اگـه جـــای پـات بـی جـــای پـام روی جــائی حـک بـشـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید راز بـــُزرگـــی را به تو بگویم...  این که در نبــودَت، آســـِمــان آبـــی نیـــــست.......