بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینها نمیدانند "تورم" یعنی چه! تورم یعنی پارسال این موقع چقدر پیش تو ارزش داشتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگی نیستم قلبت خورده ترک خب به درک میگی نیستم موندی تنها و تک خب به درک اینم جواب همه نامردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاکم کوت شده ام !! تک دلت را برای کی نگهداشتی ؟! اینجا که جز من کسی با تو یار نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به دولت برسی مست نگردی مردی / گر به ذلت برسی پست نگردی مردی /اهل عالم همه بازیچه دست هوس اند / گر تو بازیچه این دست نگردی مردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی دل با تو آشناست عشق من یک عشق بی ریاست با تو من سر تا پا عاشقم ای بهترین لحظه هام با تو خوش میگذرن باز در قلبم بنشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند برای رسیدن به عشقت باید از دنیا گذشت!!! الان توهم عشقمی هم دنیام چطور ازت بگذرم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازسرد خانه مزاحمتون میشم: . . . . . . . . اینجایک قلب یخ زده منتظراس ام اس شما میباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر روز جمعه بود و دلتنگیهایم را گردن غروبش می انداختم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکنه فراموشم کنی از غم سیاهپوشم کنی من چلچراغ عشقتم نشکنی،خاموشم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین روزها خواهم رفت  و از این همه ترانه حتی یک خط ساده نیز با خود نخواهم برد تو هم عاقل باش  هرگز شکستن آینه را برای هر خشت خامی نگو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک از دلشکستگی است،سکوت از تنهایی ،لبخند از مهربانی وپیام از دلشکستگی.......؟؟؟؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان كه اينو مينويسم ساعت دقيقا رأس نبودن توئه . . . . . . تو هر وقت دلت خواس بخون ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو مينويسم.... امشب كه سقف بي ستاره اتاقم بر سرم سنگيني ميكند مانده ام كه از چه بنويسم از آنهاي كه ديروز با من بوده اند و امروز رفته اند.يا از تو كه هميشه حرف هاي مرا ميخاني........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل برای خودم... عجب درختی شده بود درخت ارزوهایم... تنومند،قامت بلند... هه!نمیدانستم که یک کبریت میتواند تمام عظمتش را خاکستر کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَ پيراهن ِ هيچ فصلي ... خيس تر از بهاري نخواهد بود ... که عاشقت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلاخره یک روز از هم جدا می شویم،بیا سعی کنیم مرگ ما را از هم جدا کند نه .... شاید بعد از مرگ باز هم به هم برگشتیم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینها نمیدانند "تورم" یعنی چه! تورم یعنی پارسال این موقع چقدر پیش تو ارزش داشتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگی نیستم قلبت خورده ترک خب به درک میگی نیستم موندی تنها و تک خب به درک اینم جواب همه نامردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاکم کوت شده ام !! تک دلت را برای کی نگهداشتی ؟! اینجا که جز من کسی با تو یار نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر به دولت برسی مست نگردی مردی / گر به ذلت برسی پست نگردی مردی /اهل عالم همه بازیچه دست هوس اند / گر تو بازیچه این دست نگردی مردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی دل با تو آشناست عشق من یک عشق بی ریاست با تو من سر تا پا عاشقم ای بهترین لحظه هام با تو خوش میگذرن باز در قلبم بنشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند برای رسیدن به عشقت باید از دنیا گذشت!!! الان توهم عشقمی هم دنیام چطور ازت بگذرم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازسرد خانه مزاحمتون میشم: . . . . . . . . اینجایک قلب یخ زده منتظراس ام اس شما میباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هر روز جمعه بود و دلتنگیهایم را گردن غروبش می انداختم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکنه فراموشم کنی از غم سیاهپوشم کنی من چلچراغ عشقتم نشکنی،خاموشم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین روزها خواهم رفت  و از این همه ترانه حتی یک خط ساده نیز با خود نخواهم برد تو هم عاقل باش  هرگز شکستن آینه را برای هر خشت خامی نگو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک از دلشکستگی است،سکوت از تنهایی ،لبخند از مهربانی وپیام از دلشکستگی.......؟؟؟؟!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الان كه اينو مينويسم ساعت دقيقا رأس نبودن توئه . . . . . . تو هر وقت دلت خواس بخون ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو مينويسم.... امشب كه سقف بي ستاره اتاقم بر سرم سنگيني ميكند مانده ام كه از چه بنويسم از آنهاي كه ديروز با من بوده اند و امروز رفته اند.يا از تو كه هميشه حرف هاي مرا ميخاني........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل برای خودم... عجب درختی شده بود درخت ارزوهایم... تنومند،قامت بلند... هه!نمیدانستم که یک کبریت میتواند تمام عظمتش را خاکستر کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَ پيراهن ِ هيچ فصلي ... خيس تر از بهاري نخواهد بود ... که عاشقت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلاخره یک روز از هم جدا می شویم،بیا سعی کنیم مرگ ما را از هم جدا کند نه .... شاید بعد از مرگ باز هم به هم برگشتیم.