بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه در چند خط... یه وقتی قصه ی لیلی و مجنون رو برایم که میخوندن به مجنون میگفتم "دیووانه"... حالا کارم بجایی رسیده... دیگران... بهم میگن دیووانه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. قــیـامـتی سـت ! از لـحـظه ای که زنــگ ِ تــلـفن بـــلـند مـی شـود .. از جـــا مــی پَـــرم ! تــا لـحـظه ای کـه .. مــثـل ِ هـمـیـشه .. تــــو نـــیـستـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته وقتی آواز میخونی عشقت هم گریه کنه . . . اما واسه یه عشقه دیگه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از خواب ، میچـرخم به سمتش حـرفی نمیزنیم فقـط به هم نگـاه میکنیم. مـن و دیـوار رو به رویم را میگویم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگــر قـــاصِـدک هــا بـِـه دَستـــ مـــا نِـمیرسنــد! چـــون شَــرم دارنــد پِیغــــام چَنــد نَفــــر را بـِــه یـــک مَقصـــد بِبـــَـــرنـــد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو چه مخدری بود در بودنت که اینهمه نبودنت را درد میکشم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در قلب ِ من، فکرِ من و تک تک دعاهای من هستی و من هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند : ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت : در فکر کسی ، در قلب کسی ؛ و در دعای کسی ست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه کـــــــرده ای بــا مــن ..!!؟ کـه ایـن روزهــــــا تــــو را فـقــط بـه انـدازه ی یـک اشتبــاه مـی شنـاسـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون سینه آهی سرد دارم رخی پژمرده رنگی زرد دارم ندانم عاشقم،مستم،چه هستم . همین دانم دلی پر درد دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی… یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم, یعنی آدم باش و فقط مال من باش ! یعنی چشمات باید فقط منو ببینه بفهم لطفا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلیخا؛ جان_ یوسفت راستش را بگو..... ب خدایت چ گفتی ک خودش اینطور پا درمیانی کرد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که نیستی  بادیدن هر صحنه عاشقانه ای  احساس یک پرانتز را دارم  که همه ی اتفاقات خوب خارج از آن می افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولو دروغ چه زیباست «دوستت دارم» چقدر مثل مسیحاست «دوستت دارم» شروع وسوسه ی سوختن ولی بی شک کلام آخر دنیاست «دوستت دارم»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی چیزی برای هدیه نیست طرح دریا و غروب و گریه نیست عاشقی یک کلبه ویرانه نیست صحبت از شمع و گل و پروانه نیست عاشقی تنهای تنها یک تب است بی تو مردن در سکوت یک شب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مرا به تو هیچ تملکی جز این نیست که همواره دلم برای "مهربانیت "تنگ می شود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه در چند خط... یه وقتی قصه ی لیلی و مجنون رو برایم که میخوندن به مجنون میگفتم "دیووانه"... حالا کارم بجایی رسیده... دیگران... بهم میگن دیووانه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. قــیـامـتی سـت ! از لـحـظه ای که زنــگ ِ تــلـفن بـــلـند مـی شـود .. از جـــا مــی پَـــرم ! تــا لـحـظه ای کـه .. مــثـل ِ هـمـیـشه .. تــــو نـــیـستـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته وقتی آواز میخونی عشقت هم گریه کنه . . . اما واسه یه عشقه دیگه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از خواب ، میچـرخم به سمتش حـرفی نمیزنیم فقـط به هم نگـاه میکنیم. مـن و دیـوار رو به رویم را میگویم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگــر قـــاصِـدک هــا بـِـه دَستـــ مـــا نِـمیرسنــد! چـــون شَــرم دارنــد پِیغــــام چَنــد نَفــــر را بـِــه یـــک مَقصـــد بِبـــَـــرنـــد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو چه مخدری بود در بودنت که اینهمه نبودنت را درد میکشم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در قلب ِ من، فکرِ من و تک تک دعاهای من هستی و من هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند : ارزشمندترین مکان هایی که می توان در دنیا حضور داشت : در فکر کسی ، در قلب کسی ؛ و در دعای کسی ست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه کـــــــرده ای بــا مــن ..!!؟ کـه ایـن روزهــــــا تــــو را فـقــط بـه انـدازه ی یـک اشتبــاه مـی شنـاسـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون سینه آهی سرد دارم رخی پژمرده رنگی زرد دارم ندانم عاشقم،مستم،چه هستم . همین دانم دلی پر درد دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی… یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم, یعنی آدم باش و فقط مال من باش ! یعنی چشمات باید فقط منو ببینه بفهم لطفا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلیخا؛ جان_ یوسفت راستش را بگو..... ب خدایت چ گفتی ک خودش اینطور پا درمیانی کرد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که نیستی  بادیدن هر صحنه عاشقانه ای  احساس یک پرانتز را دارم  که همه ی اتفاقات خوب خارج از آن می افتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ولو دروغ چه زیباست «دوستت دارم» چقدر مثل مسیحاست «دوستت دارم» شروع وسوسه ی سوختن ولی بی شک کلام آخر دنیاست «دوستت دارم»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی چیزی برای هدیه نیست طرح دریا و غروب و گریه نیست عاشقی یک کلبه ویرانه نیست صحبت از شمع و گل و پروانه نیست عاشقی تنهای تنها یک تب است بی تو مردن در سکوت یک شب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مرا به تو هیچ تملکی جز این نیست که همواره دلم برای "مهربانیت "تنگ می شود...