بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شانه ام پرید بر شانه ی دیگر نشست نگرفتمش... بالش می شکست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتــرسم... کسـی بـویِ تنـت را بگیـرد نغمــهِ دلـت را بشنـود!!! و تو خـو بگیـری به مانـدنـش! چـه احسـاسِ خـط خطـی و مبـهـمیسـت... ایـن عـاشقـانـه هـای حسـود مـن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو! مرد نبودی تا بدانی سرت بر روی بازوانم امنیت تو نیست آرامش من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ساعتی با هم بودیم! من به تو نگاه میکردم و تو به ساعت... تو قرار داشتی و من بی قراری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: عشقتو پیش همه یه فرشته ی بی نظیر جلوه بدی در صورتی که در باطن تو این رابطه خیلی چیزا رو تحمل کرده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر یه شب این گریه ها سوی چشامو می بره عطرت داره از پیزهنی که جا گذاشتی می پره باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنهاتر نشی راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی با یه جمله مثل من می تونه آرومت کنه اون لحظه های آخر از رفتن پشیمونت کنه دلگیرم از این شهر سرد این کوچه های بی عبور وقتی به من فکر می کنی حس می کنم از راه دور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗـﻤـﺎﻣــ ﺩﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳـﺘـــ ... ﺗـــــــــﻮ ﻫﺮﮐـﺎﺭﯾـ ـ ـ ـ ﻫـﻢ ﺍﻧــﺠــﺎﻡ ﺩﻫــﯿـ ـ ـ ـ ﺑـــــــﺂﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾـ ـ ـ ﻣــﻦ ﺧـــــــﻮﺑـــــــــــﯽ ...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلشوره مرانداشته باش! اینجا هم اتاقی من حسرت توست، رنج میخورم، اشک مینوشم، من خوبم!میدانم باحسرتت چگونه تاکنم! فقط برایم بنویس: هنوز هم لبخندمیزنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرف تو رسیده ام به حروفِ نام تو باقی حرف ها را برای چه اختراع کرده اند ترکیب شان جز دروغی برای ادامه زندگی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ! ﻭﻟﯽ .... . . . . ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯿﺴﺖ، ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ؛ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ: ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرده اتاقت را چرا زخیم کردی من که به سایه ات راضی بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تکرار "دوستت دارم" خسته شدم! کمی هم تو بگو,تا من ناز کنم! نترس! باورم نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میگن آدم فقط ی بارعاشق میشه دروغه!!!توباورنکن...مثلآ خودمن!هرروز،دوباره عاشقش میشم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی . . . عاشق می کنی . . . محو میشوی . . . تا فراموشت می کنم ، دوباره می آیی . . . تازه می کنی خاطراتت را . . . محو میشوی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفتر زندگي ام را ورق ميزنم.. دوست داشتم با خوشحالي تمام شود اواسط و ميانه آري .... اما دفترم را به خاطر تلخ كردي

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شانه ام پرید بر شانه ی دیگر نشست نگرفتمش... بالش می شکست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتــرسم... کسـی بـویِ تنـت را بگیـرد نغمــهِ دلـت را بشنـود!!! و تو خـو بگیـری به مانـدنـش! چـه احسـاسِ خـط خطـی و مبـهـمیسـت... ایـن عـاشقـانـه هـای حسـود مـن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو! مرد نبودی تا بدانی سرت بر روی بازوانم امنیت تو نیست آرامش من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ساعتی با هم بودیم! من به تو نگاه میکردم و تو به ساعت... تو قرار داشتی و من بی قراری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: عشقتو پیش همه یه فرشته ی بی نظیر جلوه بدی در صورتی که در باطن تو این رابطه خیلی چیزا رو تحمل کرده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر یه شب این گریه ها سوی چشامو می بره عطرت داره از پیزهنی که جا گذاشتی می پره باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنهاتر نشی راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی با یه جمله مثل من می تونه آرومت کنه اون لحظه های آخر از رفتن پشیمونت کنه دلگیرم از این شهر سرد این کوچه های بی عبور وقتی به من فکر می کنی حس می کنم از راه دور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗـﻤـﺎﻣــ ﺩﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳـﺘـــ ... ﺗـــــــــﻮ ﻫﺮﮐـﺎﺭﯾـ ـ ـ ـ ﻫـﻢ ﺍﻧــﺠــﺎﻡ ﺩﻫــﯿـ ـ ـ ـ ﺑـــــــﺂﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾـ ـ ـ ﻣــﻦ ﺧـــــــﻮﺑـــــــــــﯽ ...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلشوره مرانداشته باش! اینجا هم اتاقی من حسرت توست، رنج میخورم، اشک مینوشم، من خوبم!میدانم باحسرتت چگونه تاکنم! فقط برایم بنویس: هنوز هم لبخندمیزنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرف تو رسیده ام به حروفِ نام تو باقی حرف ها را برای چه اختراع کرده اند ترکیب شان جز دروغی برای ادامه زندگی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ! ﻭﻟﯽ .... . . . . ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯿﺴﺖ، ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ؛ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ: ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرده اتاقت را چرا زخیم کردی من که به سایه ات راضی بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تکرار "دوستت دارم" خسته شدم! کمی هم تو بگو,تا من ناز کنم! نترس! باورم نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه میگن آدم فقط ی بارعاشق میشه دروغه!!!توباورنکن...مثلآ خودمن!هرروز،دوباره عاشقش میشم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی . . . عاشق می کنی . . . محو میشوی . . . تا فراموشت می کنم ، دوباره می آیی . . . تازه می کنی خاطراتت را . . . محو میشوی . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفتر زندگي ام را ورق ميزنم.. دوست داشتم با خوشحالي تمام شود اواسط و ميانه آري .... اما دفترم را به خاطر تلخ كردي